Ce pot face transportatorii și expeditorii în cazul întârzierilor în livrări cauzate de Brexit

Puteți citi articolul în 4 minute

Ce pot face transportatorii și expeditorii în cazul întârzierilor în livrări cauzate de Brexit

Deși Guvernul Marii Britanii face tot posibilul pentru a minimiza inconvenientele cauzate de Brexit, nu există nici o îndoială că pana la stabilirea unor noi reglementări clare vom experimenta haos într-o măsură mai mare sau mai mică.

Pentru transportatori și expeditori, acest haos înseamnă un singur lucru: întârzieri în transport. 

Prin urmare, merită să ne amintim ce spune Convenția CMR pe acest subiect.

În primul rând, trebuie să stabilim ce înseamnă întârzierea în viziunea textului Convenției CMR. Articolul 19 prevede că poate apărea o întârziere la livrare atunci când:

– mărfurile nu au fost livrate în termenul convenit; sau

– în lipsa unui termen convenit, durata efectivă a transportului nu depășește perioada de timp considerată a fi rezonabilă de către părți.

Întârzieri de transport din cauza Brexit

Imaginați-vă această ipoteză foarte plauzibilă:  șoferul pleacă spre Marea Britanie și, din cauza controalelor vamale, rămâne blocat la punctul de control o perioada semnificativă de timp, fiind evident că nu va ajunge cu marfa la timp.

Ce poate face un transportator în acest caz? Cel mai indicat este să contacteze imediat ordonatorul comenzii de transport (expeditorul).

Conform art. 14 (1) din Convenția CMR, în cazul în care, din orice motiv, este sau devine imposibilă  îndeplinirea contractul în conformitate cu condițiile prevăzute în nota de transport înainte ca mărfurile să ajungă la locul desemnat pentru livrare, transportatorul va solicita instrucțiuni de la persoana îndreptățită să dispună de bunurile transportate (cel mai adesea ordonatorul comenzii).

Ce se întâmplă dacă nu puteți lua legătura cu această  persoană?

Dacă transportatorul nu a putut să obțină instrucțiuni în timp rezonabil de la persoana îndreptățită să dispună de mărfuri, acesta trebuie să ia măsurile necesare pe cont propriu, acționând în beneficiul ordonatorului comenzii de transport.

Conform art. 30 (3) din Convenția CMR, nu se plătește nicio compensație pentru întârzierea livrării din motive obiective, independente de voința transportatorului sau a expeditorului.

Ce riscuri își asumă un transportator în caz de întârziere?

În caz de întârziere din propria culpă, transportatorul va plăti o despăgubire. Simplul fapt că a avut loc o întârziere nu este suficient pentru ca expeditorul să solicite despăgubiri din partea transportatorului.

În conformitate cu articolul 23 alineatul (5) din Convenția CMR, entitatea care solicită aceste despăgubiri trebuie să dovedească faptul că transportatorul a acționat din culpă și de asemenea că au fost aduse prejudicii măsurabile în urmă întârzierii.

Sancțiunile contractuale pentru întârziere care sunt acordate fără a respecta precizările de mai sus sunt ilegale

Acest lucru rezultă din articolul 41 din Convenția CMR, care prevede că orice clauză care ar deroga direct sau indirect de la dispozițiile prezentei Convenții este nulă. 

Astfel, întrucât Convenția CMR reglementează problema întârzierii și, în același timp, nu prevede sancțiuni contractuale, includerea lor în contractul / comanda de transport este ilegală și ar trebui tratată ca inexistentă.

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole