TransInfo

Directivă UE: România trebuie să dețină o infrastructură funcțională pentru încărcarea vehiculelor electrice până în 2025

Puteți citi articolul în 2 minute
|

3.07.2018

Conform prevederilor Directivei europene 2010/31/UE privind performanţa energetică a clădirilor, care vor intra în vigoare de luna viitoare, România va trebui ca până în 2025 să dețină o infrastructură funcțională pentru încărcarea vehiculelor electrice.

Toate statele membre UE vor fi nevoite, de altfel, să sigure un număr minim de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice pentru toate clădirile nerezidențiale cu peste douăzeci de locuri de parcare până la 1 ianuarie 2025.

„În ceea ce privește clădirile nerezidențiale noi și clădirile nerezidențiale supuse unor renovări majore, care au mai mult de zece locuri de parcare, statele membre se vor asigura că este instalat cel puțin un punct de reîncărcare în înțelesul Directivei 2014/94/UE a Parlamentului European și a Consiliului (*)”, se arată în textul Directivei.

Statele membre vor fi nevoite să asigure puncte de încărcare funcționale pentru cel puțin un loc de parcare din cinci.

Sunt scutite de aceste măsuri clădirile deținute și ocupate de întreprinderi mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în titlul I din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei.

Statul va trebui să asigure infrastructura necesară unor staţii de încărcare pentru vehicule electrice şi în blocurile cu apartamente care au mai mult de zece locuri de parcare.

Foto: iStock

Etichete