Guvernul a aprobat Strategia pentru Siguranţă Rutieră

Puteți citi articolul în 4 minute

Trans.INFO RO

Trans.INFO RO

13.10.2016
Guvernul a aprobat Strategia pentru Siguranţă Rutieră

Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, Strategia Națională pentru Siguranță Rutieră pentru perioada 2016-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei, având ca obiective majore creșterea siguranței rutiere și reducerea la jumătate a numărului de decese din accidente rutiere până în anul 2020 față de anul 2010. 

România își asumă aceste obiective în concordanță cu orientările comunicate de Comisia Europeană pentru perioada 2011-2020 pentru un spațiu european de siguranță rutieră și reducerea deceselor cu 50% față de perioada anterioară. 

Strategia pentru siguranță rutieră își propune mai multe direcții de acțiune: 

  • întărirea și coordonarea instituțională, 
  • factorul uman în siguranța rutieră, 
  • formarea în domeniul siguranței rutiere, 
  • îmbunătățirea evaluării medicale și psihologice, 
  • instruire și examinare, 
  • îmbunătățirea legislației și a controlului respectării legilor în domeniu, 
  • siguranța infrastructurii rutiere, 
  • transport și mobilitate, 
  • siguranța vehiculelor, 
  • cercetare și statistică în domeniul siguranței rutiere. 

Planul de acțiuni prevede sarcini specifice pentru autoritățile publice cu atribuții în domeniul siguranței rutiere. 

Astfel, în ceea ce privește coordonarea instituțională, Planul de Acțiuni aferent Strategiei include măsuri pe termen scurt (1-2 ani) și termen mediu (3-5 ani) pentru îmbunătățirea sistemului de intervenție la accidente și a asistenței medicale de urgență, între care asigurarea funcționalității serviciilor specializate de urgență într-un spațiu comun, prin colocarea dispeceratelor de urgență, cât și prin unificarea dispecerizării resurselor pe domenii de intervenție (medical, ordine publică, etc.) și elaborarea unor scheme de intervenție mai clare. 

Dotare cu autospeciale pentru descarcerare 

De asemenea, pentru dezvoltarea bazei materiale a unităților de intervenție este prevăzută, pe termen scurt, îmbunătățirea dotării cu autospeciale pentru descarcerare, ambulanțe, iar pe termen mediu, îmbunătățirea dotării serviciilor de urgență cu elicoptere. 

Tot la nivel instituțional, Strategia prevede consolidarea rolului Consiliului Interministerial pentru Siguranță Rutieră (CISR) ca organ principal în materie de siguranță rutieră, de coordonare între instituții naționale și departamentele Consiliului și între CISR și județe, municipalități și alte instituții locale. 

În ceea ce privește factorul uman în siguranța rutieră, Strategia urmărește corectarea comportamentului pe drumurile rutiere, prin întărirea rolului educației rutiere și a campaniilor de sensibilizare și conștientizare. În acest sens, acțiunile propuse îi vizează pe toți participanții la trafic – șoferi, pietoni, bicicliști, motocicliști – indiferent de vârstă sau profesie. 

Se va pune accent pe identificarea soluțiilor de reducere a numărului de persoane decedate și al persoanelor grav rănite din categoriile de persoane cu risc crescut (pietoni, motocicliști, bicicliști, copii, tineri, persoane vârstnice). 

Plan Național de Educație Rutieră 

Pe termen scurt, este prevăzută reglementarea unui Plan Național de Educație Rutieră, Strategia punând în centrul atenției, după modelul european, participantul la trafic și cu un accent deosebit pe educația și formarea copiilor a tinerilor și a conducătorilor auto începători. 

Acțiunile sunt structurate pe trei direcții: educație rutieră în școală, campanii de informare în media și îmbunătățirea nivelului de pregătire a conducătorilor auto. Pe termen scurt, este prevăzută introducerea înregistrării video a examenelor pentru obținerea certificatelor și atestatelor profesionale, iar pe termen lung va fi amendată legea astfel încât școlile de șoferi să-și poată prelungi autorizația de funcționare cu condiția ca minim 50% dintre cursanți să promoveze examenul. 

Este prevăzută, totodată, crearea cadrului legal necesar reabilitării și consilierii conducătorilor auto cu abateri grave și repetate de la normele rutiere, mai ales în cazul șoferilor profesioniști. 

Tinerii sunt vizați și ei prin această strategie, care prevede crearea de programe universitare, post-universitare și de formare în domeniul siguranței rutiere, aceste programe urmând a fi introduse de către universități, în parteneriat cu instituții având abilități și expertiza necesară în domeniu.

Sursa: ziuacargo.ro 

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole