IRU și ARTRI – remarci asupra propunerilor Comisiei Europene de control al transportului rutier

Puteți citi articolul în 5 minute

Trans.INFO RO

Trans.INFO RO

09.08.2017
IRU și ARTRI – remarci asupra propunerilor Comisiei Europene de control al transportului rutier

Propunerea Comisiei Europene de completare a prevederilor Directivei 22/2006, ce se referă la activitățile de control din transportul rutier, conține o extindere a scopului directivei la aspecte de timp de conducere sau detașarea angajaților.

Uniunea Internaţională a Transporturilor Rutiere  (IRU)  a declarat recent ca, în principiu, este de acord cu întărirea sau extinderea cooperării dintre statele UE în ce privește aspecte referitoare la timpi de conducere dar este prematur ca problemele legate de detașare să fie incluse.

Pe de alta parte, reprezentanți ai Asociației Române pentru Transporturi Rutiere Internaționale (ARTRI) au declarat ca una din problemele care afectează chiar și includerea timpilor de conducere în activitățile de control este stabilirea unui barem minim de control.

Aceste prevederi ce stabilesc un număr minim de controale ar putea duce la perturbări în activitatea transportatorilor corecți, doar pentru realizarea normelor stabilite. Astfel, ar fi mult mai eficient dacă aceste controale se vor direcționa spre transportatorii care sunt înregistrați cu recidive.

ARTRI considera de asemenea ca toate controalele asupra timpilor de conducere și asupra problemelor de muncă trebuie lăsate pentru echipe specializate care să le facă la sediul transportatorului, pe baza programului stabilit sau pe baza unor informații preliminare de la echipele din trafic.

Cooperarea între state

Noile prevederi stabilesc condiții mai strânse pentru cooperarea dintre state.

Termenul de cooperare obligatorie este introdus, sunt stabilite termene limită de până la 25 de zile, cu termene de 3 zile pentru consultarea urgentă a registrelor naționale. Aceste prevederi, deși trebuie privite cu prudență, pot aduce eficiență în activitatea de evaluare comună a riscurilor.

Sistemul de rating al riscului

Sistemul de rating al riscului transportatorilor se extinde și asupra timpilor de conducere. Se va baza pe elemente similare – număr al abaterilor, severitate, frecvență.  

Reprezentantii ARTRI exprima însă unele rezerve în ce privește conduita unitară a statelor, aprecierea unitară a abaterilor și, mai ales, procedurile de contestare și apel împotriva deciziilor. 

Înregistrarea în tahograf

Un alt aspect care trebuie clarificat este cel referitor la înregistrarea în tahograf a altor activități. Odată cu schimbările din perioadele de odihnă normală de la sfârșitul săptămânii, șoferii vor putea să le introducă manual în tahograf dar activitatea trebuie evaluată corect, pentru a nu deveni o povară excesivă.

Inspectorii de trafic și cei care merg la sediul transportatorilor vor trebui să fie instruiți pentru a face corespondența între perioadele de odihnă și golurile aferente din înregistrări. Trebuie să fie sarcina celor care controlează ca eventualele cazuri de neconformitate să fie demonstrate și sancționate, se mai arata în comunicat.

Detașarea angajaților la nivel european

Problemele legate de detașarea angajaților de la nivel european sunt extinse și la sectorul transporturilor. Aspectele detașării sunt, însă, mai complexe de atât.

A fost propusă o perioadă de 3 zile de derogare de la obligativitatea aplicării normelor de detașare. ARTRI a apreciat că directiva detașării nu trebuie aplicată la transport dar, pentru a contribui la un proces echitabil, a susținut varianta de 9 zile de derogare. O perioadă de 9 zile petrecută, cumulat într-o lună, pe teritoriul unui stat membru nu este o situație exagerată, ci una care poate fi întâlnită regulat.

Chiar dacă se exceptează pentru perioada de derogare obligativitatea de plată a salariului minim sau acordarea concediului, alte elemente se aplică din prima zi: aspecte de sănătate a muncii, securitate, igienă.

De reamintit că perioadele mai scurte de 6 ore contează ca o jumătate de zi iar cele de peste 6 ore se înregistrează ca o zi întreagă. Sunt incluse în calcul perioadele de pauză, odihnă sau punere la dispoziție.

Alte obligatii administrative

Trebuie reamintite obligațiile administrative: preînregistrarea pentru perioade de până la 6 luni, păstrarea înregistrărilor de tahograf, prezența contractului de muncă la șofer și documente salariale de pe ultimele 2 luni.

Cu referire directă la unele elemente administrative, derogările acordate trebuie să se refere la ansamblul prevederilor evocate mai sus.

Concluziile rezultate din aplicarea prevederilor naționale din Germania, Franța, Austria și alte state conduc la poveri administrative considerabile, cu sancțiuni foarte mari pentru ceea ce ar putea fi scăpări inerente din activitatea administrativă a transportatorului.

Este discutabil și faptul că sunt analizate documente complexe la verificările de trafic, la care prioritară este securitatea rutieră. Timpii de imobilizare la control vor crește considerabil.

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole