Modificări în Codul Muncii. Ce prevederi ii vizează pe șoferi?

Puteți citi articolul în 4 minute

Trans.INFO RO

Trans.INFO RO

07.08.2017
Modificări în Codul Muncii. Ce prevederi ii vizează pe șoferi?

Principalele modificări aduse de actul normativ recent modificat reglementează situațiile care constituie munca nedeclarată – o situație întâlnita destul de frecvent în cadrul companiilor de transport. 

Iată mai jos care sunt situațiile care vor fi sancționate conform noilor prevederi: 

  

– Primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității; 

– Primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidența a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității; 

– Primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat; 

– Primirea la muncă a unui salariat în afară programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial. 

De asemenea, se înăsprește regimul sancționator al muncii nedeclarate prin eliminarea limitei de 5 persoane stabilite până în prezent, pentru încadrarea faptei ca și contravenție și creșterea cuantumului amenzii contravenționale aplicate.  

Totodată, inspectorii de muncă vor avea competența de a sista activitatea locului de muncă supus controlului în cazurile în care constată cazuri de muncă nedeclarată. 

S-a instituit de asemenea posibilitatea achitării a jumătate din amendă în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului verbal de sancționare. 

Munca nedeclarată – noi precizări legale 

În textul Ordonanței de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii  se mai arată că legislația romanească nu prevede o definiție a muncii nedeclarate, în prezent.  

Codul Muncii sancționează în prezent doar fapta de a primi la muncă o persoană fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activității, nu și alte forme în care se manifestă munca nedeclarată. 

În acest context, se impune adaptarea legislației naționale la noile provocări cu care se confruntă autoritățile în demersul de prevenire și combatere a acestui fenomen, inclusiv prin reglementarea situațiilor care constituie muncă nedeclarată, reglementare fără de care aceste fapte nu pot fi sancționate. 

În timpul activităților de control, inspectorii de muncă au identificat numeroase situații în care angajatorii utilizau mai mult de 5 persoane, fără încheierea unui contract individual de muncă, intrând astfel sub incidență art. 264 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, și angajând răspunderea penală a angajatorilor. 

Ce sancțiuni vor fi aplicate pentru abaterile de la lege? 

În perioada 2016 – iunie 2017, inspectoratele teritoriale de muncă au sesizat organele de cercetare penală cu privire la un număr de 349 de fapte de primire la muncă a unui număr mai mare de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, în peste 90% dintre modalitățile de soluționare transmise inspectoratelor fiind dispusă măsura neînceperii sau a încetării urmării penale. 

Noul act normativ mai precizează că absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă. Fac excepție de la această prevedere doar concediile pentru formare profesională fără plată. 

Tot în noul Cod, Articolul 119 se modifică astfel că angajatorul va avea obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidentă, ori de câte ori se solicită acces.

Sursa: avocatnet.ro

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole