Poziţia oficială a Senatului României privind cerinţele minime referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de repaus

Puteți citi articolul în 4 minute

Poziţia oficială a Senatului României privind cerinţele minime referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de repaus

Senatul României a adoptat o Hotărâre referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor – COM (2017) 277 final.

Senatul României şi-a precizat, astfel, poziţia oficială în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnice şi săptămânale, care coincid în marea lor parte cu cele susţinute de transportatori.

Astfel, apreciind existenţa unor lacune în legislaţia actuală care fac ca statele membre să aplice diferit normele sociale ale UE, Senatul consideră că:

“…propunerea de regulament ridică semne de întrebare asupra respectării principiului proporţionalităţii, din cauza că necesitatea de clarificare a unor prevederi actuale nu trebuie să ducă la suprareglementare, sarcini administrative suplimentare ce nu pot fi îndeplinite eficient de autorităţile de control, creşterea excesivă a costurilor de conformare pentru firmele de transport.”

Senatul României apreciază eforturile Comisiei de “asigurare a unei eficienţe sporite a pieţei transporturilor rutiere printr-o implementare armonizată a regulilor existente (în special în legătură cu perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto), dar nu prin introducerea frecventă a unor reguli şi principii noi, care pot genera un efect invers (aplicare neunitară în SM şi creşterea posibilităţii de existenţa a unor abuzuri din partea autorităţilor de control)”

Senatul apreciază şi eforturile de “reglementare a regulilor privind protecţia socială, echilibrul dintre viaţa profesională şi cea de familie, perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto, fără însă ca această reglementare să se facă în detrimentul siguranţei rutiere, al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, creşterea excesivă a costurilor de conformare pentru firmele de transport sau autorităţile de control”.

Punctul de vedere al transportatorilor

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) şi-a prezentat opiniile referitoare la poziţia oficială a Senatului, subliniind următoarele:

– Referitor la efectuarea odihnei şoferilor în cabina auto, este necesară clarificarea termenilor folosiţi pentru descrierea cazării corespunzătoare şi a facilităţilor adecvate, în forma prezentă lăsându-se loc de interpretări şi provocându-se dificultăţi de implementare UNTRR consideră că textul legii este neclar şi sub aspectul documentelor care trebuie prezentate pentru a se putea face dovadă efectuării odihnei săptămânale normale într-o anumită locaţie

– UNTRR susţine reevaluarea propunerii privind obligativitatea întoarcerii acasă a conducătorilor auto la 3 săptămâni, deoarece este împotriva drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, această propunere impunând, de facto, restricţii privind liberă circulaţie a persoanelor.

– De asemenea, UNTRR mai susţine şi reevaluarea creşterii perioadei de referinţă la patru săptămâni consecutive, în legătură cu efectuarea perioadelor de odihnă săptămânală, acest lucru putând duce la reducerea timpului de conducere în decursul unei luni, fapt care va afecta eficientă activităţilor desfăşurate de către operatorii de transport rutier.

UNTRR oferă şi o sugestie referitoare la terminologia folosită, mai exact înlocuirea sintagmei „traseu” din cuprinsul art. 35 alin. 2 lit. (a) şi (b) cu sintagma „începutul zilei de lucru”, respectiv „sfârşitul zilei de lucru” (înlocuirea sintagmei start/end of the journey cu start/end of the working day), deoarece traseul poate să dureze mai multe zile.

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole