Procedurile legale aferente extinderii afacerii în UE

Puteți citi articolul în 4 minute

Procedurile legale aferente extinderii afacerii în UE

În actualul context socio-economic sunt tot mai dese situațiile în care antreprenorii români își dezvoltă afacerile atât la nivel național dar mai ales la nivel internațional. Un domeniu în care tendința de extindere transfrontalieră a activității este în continuă creștere, este cel al transporturilor. Acest aspect se datorează și dinamismului care caracterizează acest domeniu de activitate.

În scopul extinderii afacerii în străinătate, o persoană juridică poate constitui într-un stat membru UE o filială sau o sucursală.

Prin filială se înțelege o societate cu personalitate juridică, astfel că aceasta va răspunde în fața autorităților din statul în care va fi constituită și se va supune regulilor de drept din statul respectiv.

Sucursala (care în sens larg cuprinde și noțiunea de punct de lucru) reprezintă un dezmembrământ al persoanei juridice fară personalitate juridică,  astfel că se supune legii statului în care persoana juridică își are sediul în ceea ce privește urmatoarele aspecte:

– capacitatea acestia;

– modul de dobâdire și de pierdere a calității de asociat;

– drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asociat;

– modul de alegere, competenţele şi funcţionarea organelor de conducere ale persoanei juridice;

– reprezentarea acesteia prin intermediul organelor proprii;

– răspunderea persoanei juridice şi a organelor ei faţă de terţi;

– dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice;

– modificarea actelor constitutive.

În momentul în care o persoană care activează în domeniul transporturilor și nu numai, decide să-și extindă afacerea la nivel internațional este important să cunoască pașii pe care trebuie să-i urmeze pentru ca activitatea desfășurată să fie în limitele legale.

Astfel, în momentul în care luați decizia de a vă extinde afacerea într-un stat membru UE, trebuie să știți că aveți obligații de îndeplinit atât la nivel național cât și la nivelul statului în care doriți să vă desfășurați activitatea

În ceea ce privește obligațiile de îndeplinit la nivel național, trebuie să înregistrați filiala/sucursala atât la Registrul Comerțului din localitatea unde își are sediul perosana juridică, cât și la organele fiscale competente.

În legătură cu obligațiile de îndeplinit în statul unde se dorește deschiderea filialei/sucursalei

În momentul în care decideți să vă extindeți afacerea într-un stat membru UE, trebuie să țineți cont de normele aplicabile în țara respectivă.

Pentru a facilita dezvotarea afacerilor, la nivel european s-a constituit o platformă numită ”Gișee unice” prin intermediul căreia puteți afla:

– ce norme, reglementări şi formalităţi se aplică activităţilor de prestări servicii din statul unde doriți să vă extindeți activitatea

– cum să faceţi demersuri administrative on-line (de exemplu, puteţi trimite cererile şi documentele necesare pe cale electronică)

Astfel, prin intermediul acestei platformefiecare stat membru UE pune la dispoziția antreprenorilor informațiile de care au nevoie pentru a-și dafașura activitatea într-un alt stat decat cel de reședință, cu respectarea limitelor legale.

În concluzie, în cazul în care intenționați să vă extindeți afacerea la nivel european trebuie să stiți că trebuie respectate anumite obligații atât la nivel național cât și la nivel european, iar acestea diferă în funcție de legislația statului pe teritoriul căruia doriți să vă dezvoltați activitatea dar și în funție de regimul juridic aplicabil formei de organizare pe care o alegeți.

_________________________________________________________

LEGISLAȚIE

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată  în Monitorul Oficial, Partea I nr. 505 din 15 iulie 2011.

Foto: Wikimedia

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole