Proiect de Normă privind RCA

Puteți citi articolul în 5 minute

Trans.INFO RO

Trans.INFO RO

06.07.2017
Proiect de Normă privind RCA

Ziua Cargo: Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în ședința de marți, Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA). Proiectul a fost afişat pe www.asfromania.ro pentru consultare publică, timp de 10 zile.

În Nota de fundamentare se precizează următoarele:

În data de 12 iunie 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 431

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, aceasta urmând a intra în vigoare într-un termen de 30 de zile de la publicare.

Conform prevederilor art. 43 alin. (1) ale legii, într-un termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare, A.S.F. are atribuită obligația de a emite norme de punere în aplicare a prevederilor acesteia.

Pentru a se asigura punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, proiectul de normă elaborat de către A.S.F. și supus consultării publice vizează în principal următoarele aspecte:

 • definirea anumitor noțiuni de bază în textul normei;
 • reglementarea anumitor aspecte tehnice care intră în aria de competenţă a A.S.F.;
 • reglementarea elementelor contractului RCA, inclusiv reînnoirea acestuia;
 • formatul poliței de asigurare;
 • reglementarea condițiilor și criteriilor de autorizare și practicare a asigurării RCA pe teritoriul României;
 • criteriile de risc, indici de încărcare, coeficienți de majorare și/sau corecție ori alte instrumente utilizate în calculul tarifului de primă;
 • asigurările RCA aplicabile asiguraților cu risc ridicat;
 • modalitatea de avizare și înregistrare a personalului care efectuează constatarea daunelor;
 • reglementarea modalității de constatare, evaluare, stabilire și plată a despăgubirilor;
 • modalitatea de decontare directă;
 • reglementarea criteriilor de aplicare a sistemului bonus-malus;
 • facilități și penalități aplicabile asiguraților.

Proiectul de normă are în vedere reglementarea anumitor aspecte noi prevăzute în cuprinsul Legii nr. 132/2017 cum ar fi:

1. Introducerea noțiunii de tarif de referință, reprezentând tariful orientativ ce se calculează semestrial de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de către A.S.F. Tariful urmează a fi publicat de către A.S.F.

2. Introducerea noțiunii de „asigurat cu risc ridicat” acesta reprezentând persoana care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puțin trei asigurători RCA ofertează un tarif de prima de „N” ori mai mare decât tariful de referința. Factorul ,,N” este stabilit de către BAAR, cu aprobarea A.S.F.

3. Asigurătorii RCA și intermediarii de asigurări au obligația să informeze asigurații/contractanții cu privire la încetarea contractului RCA și la posibilitatea de reînnoire a acestuia cu 30 zile înainte de încetare. Modalitatea de reînnoire a contractului RCA se stabilește prin reglementari ale A.S.F.

4. Menționarea în cuprinsul legii a principiului de acordare a despăgubirii pe baza acoperirii costurilor de readucere a vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat.

5. Stabilirea despăgubirii pe baza costurilor de reparație ale vehiculelor, valoarea de reparație fiind reglementată prin lege ca fiind cea stabilită prin utilizarea sistemelor specializate de evaluare sau prin documente emise în condițiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată.

Proiectul de normă are totodată în vedere punerea în acord cu anumite modificari ale legislației primare ce privesc:

1. Aplicarea sistemului bonus-malus, criteriile de aplicare fiind cele stabilite de către A.S.F. și prevăzute în legislația secundară.

2. Modificarea condițiilor de certificare a personalului care efectuează constatarea daunelor.

3. Modificarea reglementărilor ce privesc modul de stabilire în amiabil a despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrității corporale ori a sănătăţii acestora. Acestea urmează a fi stabilite pe baza punctajului comunicat de Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” București și prevăzut într-un ordin comun emis de către Ministerul Sănătății și A.S.F.

4. Modificarea prevederilor privind suspendarea contractului RCA, măsură ce poate fi aplicată pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului, cu obligația depunerii plăcuțelor de înmatriculare/înregistrare la autoritatea care le-a eliberat. Procedura suspendării şi a cazurilor de imobilizare se stabileşte prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, A.S.F. şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

De AICI puteti descarca documentul. 

Sursa: ziuacargo.ro

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole