TransInfo

Fot. Bartosz Wawryszuk

S-a lansat aplicația informatică eAST pentru emiterea de Autorizații Speciale de Transport în format electronic

Puteți citi articolul în 5 minute
|

25.10.2023

CNAIR anunță lansarea aplicației informatice “eAST – emitere Autorizații Speciale de Transport la cerere în mod electronic”, ca parte a strategiei proprii privind procesul de digitalizare.

Aplicația este destinată obținerii Autorizațiilor Speciale de Transport (AST) pentru vehiculele care circula cu depășirea limitelor maxime admise. Prin intermediul acesteia, plata tarifelor aferente se va face în mod automat de către operatorii de transport, în baza datelor furnizate, fără intervenția unui operator uman.

AST este documentul prin care administratorul drumului stabilește traseul ce urmează a fi parcurs, condițiile de efectuare a transportului şi tarifele datorate.

AST se eliberează pentru:

  • transporturi a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, din cauza dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
  • vehicule care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.

Limitele maselor și dimensiunilor până la care aplicația este configurată în prezent să emită AST sunt după cum urmează:

Parametrul

Valoarea maxima pana la care se poate emite AST

U.M.

Limită emitere AST pentru masa totală divizibilă  – masa totală să nu depăşească cu mai mult de 25% masa totală maximă admisă                                                               

tone

Limită emitere AST permanenta pentru masa totală indivizibilă

50.00

tone

Limită emitere AST cursa pentru masa totală indivizibilă

50.00

tone

Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa simplă – cu pana la:

3.50

tone

Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa dublă – cu pana la:

6.00

tone

Limită emitere AST pentru depășiri ale masei maxime admise pe axa triplă – cu pana la:

7.00

tone

Limită emitere AST pentru depășirea lungimii maxime admise pentru lungime divizibilă – cu pana la:

3.00

metri

Limită emitere AST permanent pentru lungime indivizibila (maximum)

25.00

metri

Limită emitere AST cursa pentru depasiri ale lungimii maxime admise pentru lungime indivizibilă

25.00

metri

Limită emitere AST pentru depasiri ale lățimii maxime admise (dimensiune divizibila)

3.20

metri

Limită emitere AST permanent pentru depasiri ale lățimii maxime admise (dimensiune indivizibila)

3.20

metri

Limită emitere AST cursa pentru depasiri ale lățimii maxime admise (dimensiune indivizibila)

3.20

metri

Limită emitere AST cursa pentru depasiri ale inălțimii maxime admise (dimensiune indivizibilă)

4.00

metri

Limită emitere AST cursa si permanenta în aplicația eAST pentru depasiri ale inălțimii maxime admise (dimensiune divizibila)

4.00

metri

Limită emitere AST permanenta pentru depasiri ale inălțimii maxime admise (dimensiune indivizibila)

4.00

metri

Limită emitere AST permanenta pentru depasiri ale masei totale maxime admise, in cazul vehiculelor cu depasiri constructive (dimensiune indivizibila)

50.00

tone

Limită emitere AST permanenta pentru depasiri ale lungimii maxime admise,  in cazul vehiculelor cu depasiri constructive (dimensiune indivizibila)

25.00

metri

Limită emitere AST permanenta pentru depasiri ale lățimii  maxime admise,  in cazul vehiculelor cu depasiri constructive (dimensiune indivizibila)

3.20

metri

Limită emitere AST permanenta pentru depășiri ale înălțimii  maxime admise,  in cazul vehiculelor cu depășiri constructive (dimensiune indivizibila)

4.00

metri

Ulterior, în funcție de evoluția traficului și de darea în exploatare a noi sectoare de drumuri de interes național, cu capacitate portantă crescută, aceste limite pot fi actualizate cu majorări superioare celor inițiale.

Masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate in circulație pe drumurile publice din Romania sunt cele prevăzute in anexele nr. 2 si 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Prin excepție, circulația pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depășirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise se poate efectua în baza autorizației speciale de transport (denumită în continuare AST), eliberată în prealabil, fără discriminare, în condițiile stabilite prin Ordinul MT/MAI/MDRAP nr. 1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfășurarea circulației vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

CNAIR mai precizează că organele de control abilitate au fost informate cu privire la emiterea AST prin aplicația eAST și la modalitățile de verificare a conformității cu informațiile existente în baza de date proprie.

Etichete