Salariul minim în Austria de la 1 ianuarie 2017

Puteți citi articolul în 3 minute

Trans.INFO RO

Trans.INFO RO

21.02.2017
Salariul minim în Austria de la 1 ianuarie 2017

Potrivit informării asociației AISO din Austria, din 2015, operațiunile de cabotaj din această țară trebuiau să respecte regulile privind salariul minim. Hotărârea austriacă referitoare la aplicarea Directivei 2014/67 de detașare a lucrătorilor prevede noi obligații pentru transportatori de la 1 ianuarie 2017.

Cui se aplică noile prevederi ?

Noile prevederi sunt extinse la:

– operațiunile de transport internațional din sau către Austria (transport bilateral, transport comunitar, transport de terță țară și cabotaj)

– operațiunile de tranzit, doar pentru companiile care operează cu camioane și șoferi detașați pe termen lung la parteneri din Austria. A opera din Austria sau a avea baza în Austria este situația în care un transportator străin pune la dispoziția partenerului austriac (deținător de mărfuri sau casă de expediții) camionul și șoferul său, pentru perioade mai lungi de timp. Un astfel de transportator trebuie să se conformeze prevederilor austriece și pentru operațiunile de tranzit pe care le face prin Austria.

Înregistrarea detașării șoferilor

Transportatorii care fac curse regulate din/spre Austria, pe baza unui contract cu un expeditor sau cu un intermediar austriac, vor face o notificare valabilă pentru 3 luni.

Pentru operațiunile curente, care nu se încadrează în cele prezentate mai sus, notificarea se va face pentru fiecare cursă.

Notificarea trebuie făcută cu o săptămână înainte de cursa efectuată, respectiv înainte de perioada la care face referire. trimiterea notificării se face online, apăsând butonul de trimitere din site, la adresa prezentată mai jos.

Documente privind detașarea

La bordul vehiculului trebuie să existe:

  • dovada notificării detașării angajatului în Austria; Pentru cazurile când copia documentului nu poate fi disponibilă la bordul camionului (transportatorul a preluat o cursă de cabotaj, în continuarea unei operațiuni internaționale în derulare și nu a mai trecut pe la sediu) se acceptă să fie prezentat numărul declarației de notificare;
  • documentul A1 de înregistrare socială tradus în germană(nu este obligatorie traducerea autorizată). Dacă nu există acest document, se va prezenta copia cererii de emitere a lui și documente care să dovedească înregistrarea șoferului în sistemul de asigurări sociale din țara lui;
  • documentele salariale care stau la baza stabilirii remunerației cuvenite pentru Austria:
  • contractul de muncă;
  • documente de plată – fluturași, chitanțe sau copii ale documentelor de plată bancare;
  • documente referitoare la categoria de lucrător în care este încadrat șoferul, în funcție de eventualele prevederi din acordurile colective de muncă din fiecare țară;
  • înregistrările timpilor de muncă ale angajatului;
  • documente din care să reiasă care sunt bazele calculării drepturilor angajaților;

Sursa: artri.net

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole