Siguranţa la drum | Cum procedăm în cazul constatării unui furt din camion?

Puteți citi articolul în 4 minute

Siguranţa la drum | Cum procedăm în cazul constatării unui furt din camion?

Şoferii ştiu că siguranţa este cel mai important lucru atunci când vorbim despre stabilirea priorităţilor la drum: în primul rând siguranţa personală (dar şi a celorlalţi participant la trafic) şi în al doilea rând, siguranţă mărfurilor transportate.

Cum procedăm însă în situaţia în care suntem victimele unui furt?

Este desigur important ca înainte de toate să ne asigurăm că luăm toate măsurile preventive necesare: să parcăm doar în parcări speciale, securizate, să ne asigurăm marfa cu sisteme anti-furt, să nu acceptăm accesul unor persoane străine în cabina, să folosim măsurile suplimentare de siguranţă ale cabinei, dacă ele există (sistem de blocare a cabinei pe timp de noapte, etc).

Pe fondul discuţiilor recente referitoare la pauzele săptămânale obligatorii, una din principalele teme aduse în discuţie de transportatori şi şoferi este cea a siguranţei cabinelor pe timp de noapte.

Rămase nesupravegheate, în condiţiile în care distanţa dintre parcări şi hoteluri poate fi de multe ori mare, acestea pot fi atacate de infractori. Conform EUROPOL, furturile din camioane au atins 8,2 miliarde de euro la nivel european, iar un procent de 17% dintre şoferii de cursa lungă din Europa au fost victimele unor furturi în timpul orelor de lucru din 2011 şi până în prezent.

Asigurarea CMR nu despăgubeşte operatorul dacă se dovedeşte că şoferul a plecat de lângă camion

O primă problemă în acest sens este aceea că asigurarea CMR nu despăgubeşte operatorul dacă se dovedeşte că şoferul a plecat de lângă camionul încărcat cu marfă.

Astfel, în acord cu prevederile Convenţiei CMR şi a clauzelor comerciale din contractul de transport, cărăuşul este responsabil pentru bună pază a bunurilor ce fac obiectul transportului.

Ce se întâmplă însă dacă furtul are loc în intervalul de timp alocat pauzei/perioadei de odihnă?

Deşi părăsirea autotractorului pentru pauză de 45 de ore presupune o respectare a regulamentului, acest lucru nu exonerează transportatorul de răspundere.

Conform legii, invocarea exonerării răspunderii se poate face doar atunci când furtul are loc în circumstanţe imposibil de evitat sau pe care cărăuşul nu le putea preveni. Astfel, în acest caz, organizarea pauzei în spaţii securizate ar putea fi considerată o măsură preventivă.

Cu toate acestea, nu există garanţii că pe durata traseului, în perioadele în care ne-am planificat pauzele, avem acces la o parcare securizată.

O soluţie ar fi organizarea din timp a traseului, luând în calcul că pauzele să fie făcute în parcări – în acest caz, există o aplicaţie care v-ar putea fi de folos: TransParking, pe care o puteţi folosi chiar şi în timpul tranzitului.

Aceasta vă indică în timp real cea mai apropiată parcare de camioane şi de asemenea gradul de ocupare a acesteia, astfel încât să puteţi face estimările corecte din timp. Avantajul mare al acestei aplicaţii este că funcţionează şi off-line, deci o puteţi accesa chiar dacă nu aveţi o conexiune la internet.

Desigur, planificarea din timp a rutelor care să ţină cont de parcările securizate de pe traseu ar putea implică anumite costuri suplimentare pentru transportatori, deci este bine să le luați în calcul înainte de cursă.

Cum stau lucrurile la capitolul asigurări?

Din punct de vederea al asigurărilor, pentru situaţiile de furt dintr-un camion nesupravegheat, o consecinţă negativă ar putea fi pierderea acoperirii, un motiv în plus să acordăm atenţie suplimentară folosirii de spaţii de parcare securizate.

În astfel de situaţii, legea prevede că pierderea bunurilor se află în răspunderea cărăuşului, iar acesta este obligat la plata despăgubirilor aduse beneficiarului prin neexectuarea contractului de transport.

Dacă doriţi o renegociere a contractului cu asigurătorul astfel încât să fie acoperit şi acest risc, cel mai probabil una din consecinţe ar putea fi creşterea semnificativă a primei de asigurare.

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole