Transportul de combustibil: Ce ar trebui să cunoască transportatorii și șoferii?

Puteți citi articolul în 7 minute

Transportul de combustibil: Ce ar trebui să cunoască transportatorii și șoferii?

Conform datelor oficiale, transportul de motorină are încă cea mai mare pondere din totalul transporturilor de combustibili la nivel european – aproximativ 50%. Benzina reprezintă aproape un sfert, iar gazul lichefiat – aproximativ 15%.  Logistica și transportul combustibilului sunt reglementate printr-o legislație strictă.

Combustibilii au reprezentat întotdeauna o marfă care necesită o „atenție specială”. De câțiva ani, logistica și transportul produselor de tip combustibil au fost puse sub o supraveghere mai atentă. Antreprenorii au noi obligații, pedepsele pentru eludarea legii fiind foarte mari. 

Din acest articol veți afla:

– cerințele care trebuie îndeplinite de către transportator și șoferul care transportă produsele de tip combustibil,

– obligațiile care îi revin expeditorului unei încărcături care conține produse de tip combustibil;

– situațiile în care este obligatorie oprirea transportului,

– modul de marcare a camioanelor tip cisternă.

Noțiunea de transport de combustibil lichid trebuie înțeleasă nu doar ca transportul în sine din punctul A până la punctul B. Aceasta include, de asemenea, activitățile legate de pregătirea transportului, adică alimentarea rezervorului și pregătirea acestuia pentru transportul pe drumurile publice, precum și activitățile de descărcare și transfer al rezervorului gol înapoi la transportator.

Securitatea este esențială în logistica și transportul de combustibili lichizi. De aici rezulta obligațiile clar definite ale participanților la întregul proces, așa cum reies din documentul de bază referitor la transportul rutier al acestor tipuri de mărfuri, adică Legea privind transportul rutier de mărfuri periculoase. Aceasta adaptează textul Acordului European, privind transportul internațional de mărfuri periculoase ADR, la sistemul juridic național.

În conformitate cu cerințele ADR, participanții la transportul combustibililor lichizi sunt reprezentați de: expeditor, transportator (șofer), destinatar (așa-numiții participanți principali) și persoanele responsabile cu umplerea cisternelor (alți participanți).

Acordul ADR specifică în ce tipuri de cisterne pot fi transportați combustibilii lichizi (containere solide, demontabile, portabile și tip cisternă), precum și care sunt cerințele de proiectare, materiale, rezistență, presiune. 

Participanții la transport trebuie să respecte cerințele ADR. În cazul existenței unei amenințări imediate la adresa siguranței publice, participanții la transport trebuie să anunțe imediat serviciile de urgență și să le ofere acestora informațiile necesare pentru a efectua operațiuni corespunzătoare de prevenire sau salvare.

Transportul de combustibil – obligațiile expeditorului

Este responsabilitatea expeditorului (organizație, persoană fizică sau persoana juridică) să livreze doar mărfuri care îndeplinesc cerințele ADR. În cazul combustibililor lichizi transportați în cisterne, ar trebui respectate indicațiile de mai jos:

– asigurați-vă că mărfurile periculoase sunt clasificate și aprobate pentru transport (conform ADR),

– furnizați transportatorului (șoferului) informațiile și documentele necesare pentru transport și cele adiționale, precum autorizații, aprobări, notificări, certificate,

– utilizați numai cisterne autorizate pentru utilizare, potrivite pentru transportul de mărfuri periculoase și marcate în conformitate cu cerințele ADR,

– respectați cerințele privind modalitățile și restricțiile de transport;

– asigurați-vă că cisternele golite, necurățate sunt marcate corespunzător și conțin autocolantele necesare de avertizare, fiind închise și etanșate în același mod ca la încărcare.

Ce trebuie să aibă în vedere șoferul

În sensul ADR, responsabili pentru siguranța transportului mărfurilor periculoase, inclusiv a combustibililor lichizi, pe lângă expeditor, sunt: transportatorul și destinatarul. Șoferul unui vehicul tip cisternă poate fi o persoană care: are cel puțin 21 de ani, are certificat ADR, a participat la instruiri de specialitate privind transportul cisternelor și a luat examenul, a efectuat examinările medicale și psihologice de bază, are permis de conducere din categoria corespunzătoare și nu a fost condamnată pentru o infracțiune săvârșită cu intenție. Certificatul ADR este eliberat de centrul de instruire pentru o perioadă de 5 ani. Șoferul trebuie să se asigure că:

– combustibilii destinați transportului sunt autorizați pentru transport în conformitate cu ADR;

– documentația necesară se află în vehicul;

– vehicul tip cisternă are inspecția tehnică la zi;

– unitatea de transport este echipată cu marcajele și echipamentele necesare (inclusiv stingătoarele corespunzătoare);

– unitatea de transport nu este supraîncărcată;

– rezervorul nu are defecte evidente, scurgeri, fisuri, lipsuri privind echipamentul, etc.

Încălcarea cerințelor – transportul de combustibil este întrerupt

Dacă transportatorul (șoferul) constată o încălcare a cerințelor ADR, acesta nu va putea începe transportul până în momentul în care neregulile sunt remediate.

În situația în care se constată o încălcare a cerințelor ADR în timpul transportului, transportul va trebui întrerupt cât mai curând posibil (transportul va putea fi continuat numai după remedierea neregulilor).

Autorizarea de continuare a transportului poate fi acordată de instituțiile competente (Serviciul Național de Pompieri, Inspecția de Transport rutier). Antreprenorul (șoferul) care efectuează transportul de combustibili lichizi are, de asemenea, obligația de a desemna un consilier în domeniul securității în transportul rutier de mărfuri periculoase.

În ceea ce privește logistica transporturilor de combustibili, cooperarea transportatorului cu destinatarul este foarte importantă. Obligațiile destinatarului constau, printre altele, în a face recepția la timp a mărfurilor, a curăța unitățile de transport, asigurându-se că de pe unitățile de transport sunt îndepărtate plăcuțele și autocolantele, după ce au fost în prealabil descărcate și curățate.

Reguli de umplere a cisternelor

Persoanele autorizate pentru umplerea și golirea cisternelor trebuie să fie instruite din punct de vedere al cerințelor legate de transportul de combustibili lichizi, în funcție de gradul de responsabilitate și de îndatoriri îndeplinite.

În vehicul trebuie să fie păstrate: documentul de transport, instrucțiunile scrise pentru echipaj, documentele de identitate ale tuturor membrilor echipajului, cu fotografiile acestora, certificatul de autorizare a vehiculelor pentru transportul anumitor mărfuri periculoase și certificatul de instruire a șoferului vehiculului de transport de mărfuri periculoase ADR.

Unitățile de transport care transportă un singur tip de combustibil sunt marcate cu plăcuțe portocalii, în față și în spate, cu numerele de pericol și numărul ONU privind mărfurile periculoase.

O unitate de transport alcătuită dintr-o cisternă cu mai multe compartimente sau din două cisterne, care transportă combustibili lichizi, trebuie să fie marcată în așa fel încât plăcuțele portocalii cu numerele de pericol și numărul ONU pentru fiecare tip de combustibil să fie plasate pe ambele părți ale fiecărei cisterne sau pe fiecare compartiment al cisternei și în partea din spate. În cazul transportului de rezervoare goale, curățate, plăcuțele portocalii și marcajele trebuie îndepărtate sau acoperite.

 

Foto: Wikimedia Commons

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole