Verificarea tahografelor modificată prin ordin de ministru: pentru manipulare autovehiculele vor fi imobilizate

Verificarea tahografelor modificată prin ordin de ministru: pentru manipulare autovehiculele vor fi imobilizate

Puteți citi articolul în 5 minute

Olga Corochii

Olga Corochii

19.04.2021

Olga Corochii

Olga Corochii

19.04.2021
Verificarea tahografelor modificată prin ordin de ministru: pentru manipulare autovehiculele vor fi imobilizate

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a pus în dezbatere publică un proiect de ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind controlul perioadelor de conducere, pauzelor și perioadelor de odihnă ale șoferilor profesioniști, cuprinse în Ordinul MT 1.058/2007.

Acesta prevede și modul în care sunt instalate și utilizate tahografele. În cazul în care reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) descoperă că s-a umblat la tahograf, aceștia vor reține plăcuțele de înmatriculare.

Echipajele ISCTR vor verifica respectarea:

 • perioadelor de conducere zilnică și săptămânală, a pauzelor și a perioadelor de repaus zilnic și săptămânal
 • foile de înregistrare pentru zilele precedente, care trebuie deținute la bordul vehiculului și/sau
  datele înregistrate pentru aceeași perioadă pe cardul conducătorului auto și/sau în memoria aparatului de înregistrare și/sau pe foile imprimate
 • cazurile de depășire a vitezei permise a vehiculului, definite ca perioade de peste un minut în care viteza vehiculului este mai mare de 90 km/h pentru vehiculele din categoria N3 sau de 105 km/h pentru vehiculele din categoria M3
 • funcționarea corectă a aparatului de înregistrare, respectiv identificarea unui posibil abuz asupra aparaturii și/sau a cardului conducătorului auto și/sau a foilor de înregistrare.

I.S.C.T.R. va dota echipajele de control cu echipamente de detectare timpurie a încălcărilor la distanță. În cazul în care există dovezi de fraudare a tahografului „conducătorul auto are obligația să deplaseze vehiculul care face obiectul controlului, însoțit de echipajul de control al I.S.C.T.R., la atelierul autorizat, în vederea realizării de teste suplimentare pentru verificarea integrității tahografului.”

În ceea ce privește plăcuțele de înmatriculare, proiectul de ordin prevede : „Plăcuțele cu numărul de înmatriculare se rețin în baza unui proces-verbal întocmit în două exemplare, pe care le semnează agentul constatator și conducătorul auto. În cazul în care conducătorul auto refuză să semneze și/sau să primească un exemplar, agentul constatator va consemna acest lucru în procesul-verbal. Pe exemplarul procesului-verbal de reținere a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare, care se păstrează de către agentul constatator, se consemnează și returnarea acestora.”

„Conducătorul auto sau reprezentantul legal al operatorului de transport rutier/ întreprinderii de transport rutier în cont propriu care deține vehiculul imobilizat are obligația de a se deplasa la sediul inspectoratului teritorial din care fac parte inspectorii care au aplicat măsura imobilizării, pentru a face dovada că îndeplinește condițiile legale pentru continuarea transportului/deplasării. Dacă documentele prezentate sunt insuficiente pentru a face dovada îndeplinirii condițiilor legale, inspectorii se deplasează la locul imobilizării, în vederea constatării îndeplinirii condițiilor legale pentru continuarea transportului/deplasării”, se mai arată în document.

Operatorii de transport vor trebui să organizeze activitatea șoferilor în așa fel, încât aceștia „să poată, în fiecare perioadă de trei sau patru săptămâni consecutive, după caz, să se întoarcă la centrul operațional al angajatorului unde se află locul normal de staționare al conducătorului auto și unde începe perioada de repaus săptămânal a conducătorului auto, în statul membru de stabilire al angajatorului, sau să se întoarcă la locul de reședință al conducătorului auto pentru a petrece cel puțin o perioadă de repaus săptămânal normală sau o perioadă de repaus săptămânal de peste 45 de ore, luată în compensație pentru perioadele de repaus săptămânal reduse”.

Conducătorii auto au libertatea să aleagă între întoarcerea la centrul operațional al întreprinderii sau la locul de reședință al conducătorului auto. Angajatorul este obligat să transmită o invitație în acest sens, fie în format letric, fie în format electronic.

Dacă șoferul nu optează pentru nici una dintre cele două variante, angajatorul va avea ultimul cuvânt și „va alege în funcție de ceea ce i se pare a fi mai convenabil”. În acest caz, angajatorul trebuie să demonstreze că i-a trimis conducătorului auto o invitație, dar acesta nu i-a răspuns.

Operatorul de transport rutier va documenta modul în care își îndeplinește obligațiile și va păstrează la sediu, pentru o perioadă de cel puțin un an următoarele documente:

 • înregistrări tahograf;
 • bilete de călătorie, în cazul transportului cu avionul, trenul sau a curselor regulate de transport persoane;
 • documentul de transport, în cazul transportului în cont propriu efectuat de operatorul de transport rutier;
 • dovada că un conducător auto a călătorit la domiciliul său cu un vehicul care nu intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (CE) 561/2006, pus la dispoziție de operatorul de transport;
  orice altă dovadă a altor modalități de călătorie;
 • invitațiile care dovedesc că operatorul de transport i-a oferit conducătorului auto o posibilitate reală de a se întoarce.

În cazul în care perioada de muncă anterioară întoarcerii se încheie într-un loc situat departe de locul de întoarcere ales, angajatorul suportă financiar cheltuielile de deplasare. Dacă șoferul refuză oferta angajatorului și decide să-și petreacă perioada de repaus într-un alt loc, el va acoperi costurile de călătorie către și dinspre această destinație.

 

Sursa foto: www.canva.com

Cele mai citite articole
comentarii (0)
Distribuie
comentarii (0)
Cele mai citite articole