Veste bună pentru transportatori: Propunerile UNTRR se reflectă în deciziile Senatului

Puteți citi articolul în 4 minute

Veste bună pentru transportatori: Propunerile UNTRR se reflectă în deciziile Senatului

Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România a participat în 6 şi 20 septembrie a.c. la discuțiile din cadrul Comisiei pentru Afaceri Europene (CAE).

Aceste discuții au vizat câteva dintre propunerile importate de pe agenda transportatorilor, printre care: propunerile de modificare a legislaţiei UE referitoare la Pachetul rutier, detaşarea lucrătorilor mobili şi infrastructura rutiera.

La aceste şedinţe au participat reprezentanţi ai Ministerelor Transporturilor, Muncii, Afacerilor Externe şi de Finanţe, ai autorităţilor şi ai patronatelor din transporturi.

Conform UNTRR, documentele aflate în dezbatere au fost:

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri
Propunere de Directiva a Consiliului – Modificarea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la taxarea vehiculelor
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor
Propunere de DIRECTIVA A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI de modificare a Directivei 2006/22/CE în ceea ce priveşte cerinţele de control şi de stabilire a unor norme specifice cu privire la Directiva 96/71/CE şi la Directiva 2014/67/UE privind detaşarea conducătorilor auto în sectorul transportului rutier
Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi
Propunere de Directiva a Parlamentului European şi a Consiliului privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata taxelor rutiere în cadrul Uniunii (reformare)
Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 şi a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluţiile sectorului
Propunere de Directiva a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2006/1/CE privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

În cadrul dezbaterilor, UNTRR a susţinut punctul de vedere transmis Senatului în data de 4 septembrie 2017.

Senatorii au analizat atât propunerile transportatorilor cât şi propunerile reprezentanţilor Ministerului Transporturilor şi au constatat că toate propunerile înaintate de UNTRR sunt pertinente şi ancorate la realitatea politică şi economică a UE.

O veste bună pentru transportatori este că, în urma dezbaterilor şi a luărilor de poziţie ale reprezentanţilor autorităţilor şi patronatelor din transporturi, Comisia Afacerilor Europene (CAE) a Senatului României a preluat în mare parte observaţiile UNTRR.

Un amendament legat de timpul de conducere prevăzut în propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 în ceea ce priveşte cerinţele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice şi săptămânale maxime, pauzele minime şi perioadele de repaus zilnic şi săptămânal şi a Regulamentului (UE) nr. 165/2014 în ceea ce priveşte poziţionarea prin intermediul tahografelor a fost respins.

De asemenea, Plenul Senatului a votat pozitiv toate rapoartele privind modificările la Pachetul Rutier și Directiva detașării lucrătorilor asa cum au fost propuse de Comisia pentru Afaceri Europene.

Cele mai citite articole
Etichete
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole