ADR 2023: a legfontosabb változások egy helyen!
Fotó: Raimond Spekking

ADR 2023: a legfontosabb változások egy helyen!

Ismét páratlan évet írunk, újra módosult az ADR szabályzat. Az angol, francia és orosz változatok már jó ideje elérhetőek, de az utolsó pillanatban, 2023 június 30-án a hivatalos magyar változat is megjelent a Magyar Közlönyben. A továbbiakban röviden bemutatásra kerülnek a legfontosabb változások.

Ismét páratlan évet írunk, újra módosult az ADR szabályzat. Az angol, francia és orosz változatok már jó ideje elérhetőek, de az utolsó pillanatban, 2023 június 30-án a hivatalos magyar változat is megjelent a Magyar Közlönyben. A továbbiakban röviden bemutatásra kerülnek a legfontosabb változások.

ADR 2023: a legfontosabb változások egy helyen!
Fotó: Raimond Spekking

Az ADR 2023-as változata nemzetközi szállításokban 2023 január 1-től használható volt, de július 1-től már kötelező érvényű. Belföldi szállításokra a 2023. évi szabályzat szintén 2023 július 1-től kötelező érvényű, de jelenleg még a 2021-es belföldi eltérésekkel kell alkalmazni. Utóbbiban hozhat változást a 2023-as belföldi rendelet, amelynek kihirdetése még nem történt meg, és az eddigi tapasztalatok alapján az év hátralévő részében bármikor megjelenhet. Volt példa rá, hogy júliusban megjelent, de volt, hogy a „Mikulás hozta” decemberben a belföldi rendeletet.

Az angol (illetve a francia és orosz) nyelvű változat ingyenesen letölthető a következő linkről, sőt angolul olyan változat is elérhető, amelyben a változások is ki vannak jelölve:

https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage

A hivatalos magyar fordítás a Magyar Közlönyben érhető el:

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/pO8udZRftITt84aPbQA4U0qun8n649e9d05e06e1/dokumentumok/1f5a9126bfec4dbd54c8d9c9f21e4fb48d51ec2b/letoltes

Tagállamok

Az ADR tagállamainak száma az elmúlt években folyamatosan bővült, jelen pillanatban 54 tagállama van az egyezménynek (lásd az alábbi ábrát). Legutóbb (2022-ben) Örményország és Uganda csatlakozott.

2023-ban a legfontosabb ADR változások

 • Új fogalmak jelentek meg az 1.2.1 fejezetben (pl.: belső edény, szálvázas műanyag), továbbá néhány fogalom pontosítva, módosítva lett (pl.: fémhidrid tároló rendszer; köpenyes palack; nyomástartó tartály; tankkonténer; tartály; üzemi nyomás; visszaforgatott műanyag; zárószerkezet)
 • A mértékegységek között megjelent az „Elektromos ellenállás” is
 • Új fejezetbe kerültek a rövidítések (1.2.3)
 • Az ADR szabályzat által elfogadott gázpalackokon felül a továbbiakban az USA előírásainak megfelelő palackok is használhatóak
 • Az átmeneti előírások fejezet (1.6) aktualizálva lett
 • Kis mértékben változott a baleseti jelentés mintája (6. pont 🡪 új eszközök jelentek meg: MEMU, extra-nagy tankkonténer)
 • Az UN 1002 (LEVEGŐ, SŰRÍTETT) tétel alatt nitrogén és oxigén keveréke (oxigén tartalom: legalább 19,5 térf.%, legfeljebb 23,5 térf.%) is szállítható (pl.: szintetikus levegő).
 • A stabilizált, polimerizálódó anyagok (pl.: UN 1185; UN 2277; UN 3532) ártalmatlanítás vagy újrahasznosítás céljából történő szállítása könnyített feltételekkel is lehetséges, ha teljesülnek a vonatkozó, új különleges előírás (SP 676) feltételei
 • Az UN 1012 tételhez a továbbiakban a „BUTÉN” helyes szállítási megnevezés tartozik, amit ki kell egészíteni zárójelben az adott anyag pontos nevével (pl.: „BUTÉN (1-butén)”)
 • Az UN 1169 (FOLYÉKONY AROMÁS KIVONATOK) és az UN 1197 (FOLYÉKONY ÍZANYAG KIVONATOK) tételek összevonásra kerültek: az UN 1169 megszűnt, megmaradó tétel: UN 1197. Az új megnevezés: „FOLYÉKONY KIVONATOK”.
 • Az ólom-oxid (UN 1872) besorolásából kikerült a mérgező tulajdonság, ennek köszönhetően a továbbiakban ömlesztve is szállítható.
 • Az UN 1891 (ETIL-BROMID) átsorolásra került: 6.1, II helyett az új besorolás: 3 (6.1) II.
 • Az UN 2015 tétel esetén megjelent egy új megnevezés: „HIDROGÉN-PEROXID, STABILIZÁLT”.
 • Az UN 2908, UN 2909, UN 2910; UN 2911 tételek esetén megszűnt az alagút korlátozás.
 • 1 db új UN-szám jelent meg: UN 3550 KOBALT-DIHIDROXID POR, 6.1, I
 • A hőszivattyúk az UN 2857 vagy az UN 3358 tétel alá tartoznak (gyakorlatilag hűtőgépnek minősülnek). Ennek köszönhetően 12 kg gáztöltet alatt ezek az eszközök nem tartoznak az ADR hatálya alá.
 • A lítium akkumulátort tartalmazó áruszállító egységet (UN 3536) nem kell megjelölni narancssárga táblával és nagybárcával, ha az 1.1.3.6 mentesség feltételei teljesülnek. Mostantól ezek az egységek a 2-es szállítási kategóriába tartoznak.
 • Változott a kénsav tartalmú ólom szulfát besorolása: ha nem maró besorolású, akkor a 9-es osztályba kell ezt az anyagot sorolni (korábban nem tartozott az ADR hatálya alá).
 • Gázpalackot tartalmazó tárgyak esetén a berendezésekhez csatlakoztatott gázpalackok szelepei a szállítás alatt nyitva is lehetnek, ha teljesülnek a vonatkozó különleges előírás (SP 396) feltételei.
 • Összetett IBC-k esetén a műanyag eszközökre vonatkozó 5 éves érvényességi időt a belső tartály gyártási időpontjától kell számolni.
 • Kármentő nyomástató tartályok esetén törölve lett a betett palackokra vonatkozó 1000 literes felső határ. Több tartály egy kármentőbe helyezése esetén viszont az össztérfogat 1000 literről 3000 literre emelkedett.
 • Ha a csomagolási utasítás engedélyez nem hagyományos csomagolást (pl.: raklap, rekesz, kaloda, minősítés nélküli láda), akkor ezek tömege lehet nagyobb, mint a meghatározott általános határértékek (pl.: savas akkumulátorok esetén bizonyos feltételek teljesülése esetén használható akár raklap is „csomagolásként” 🡪 ennek tömege mostantól meghaladhatja a 400 kg-ot).
 • Az UN 3291 tételre vonatkozó P621 csomagolási utasításban megjelentek új csomagolóeszközök is (pl.: 1A1, 3A1).
 • Meghatározásra került, hogy műanyag ládák, műanyag és összetett IBC-k gyártása esetén milyen használt műanyag használható fel: a visszaforgatott műanyagok kivételével az ugyanabból a gyártási folyamatból származó gyártási maradékon vagy újraőrölt anyagon kívül más, használt anyag nem használható fel!
 • Aktualizálva lettek a nyomástartó edényekre (pl.: gázpalackok) vonatkozó szabványok.
 • A szálvázas műanyag tartányokra vonatkozó előírások a 6.9 fejezetből átkerültek – némi módosítással – az újonnan megjelenő 6.13-as fejezetebe. A 6.9 fejezetben a továbbiakban a szálvázas műanyag mobil tartányokra vonatkozó gyártási követelmények szerepelnek.
 • A 188-as különleges előírásnak megfelelő lítium akkumulátoros jelölés esetén a továbbiakban nem szükséges feltüntetni a telefonszámot.

 • A visszaforgatott műanyagból készült IBC-ket „REC” felirattal kell megjelölni.
 • A szállító járművet nem szükséges számos narancssárga táblával megjelölni, abban az esetben, ha az ömlesztettáru-konténer vagy MEG konténer jelölései nem látszódnak kívülről és a konténerek űrtartalma legfeljebb 3000 liter. Eddig ez csak kis méretű tartányokra volt érvényes.
 • A biztonsági szeleppel ellátott tartányok esetén új jelölés jelenik meg (SV 🡪 Safety Valve):

 • Hulladékok esetén a fuvarokmányban a mennyiséget – bizonyos feltételek teljesülése mellett – elegendő becsléssel megadni. Ebben az esetben kiegészítő okmánybejegyzés szükséges.

Megjegyzés: A gyakorlatban ez eddig is sok esetben így történt.

 • Stabilizált vagy hőmérséklet-szabályozást igényló anyagok, illetve olvasztott anyagok szállítása esetén az okmányban a helyes szállítási megnevezést ki kell egészíteni a „STABILIZÁLT”, a „HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁSSAL”, illetve az „OLVASZTOTT” bejegyzéssel, kivéve, ha ez már a helyes szállítási megnevezés részét képezi.
 • Meghatározásra kerültek a veszélyes anyagok hőmérséklet-szabályozással történő szállítására szolgáló hőszigetelt, hűtött vagy hűtőgépes konténerekre vonatkozó feltételek.
 • Átszerkesztésre kerültek a jármű vagy konténer megrakása előtt elvégzendő ellenőrzések szempontjai. Inkább átfogalmazás, pontosítás történt, mint szakmai módosítás.
 • Tartányos szállításnál az AT minősítésű anyagok esetén elektromos meghajtású járművek is használhatóak.
 • Az FL minősítésű tartányjárműveket a motortérben keletkező tűz leküzdésére szolgáló önműködő tűzoltó készülékkel és kerékabroncstűz tovább terjedés megakadályozására szolgáló hőszigetelő pajzzsal kell felszerelni. Eddig ez csak az EX/III járművek esetén volt kötelező.

A korábbi évekhez hasonlóan minden veszélyes áru szállításban érintett vállalkozásnak (beleértve a csak mentesség szerinti szállításokat végzőket is!) felül kell vizsgálniuk a tevékenységüket. Ha módosultak a vállalkozást érintő előírások, azokat át kell vezetni a folyamatokban mielőbb, főleg, hogy az új előírások már kötelező érvényűek.

Szokás szerint gondoskodni kell a korábban képzésben részesült személyzet ismeretfelújító képzéséről is! Ennek kapcsán ismét változott a magyar követelmény még 2021-ben: az előző képzéstől számított második év végéig kell gondoskodni az ismeretfelújításról.

Ha ADR-rel kapcsolatos kérdésük van,
tegyék fel megjegyzésben vagy keressék szakértőnket!

Ha tetszett ez a cikk, mindenképpen olvassa el az 5 leghülyébb veszélyes áru szállítással kapcsolatos szabályozásról szóló cikkünket is!

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások (0)
Közzététel
hozzászólások (0)
Legnépszerűbb cikkek