Az 1PL-től az 5PL-ig, azaz a logisztikai szolgáltatások „titkai”

A cikk olvasási ideje 8 perc

Michał Jurczak

Michał Jurczak

02.07.2018
Az 1PL-től az 5PL-ig, azaz a logisztikai szolgáltatások „titkai”

Megesik, hogy egy cég maga foglalkozik logisztikával, és van, hogy másokat bíz meg ezzel. Egyre többen nyújtanak logisztikai szolgáltatásokat, és ezek különböző módon szerveződhetnek. Mit jelent tehát, hogy az 1PL, 2PL…5PL modellel állunk szemben?

A spedíció, a szállítmányozás, a raktározás csak néhány a logisztikai szolgáltatások közül. Ezekhez jönnek még a rokon tevékenységek, amelyek segítik az áruk mozgását az ellátási lánc egyes szemei között. Van tehát miből válogatni. Az utóbbi években a logisztikai szolgáltatások modelljei folyamatosan változnak, többek között a digitális technológia, beleértve ebbe a Big Datát is, általánossá válásának köszönhetően.

Az alapvető megoldás az 1PL (First Party Logistics Services Provider) marad, azaz a saját logisztika alapvető szervezése (kiszervezés nélkül)

Nincs emögött „komolyabb filozófia”. A termékek gyártója vagy exportőre foglalkozik a szállítmányozási és a logisztikai szolgáltatásokkal (pl. csomagszállítás a vevőkhöz). A tevékenység minden fajtáját kiszolgálva a saját cégének részlegeit és saját műszaki eszközeit, pl. teherautóit, pótkocsiit, raktárait, belső szállítási eszközeit használja fel. A megoldás egyszerű, biztonságos, a megbízó rakodót és az áru átvevőjét is érinti. Ezt a fajta megoldást a gyártók, a kereskedők és az elosztók is alkalmazzák. Az 1PL teljes kontrollt ad az egyes folyamatok fölött.

Hátránya is van: a nagyon specializált tevékenységek időszakában a „megoldom magam  is” megoldások nem mindig biztosítják a maximális hatékonyságot.

A rafinált 2PL

Kicsit „rafináltabb” a 2PL koncepció, egy olyan eljárás, amelyben az áru gyártója vagy exportőre megbízást ad a szállítmányozási és raktározási tevékenység elvégzésére egy logisztikai szolgáltatásokat nyújtó külső cégnek.

Ennek azonban elég korlátozott jellege van, mivel az ellenőrzés és az adminisztráció a saját cégnél marad. Szabály szerint ebben a modellben a logisztikai szolgáltatások szállítója tulajdonos, és a saját eszközeivel dolgozik. Példa erre az operátor, aki cégen belül nyújt szolgáltatásokat. De össze is köti azokat az ellátási lánc más szemeivel. A 2PL operátor pl. a szállítmányozó, aki az ügyfél megbízására megvalósítja a szállítmányozást, de nem kínál integrált logisztikai megoldásokat.

A saját flottával rendelkező szállítmányozási cégek gyakran specializálódnak konkrét területre, például a tengeri vagy vasúti szállításban. Az ilyen szolgáltatások tényleges szállítói nem ritkán légi vagy tengeri szállítmányozók, mint pl. a Maersk vagy a FEDex.

Előfordul az is, hogy a 2PL szolgáltatások szállítója, akit a szállítmányozási-raktározási művelet kiszolgálására jelöltek ki, átadja a szolgáltatást (részben vagy teljesen). Így jön létre a logisztikai szolgáltatások külső nyújtója modell (3PL; Third Party Logistics). Ezegy olyan működési modell, amelyben egy, vagy több logisztikai funkció ellátásával egy külső céget bíznak meg. A 3PL operátor (egy olyan cég, amelynek vannak eszközei teljesíteni más cégek által kiadott feladatokat a logisztikai lánc minden pontján) sokkal szélesebb körben nyújt szolgáltatásokat. Többek között szállítmányozást, raktározást, co-packinget, komplettációt… A tevékenységek mennyisége és típusa, valamint a tevékenység kiterjedésének nagysága nincs korlátozva.

Tipikus funkciók, amelyeket a 3PL operátorok hajtanak végre:

– szállítmányozás, és a rakományok kezelése és tárolása.
– raktárkezelés és elosztás.
– további szolgáltatások köre, pl. küldemény útjának követése, raktárkészlet-kezelés, vevőtranzakció-kezelés, stb.

A beszállító szerepe a szállítóeszköz kiválasztására ésa végrehajtói felügyeletre tér ki, de az ellátási lánc szervezését a vevő logisztikai részlege végzi.

A 3PL módszert többnyire olyanok vezetik be, akik nem a logisztikára koncentrálnak, mint fő tevékenységi körre. Valamint a legalább közepes méretű cégek (a logisztikai szolgáltatás költsége elég nagyok ahhoz, hogy a külsős cég megbízása kifizetődővé válik).

A 3PL modell  előnyei például a következők:

  • lehetőség koncentrálni a vállalkozás más területeire, mint amelyeket a külső cégre bíztak.
  • alacsonyabb kezelési költségek.
  • az árversenyben javuló pozíció.
  • erőforrások felszabadulása (nem kell beruházni az adott logisztikai funkcióba).
  • a nyújtott szolgáltatások minőségének javulása a munka mennyiségének és a tapasztalatoknak a kihasználásával.

Vannak előnyök, és hátrányok is. Előny a kisebb kontroll a külsős cég által végzett tevékenység fölött, s korlátozott kapcsolat az ügyféllel. Azok az ügyfelek, akik egy vagy több külső logisztikai szolgáltatásokat nyújtó beszállítóval dolgoznak, többnyire hosszú távú szerződéseket kötnek. A 3PL modellben tehát valamilyen rendszer keretein belül integrált cégekről beszülhetünk, olyan logisztikai operátorokról, mint a DB Schenker, a Kuehne+ Nagel vagy a DSV és a DHL spedíciós része.

A 3PL módszer fokozatosan fejlődött a 4PL (Fourth Party Logistics Services Provider) irányába, amely az előző század 90-es éveinek második felében jelent meg.

4PL – az operátor a folyamat tervezője és vezérlője

A 4PL modellek jellemzője a nagyobb integráció. A vevő egyedül azt mondja meg, hogy mit szeretne raktározni, mit és hova szeretne elszállíttatni, az operátor feladata pedig az egész folyamat megtervezése és vezérlése.

A logisztikai szolgáltatók piacán megfigyelhető a 4PL operátorok számának növekedése, így az ellátási láncok integrációja is. A 4PL lényegét tekintve a logisztikai szolgáltatások kiszervezése, így ennél az együttműködési formánál az ügyfeleknek jellemzően nincs saját logisztikai részlege. A műveletek erősen személyre szabottak, mivel az elejétől a végéig a konkrét átvevő igényeire vannak szabva. A saját logisztikai láncokkal dolgozó alanyok is kiszervezik az ellátási láncok integrálásával kapcsolatos tevékenységüket, átadva az erre vonatkozó hatáskörüket a külső 4PL logisztikai operátoroknak (ilyen jellegű tevékenységeket a gépkocsigyártási szektorban kezdeményeztek).

Ezzel a modellel van dolgunk például akkor, amikor a termék gyártója vagy exportőre megbíz egy külsős céget a szállítmányozási és raktározási műveletek kezelésével. Sőt, a vállalat kezelésével is. A 4PL a logisztikai folyamatok monitorozására, is kiterjed a vevő teljes ellátási lánca mentén elkezdve a nyersanyagbeszállítóktól egészen a vevőkig (nem csak az ő meghatározott szakaszán, mint ahogy a 3PL esetében történik).

A 4PL operátornak még csak nem is kell, hogy saját raktára vay flottája legyen. Elég maga a tény, hogy koordinálja a folyamatok más szolgáltatást nyújtók erőforrásainak felhasználása mellett. A 4PL operátorok csoportja nem homogén. Vannak közöttük olyanok, akiknek nincs saját logisztikai infrastruktúrájuk, akik mindenek előtt az információs integrációra koncentrálnak (a többi szolgáltatást pedig kiszervezik), más oldalról pedig ott vannak a globális logisztikai operátorok, mint pl. a UPS vagy a DHL.

A 3PL és a 4PL jelenleg a leggyakoribb modell.

Nem lehet azt mondani, hogy az integráció a 4PL szinten mindig jobb, mint a 3PL esetén. A konkrét modell kiválasztása esetén figyelembe kell venni a cég nagyságát és működési területét,  a logisztikai szükségletek összetettségét, az elérhetp erőforrásokat, a képzettséget és a piac ismeretét. A 4PL egész egyszerűen egy továbblépés magasabb szintre, vagyis mélyebbre hatolás az ügyfél logisztikai struktúrájába és folyamataiba, hogy az az alaptevékenységére koncentrálhasson – kommentálják a Gefco szakemberei.

A Gefco egy 4PL operátor, amelynek a szolgáltatásait használja pl. a PSA csoport, az olyan márkák tulajdonosa, mint a Citroen és a Peugeot, vagy az amerikai General Motors konszern.

5PL – az új modell

Viszonylag új modell (az alapjait már ebben az évtizedben rakták le) az 5PL. A korábban bemutatott 3 PL és 4PL módszer megoldásait kapcsolja össze, és ellenőrzi az ellátási lánccal kapcsolatos valamennyi műveletet informatikai megoldásokra támaszkodva.

Az 5PL operátor logisztikai szolgáltatásokat nyújt, amelyeket megtervez, megszervez és bevezeti a logisztikai megoldásokat más gazdasági szereplők nevében. Az ún. ötödik logisztikai szolgáltatásnyújtó konszolidálhatja a szükségleteket, tárgyalhat a szolgáltatásnyújtók árairól, mint például a szállítmányozók, légitársaságok, stb.

Például szolgálhatnak azok a cégek, amelyek a teljes logisztikai részlegük tevékenységét átadták kezelésre külső cégeknek. Az 5PL fogalom az e-commerce elterjedésével jelent meg. Az integráción, kezelésen, ellátási lánc ellenőrzésén kívül az 5PL cég a kínálatában szerepeltethet még olyan dolgokat mint a call center vagy az… internetes fizetés. Példák lehetnek az e-kereskedelem minden részletének koordinátorai, akik ún. többcsatornás logisztikai szolgáltatáskoat nyújtanak, de egyúttal pl. a futárhálózat kezeléséért is felelnek.

Fotó: Still

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek