Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Zapowiedziano, iż od marca sytuacja kontroli prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego ma ulec lekkim zmianom- dokładnie chodzi o największą bolączkę przewoźników, czyli czas trwania kontroli.

Rozpędu ma nadać nowo wdrożone oprogramowanie Centralnej Ewidencji Naruszeń. Będzie ono działało w trybie on-line, co przyśpieszy sporządzenie protokołu kontroli drogowej, a tym samym skróci jej czas. Szacowany czas, nie powinien przekroczyć 30 minut.

Dzięki bezpośredniej łączności kierownictwo inspekcji będzie mogło na bieżąco kontrolować pracę inspektorów.

W nowym systemie będą rejestrowane wszystkie czynności kontrolne, wszystkie sprawy, naruszenia, wydawanie decyzji i zmiany w dokumentach. Na ich podstawie będzie można tworzyć raporty i zestawienia.

Informacje z kontroli dostarczane będą w formie raportów i zestawień WITD oraz GITD, a także udostępniane uprawnionym instytucjom, jak KE, ECR, BOTM.

Planowana jest również wymiana danych w UE, w ramach projektu TUNER, który będzie europejską wersją centralnej ewidencji naruszeń.

Dodatkowo zapowiedziano, iż za wykroczenia będzie odpowiadał ten, który je spowodował. Zatem w przypadku, gdy zatrzymany na drodze kierowca przekroczy czas pracy, to on zostanie za to ukarany. Jednak, gdy przekroczenie czasu pracy zostanie wykryte podczas kontroli w przedsiębiorstwie, to odpowiadać będzie przewoźnik lub osoba zarządzająca.

Centralna ewidencja naruszeń została utworzona na podstawie ustawy z 6 wrześniu 2001 r. o transporcie drogowym. Wdrożenie systemu wspierającego czynności kontrolne nastąpiło w 2002 r. Został on sfinansowany w ramach programu PHARE. Prace nad systemem zakończono w lutym, a już od marca inspektorzy wyposażeni w kartę z chipem, zaczęli generować formularze na podstawie pochodzących z niego danych. Tryb on-line umożliwił sprawne wprowadzanie i natychmiastową weryfikację informacji dotyczących numeru PESEL, NIP itp. Niesie to za sobą takie korzyści, jak spójność danych, minimalizacja błędów, skrócenie czasu kontroli na drodze i uproszczenie administracji. Po wprowadzeniu zmian pracownicy inspektoratów mają stały dostęp do informacji i ustaleń kontroli, a kierownictwo może na bieżąco sprawdzać, jak długo trwa kontrola i czego dotyczy, co dodatkowo powinno zmobilizować inspektorów do lepszej pracy.

 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://www.pgt.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1152&Itemid=1

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu