Łotwa rozluźnia przepisy o czasie pracy i odpoczynku. Belgia znosi zakaz noclegu w kabinie. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Łotwa rozluźnia przepisy o czasie pracy i odpoczynku. Belgia znosi zakaz noclegu w kabinie. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło

Łotysze wprowadzają rozluźnione przepisy o czasie pracy kierowców, a Belgowie przedłużają odstępstwa od tych regulacji i znoszą zakaz noclegu w kabinie. Złagodzenie zakazów ruchu w Saksonii będzie obowiązywało do 19 kwietnia. Z kolei w Hiszpanii wprowadzono nowy dokument, który muszą ze sobą wozić kierowcy. 

Na Łotwie od 26 marca do 25 kwietnia br. obowiązują złagodzone normy czasu pracy kierowców. Obejmują one zarówno przewozy krajowe jak i międzynarodowe. 

Łotewskie odstępstwa od przepisów Rozporządzenia (WE) 561/2006 zezwalają na:

– 11 godzin dziennego okresu pracy (zamiast 9 godzin),

– 60 godzin tygodniowego okresu pracy (zamiast 56 godzin),

– 96 godzin dwutygodniowego czasu pracy (zamiast 90 godzin),

– 45-minutową przerwę po 5,5 godziny pracy (zamiast po 4,5 godziny).

– tygodniowy okres odpoczynku trwający minimum 24 godziny (zamiast 45 godzin) bez konieczności rekompensaty.

Dodatkowo, kierowcy realizujący trasy na i przez Łotwę muszą mieć przy sobie wypełniony formularz, w którym zobowiązują się do nieodwiedzania miejsc publicznych (poza parkingami i stacjami benzynowymi). Formularz w języku angielskim znajdziecie na stronie łotewskiego Ministerstwa Transportu.

Belgia przedłuża rozluźnienie przepisów

Belgijski minister transportu Francois Bellot przedłużył okres obowiązywania rozluźnionych regulacji o czasie pracy do 30 kwietnia do godz. 23:59. Belgijskie odstępstwa  od przepisów Rozporządzenia (WE) 561/2006 przewidują:

– wydłużenie tygodniowego okresu pracy do 60 godzin (zamiast 56 godzin),

– wydłużenie dwutygodniowego czasu pracy do 96 godzin (zamiast 90 godzin),

– możliwość odroczenia tygodniowego okresu odpoczynku (czyli po powyżej sześciu 24-godzinnych okresach, jednak przy zachowaniu 2 tygodniowych odpoczynków co 2 kolejne tygodnie)

– w przypadku transportu podstawowych towarów i leków regularny tygodniowy odpoczynek może zostać skrócony z 45 do 24 godzin  bez konieczności rekompensaty (od 1 do 30 kwietnia br.).

Przypominamy jednak, że kierowca musi wskazać powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój.

Dodatkowo, podobnie jak Hiszpania, Belgia znosi zakaz odbycia regularnego tygodniowego odpoczynku w kabinie pojazdu. Od 26 marca do 25 kwietnia, bez względu na rodzaj przewozów (międzynarodowy i krajowy) oraz przewożonych towarów, kierowcy mogą spędzać odpoczynek w pojeździe, pod warunkiem że jest on do tego przystosowany.

Transport w Hiszpanii 

29 marca hiszpański rząd opublikował w dzienniku ustaw (BOE) dekret (Real Decreto-ley 10/2020) regulujący m.in. działalność przewozową na terytorium Hiszpanii. Początkowo akt prawny spowodował pewne zamieszanie. Jedna z organizacji przewozowych i niektóre oddziały policji wskazały bowiem, że na terenie Hiszpanii można wykonywać tylko niektóre przewozy. W związku z powyższym Ministerstwo Transportu wystosowało wczoraj odpowiednią rezolucję, w której uznaje transport za działalność niezbędną i jako taka, nie podlega ona żadnym ograniczeniom.

Jednak, jak wskazuje związek Fenadismer pracownicy tej branży muszą mieć przy sobie specjalny dokument. Rząd przygotował formularz deklaracji, w której pracownik firmy lub pracujący w oparciu o samozatrudnienie, przemieszcza się do miejsca pracy, jak i w ramach samej pracy. Dokument należy okazać podczas kontroli.

Saksonia nadal bez zakazów ruchu

Z powodu kryzysu związanego z koronawirusem saksońskie Ministerstwo Transportu przedłużyło ważność tymczasowego zwolnienia z niedzielnego zakazu dla ciężarówek do 19 kwietnia 2020 r.

Zwolnienie dotyczy pojazdów przewożących tzw. suchy asortyment, artykuły higieniczne i produkty medyczne. Zwolnienie obejmuje również puste przebiegi po transporcie wspomnianych wyżej towarów. 

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty