Nocny zakaz jazdy ciężarówek w Brenner. Niebawem koniec wyjątków dla pojazdów Euro 6

Nocny zakaz jazdy ciężarówek w Brenner. Niebawem koniec wyjątków dla pojazdów Euro 6

Nocny zakaz ruchu pojazdów ciężarowych na tyrolskiej autostradzie A12 (Inntal Autobahn) dopuszcza pewne wyjątki. Termin obowiązywania wyłączeń wygasa jednak z końcem tego roku.

Nocny zakaz ruchu na A12 w Brenner obowiązuje w obu kierunkach między 6 kilometrem (pod Langkampfen) a 90 kilometrem (Zirl). Obejmuje samochody ciężarowe i pojazdy przegubowe o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t, a także samochody ciężarowe i samobieżne maszyny robocze z przyczepami, w których masa całkowita obu pojazdów przekracza 7,5 t. 

W zależności od pory roku wspomniane pojazdy nie mogą korzystać z trasy w następujących godzinach:

– od maja do października od godz. 22 do 5 rano w dni powszednie i od godz. 23 do 5 rano w niedziele i święta,

– od listopada do kwietnia, od godz. 20 do 5 rano w dni powszednie i w od 23 do 5 rano w niedziele i święta.

Zgodnie z lokalnymi przepisami (LGBl. 64/2010 w brzmieniu LGBl. 62/2016) przewidziane zostały pewne wyjątki. Spod zakazu wyłączone są pojazdy ciężarowe spełniające normę emisji Euro 6 (pod warunkiem, że przynależność do tej Euroklasy zostanie potwierdzona odpowiednim oznakowaniem pojazdu zgodnie z rozporządzeniem IG-L – dotyczącym oznaczania klas emisji). Wyjątek ten wygasa jednak 31 grudnia 2020 r

Od początku 2021 r. wyłączeniem spod nocnego ograniczenia ruchu objęte będą wyłącznie:

– przewozy, w których przewagę stanowi szybko psująca się żywnośćo okresie przydatności do spożycia wynoszącym zaledwie kilka dni oraz przewozy cyklicznych materiałów drukowanych (gazety i czasopisma),

– przewozy niezbędne dla zapewnienia pilnej opieki medycznej,

– transport zwierząt żywych,

– przewozy związane z budową i przebudową infrastruktury drogowej na
autostradach A12 i A13, rozbudową infrastruktury kolejowej na trasie Monachium – Werona lub budową tunelu kolejowego Brennerbasistunnel.

– przejazdy pojazdów holowniczych oraz pomocy drogowej,

– transport podlegający załadunkowi lub przeładunkowi na transport
kolejowy do, lub z terminali kolejowych w miejscowościach Hall i Wörgl, o ile taki przewóz może zostać udowodniony odpowiednim dokumentem.

Zakazy dla zanieczyszczających

Przypomnijmy, że na tym samym odcinku tyrolskiej autostrady (A12 między Langkampfen a Zirl w obu kierunkach) obowiązują zakazy ruchu dla pojazdów ciężarowych powyżej 7,5 t dla najniższych klas emisji. Mowa o truckach spełniających normy Euro 0, 1, 2, 3 i 4, a od 1 stycznia 2021 r. także dla Euroklasy 5.

Wyjątki stanowią tu przejazdy w ramach transportu kombinowanego celu załadunku kolejowego (wymagany jest odpowiedni dokument potwierdzający):

– do terminala kolejowego Hall (dojazd możliwy jedynie w kierunku wschodnim, odjazd w kierunku zachodnim),

– do terminala kolejowego Wörgl (dojazd możliwy jedynie w kierunku zachodnim, odjazd w kierunku wschodnim).

Fot. Wikiemdia/Vladimir Menkov CC SA 3.0

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty