Nowe wymogi dla ciężarówek w Londynie. Niektóre pojazdy już tam nie wjadą

Nowe wymogi dla ciężarówek w Londynie. Niektóre pojazdy już tam nie wjadą

Nowe wymogi dla ciężarówek w Londynie. Niektóre pojazdy już tam nie wjadą

Od końca października w regionie Wielki Londyn (Greater London) obejmującym stolicę i 32 gminy miejskie miał obowiązywać nowy wymóg dla pojazdów ciężarowych o dmc powyżej 12 t. Chodzi o bezpieczeństwo. Trucki z zerowym ratingiem nie zdobędą odpowiedniego pozwolenia i nie mają wstępu do regionu. Termin wejścia w życie nowych przepisów przesunięto ze względu na pandemię.

Aktualizacja 5 listopada 2020 r.

Ze względu na pandemię koronawirusa władze regionu egzekwowanie przepisów rozpoczną dopiero 1 marca 2021 r. Pierwotnie nowe zezwolenia miały być obowiązkowe od 26 października.

Direct Vision Standard (DVS) i HGV Safety Permit dla pojazdów ciężarowych wymaga, aby wszystkie pojazdy ciężarowe o dmc przekraczającej 12 ton miały zezwolenie na wjazd lub działalność w Wielkim Londynie. Wymóg ten dotyczy również ciężarówek z zagranicy. Przepisy te mają na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów – wyjaśnia londyński urząd transportu (Transport of London).

Direct Vision Standard wskazuje, ile kierowca ciężarówki widzi bezpośrednio przez okna kabiny pojazdu. W ten sposób mierzone jest ryzyko dla niechronionych użytkowników dróg, takich jak piesi i rowerzyści, znajdujących się w pobliżu pojazdu.

 

HGV Safety Permit i system gwiazdkowy DVS

Od 26 października 2020 r. wszystkie samochody ciężarowe o masie przekraczającej 12 ton wjeżdżające do Wielkiego Londynu lub działające na jego terenie, muszą posiadać ważne zezwolenie HGV Safety Permit.  Wymogiem tym objęte są również pojazdy z zagranicy. 

Jak informuje Transport of London, system zezwoleń HGV Safety Permit działa 24 godziny na dobę, każdego dnia w roku, a złożenie wniosku jest bezpłatne.

O pozwolenie na wjazd na teren Wielkiego Londynu można się jednak ubiegać wyłącznie dla tych pojazdów ciężarowych, które będą miały odpowiedni rating – tj. minimum jedną gwiazdkę DVS (maksymalnie można otrzymać 5 gwiazdek DSV). 

Złożenie wniosku o pozwolenie dla jednego pojazdu, który otrzymał minimum jedną gwiazdkę, nie wymaga przedstawienia dodatkowych dokumentów. Możliwe jest złożenie jednego wniosku o zezwolenia na kilka pojazdów (szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie na stronie TFL). O pozwolenie dla pojazdów z zagranicy można ubiegać się w ten sam sposób, dostarczając zagraniczne odpowiedniki dokumentów. 

Czas ważności HGV Safety Permit jest uzależniony od liczby gwiazdek, jaką otrzymał pojazd. Przykładowo zezwolenie na pojazd oceniony trzema, czterema lub pięcioma gwiazdkami wygaśnie 25 października 2030 r. lub dziesięć lat po dacie złożenia wniosku, jeżeli zostanie ono przyznane później niż 26 października 2020 r. (w zależności od tego, co nastąpi później).

Co zrobić, gdy pojazd nie spełnia wymogów i nie otrzymał ani jednej gwiazdki DSV? Wówczas, jak wyjaśnia Transport For London, należy wyposażyć go we wszystkie wymienione poniżej urządzenia bezpieczeństwa:

– by poprawić pole widzenia kierowców w martwych punktach i wokół pojazdu należy zainstalować:
– lustra klasy V i VI,

– w pełni sprawny system kamer,

– system czujników z ostrzeżeniami dla kierowcy,

– by ostrzegać użytkowników dróg o zamierzonych manewrach należy pojazdy wyposażyć:

– w oznakowanie ostrzegawcze,

– dźwiękowe ostrzeżenie o manewrowaniu pojazdem podczas skrętu w lewo (lub skrętu w prawo, jeśli w pojeździe jest kierownica po lewej stronie)

– by zminimalizować fizyczny wpływ zagrożenia pojazd powinien miećzabezpieczenia przed wjechaniem pod niego.

Szczegółowe informacje na temat ratingu oraz wymaganego wyposażenia znajdziecie w przewodniku dla przewoźników opublikowanym przez TFL.

TFL podkreśla, że może cofnąć lub zawiesić zezwolenie, w przypadku gdy pojazd, który je uzyskał, narusza warunki zezwolenia. 

Surowe kary

Za wjazd samochodem ciężarowym na teren Wielkiego Londynu bez ważnego zezwolenia grozi grzywna (Penalty Charge Notice) w wysokości do 550 funtów (ok. 2,8 tys. złotych). Jej kwota może zostać obniżona do 275 funtów (ok. 1,4 tys. złotych) w przypadku zapłaty do 14 dni. 

Fot. Pixabay/fietzfotos

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)