Pomagasz Ukraińcom? Możesz skorzystać z preferencji podatkowych
Fot. Twitter/@PAH_org

Pomagasz Ukraińcom? Możesz skorzystać z preferencji podatkowych

Określone artykuły, importowane do Polski spoza Unii Europejskiej, są już dziś zwolnione z cła i podatku VAT. Rząd szykuje jednak kolejne ulgi, m.in. możliwość zaliczenia pomocy Ukraińcom, udzielanej przez firmy, do kosztów uzyskania przychodu.

Określone artykuły, importowane do Polski spoza Unii Europejskiej, są już dziś zwolnione z cła i podatku VAT. Rząd szykuje jednak kolejne ulgi, m.in. możliwość zaliczenia pomocy Ukraińcom, udzielanej przez firmy, do kosztów uzyskania przychodu.

Pomagasz Ukraińcom? Możesz skorzystać z preferencji podatkowych
Fot. Twitter/@PAH_org

Ministerstwo Finansów przypomina, że określone towary, tj. artykuły pierwszej potrzeby (jedzenie, leki, odzież), przekazywanie nieodpłatnie lub inne wykorzystywane “do zbierania funduszy w trakcie zbiórek publicznych organizowanych na rzecz osób potrzebujących” mogą być zwolnione z cła nakładanego na towary importowane do Polski spoza Unii Europejskiej.

Warunkiem jest sprowadzenie ich przez organizacje pomocowe, spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 marca 2011 r. 

Wymaga to jednak spełnienia określonych formalności, np. wpisania w zgłoszeniu celnym kodu C20 oraz wskazania właściwego odbiorcy towaru.

Określone organizacje (warunki są opisane w art. 61 ust. 3-8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) mogą ponadto skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT w stosunku do artykułów tj. odzież, artykuły spożywcze i sanitarno-czyszczące, które również będą przekazywane nieodpłatnie.

W przypadku korzystania ze zwolnienia z VAT w zgłoszeniu celnym należy podać kod 2V0” – instruuje resort.

Kolejne ulgi

To nie wszystko. Już dziś od podatku można odliczyć darowizny (pieniężne i rzeczowe) przekazywane organizacjom pozarządowym, fundacjom i stowarzyszeniom, działającym na terenie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przekazaną im wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. W przypadku firm (CIT) – do 10 proc. dochodu. Z tych preferencji mogą korzystać wszyscy, którzy pomagają, również osoby i firmy, które pomagają Ukrainie” – zapewnia resort finansów.

Przekazanie darowizny musi być udokumentowane (co umożliwia np. dowód wpłaty na rachunek bankowy).

Co więcej, trwają obecnie prace nad zmianą prawa tak, by do kosztów podatkowych (PIT, CIT) firmy mogły zaliczyć wydatki poniesione na wytworzenie lub zakup przedmiotów, które następnie są przekazywane potrzebującym z Ukrainy (od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.), poprzez określone organizacje pomocowe.

Pomoc osobom dotkniętym działaniami wojennymi na Ukrainie przekazywana jest również przez firmy. W związku z tym umożliwimy zaliczanie takiej pomocy, niesionej za pośrednictwem szerokiego spektrum organizacji, do kosztów uzyskania przychodów – zapowiada Artur Soboń, wiceminister finansów.

Ułatwienia dla Ukraińców

Równocześnie trwają prace ułatwiające Ukraińcom przyjmowanie pomocy. Już dziś osoby obdarowane przez organizacje pozarządowe są zwolnione z obowiązku zapłaty PIT-u. Ministerstwo chce jednak poszerzyć to zwolnienie również na pomoc uzyskaną od osób fizycznych i firm.

Co więcej, toczą się prace nad tym, by uciekinierzy z Ukrainy nie musieli w Polsce płacić podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie ma obowiązywać od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Dziś “osoby otrzymujące darowizny nie płacą podatku o ile wartość świadczenia (pieniężnego lub rzeczowego) nie przekracza 4 902 zł w ciągu 5 lat” – przypomina resort.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)