Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Transakcje arbitrażowe umożliwiają osiągnięcie zysku bez ryzyka. Polegają one na wykorzystaniu różnic cenowych dowolnego towarów lub aktywa na różnych rynkach bądź tym samym rynku pod różnymi postaciami.

Transakcje arbitrażowe – zwane arbitrażem, to transakcje, których przedmiotem są instrumenty financial futures. Ich podstawowym celem jest zarabianie na różnicy cen w różnych punktach geograficznych lub pomiędzy różnymi rodzajami transakcji futures.

Osoby wykorzystujące arbitraż nie są narażone na ryzyko niekorzystnych zmian cen przedmiotu transakcji, ponieważ kupują go po niższej cenie na jednym rynku i jednocześnie odsprzedają go po wyższej cenie na innym rynku.

W dobie szybkiego rozwoju telekomunikacji i internetu występuje raczej przypadkowo i nie trwa długo. Jest na ogół tak nieznaczny, że wykorzystują go praktycznie podmioty dysponujące większymi środkami i o znaczącej pozycji na rynku.

Mogą nimi być banki i inne instytucje finansowe, dla których niewielki zysk jednostkowy daje dużą masę przy zaangażowaniu znacznego kapitału nawet na bardzo krótki okres czasu.

Wykorzystanie arbitrażu w celu osiągnięcia określonego zysku wiąże się z wysokim kosztem transakcyjnym w postaci wnoszenia depozytów zabezpieczających oraz innych opłat i prowizji, które przyszły zysk mogą sprowadzić do zera. Do tego należy doliczyć różnego rodzaju komplikacje związane z dostawą aktywów oraz zróżnicowaniem wartości nominalnej kontraktu.

Strategia arbitrażu polega na zakupie i sprzedaży identycznych lub zbliżonych instrumentów na rynku kasowym i na rynku financial futures wg różnych cen. Nawet bardzo małe zróżnicowanie cen pozwala prowadzącym arbitraż uzyskać znaczące zyski bez ponoszenia ryzyka, jeżeli zaangażowali odpowiednio duży kapitał. Ze względu na skalę działań wyróżnia się:

    * intra-market arbitraż – ogranicza się on do jednej giełdy, na której wykorzystuje się różnicę cen tych samych kontraktów;
       
    * inter-market arbitraż – polega na wykorzystaniu różnicy cen tych samych kontraktów powstałych na różnych giełdach lub różnych segmentach rynku finansowego, np. rynek kasowy, terminowy lub pozagiełdowy.

Transakcje arbitrażowe posiadają cechy operacji spekulacyjnych.

 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://mfiles.pl/pl/index.php/Transakcje_arbitrażowe

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu