UE uzgadnia zasady dotyczące inteligentnych systemów transportowych
Wikimedia/Alina Zienowicz Ala z Gnu Free Documentation License

UE uzgadnia zasady dotyczące inteligentnych systemów transportowych

Parlament Europejski i Rada uzgodniły przepisy dotyczące inteligentnych systemów transportowych. Kluczowe dane dotyczące transportu drogowego będą dostępne cyfrowo. Dzięki systemom ruch drogowy w UE ma być bezpieczniejszy, wydajniejszy i zrównoważony.

Parlament Europejski i Rada uzgodniły przepisy dotyczące inteligentnych systemów transportowych. Kluczowe dane dotyczące transportu drogowego będą dostępne cyfrowo. Dzięki systemom ruch drogowy w UE ma być bezpieczniejszy, wydajniejszy i zrównoważony.

UE uzgadnia zasady dotyczące inteligentnych systemów transportowych
Wikimedia/Alina Zienowicz Ala z Gnu Free Documentation License

Państwa unijne mają udostępnić w najbliższych latach cały szereg danych o ruchu drogowym w postaci cyfrowej, tak aby mogły być wykorzystywane przez systemy techniczne sterowania ruchem lub sterowania pojazdami automatycznymi. W zależności od rodzaju danych termin udostępnienia nowych informacji w formie cyfrowej przypada na koniec 2025 r. i koniec 2028 r. Rozpocznie to proces szybszego wdrażania inteligentnych systemów transportowych.

Nowa wersja dyrektywy o inteligentnych systemach transportowych (ITS), której tekst uzgodnili negocjatorzy w Radzie Ministrów UE i Parlamencie Europejskim w czwartek 8 czerwca reguluje jakie dane należy udostępnić i w jakich formatach cyfrowych należy to zrobić. Kompromis musi jeszcze zostać zatwierdzony przez obie instytucje.

W przyszłości informacje o przejezdności tuneli i mostów, zamknięciach dróg, stałych i tymczasowych ograniczeniach dostępu do obszarów, placach budowy, objazdach i ograniczeniach prędkości będą musiały zostać zdigitalizowane. Informacje o terminalach multimodalnych oraz informacje istotne dla bezpieczeństwa, takie jak korki uliczne, również powinny być przetwarzane w taki sposób, aby można je było wykorzystać do komunikacji w czasie rzeczywistym.

Płynniejszy ruch i mniej spalin

„Inteligentne systemy transportowe mają kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa na drogach i rozwiązania narastających problemów związanych z zanieczyszczeniem i korkami w Europie” – powiedział Andreas Carlson, szwedzki minister infrastruktury  pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Ministrów Transportu UE. „Umowa przyczyni się do rozwoju inteligentniejszej, bezpieczniejszej, wydajniejszej i bardziej zrównoważonej mobilności w UE” – odniósł się do czwartkowego porozumienia.

Adina Valean, komisarz UE ds. transportu powiedziała, że ​​nowe przepisy „mogą być katalizatorem rozwoju całkowicie nowych usług i miejsc pracy”. Zdaniem Komisji dyrektywa powinna również ułatwić rozwój „kooperacyjnych ITS”. Wiąże się to z wymianą danych między pojazdami oraz między pojazdami a infrastrukturą drogową. Ostrzeżenia o nieoczekiwanych zdarzeniach, takich jak korki, mogą stać się możliwe. Inne cele to promowanie rozwoju zautomatyzowanej jazdy oraz ułatwienie planowania multimodalnego transportu i podróży.

Dzięki zmienionej dyrektywie będziemy mogli promować integrację i interoperacyjność różnych rodzajów transportu oraz promować rozwój technologii, takich jak komunikacja między pojazdami, dane o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, inteligentne systemy sygnalizacji świetlnej i zautomatyzowany ruch kontroli” – powiedział Jens Gieseke, rzecznik ds. polityki transportowej grupy CDU/CSU w Parlamencie Europejskim.

Planowane stopniowe wprowadzanie

Dyrektywa zawiera również specyfikacje dotyczące ochrony danych, postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz obszarów, w których w pierwszej kolejności należy opracować wytyczne techniczne obowiązujące w całej UE. Nowa ustawa tworzy ramy prawne, które mają być uzupełnione aktami delegowanymi dotyczącymi konkretnych zastosowań. ITS powinny być rozwijane w sposób systematyczny i zharmonizowany, ale „stopniowo” i „z pełnym poszanowaniem efektywności kosztowej i zdolności administracyjnych” – podkreśliła unijna Rada Ministrów.

Do dyrektywy zostanie dołączony plan rozwoju na co najmniej pięć lat.  Określi on także, na jakich odcinkach europejskiej sieci drogowej należy wprowadzić ITS. Obecnie obowiązujące wytyczne ITS pochodzą z 2010 r. Nieformalne porozumienie zawarte w ubiegłym tygodniu musi jeszcze zostać zatwierdzone przez parlamentarną Komisję Transportu i Turystyki oraz Komitet Stałych Przedstawicieli Rady, a następnie cały Parlament Europejski i Radę.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)