A fost înființată Autoritatea Europeana a Muncii. Iată ce impact va avea asupra transporturilor.

Puteți citi articolul în 4 minute

Diana Pascal

Diana Pascal

01.06.2020
A fost înființată Autoritatea Europeana a Muncii. Iată ce impact va avea asupra transporturilor.

Reprezentanții Parlamentului European au ajuns la un acord privind crearea unei Autorități Europene a Muncii (AEM), la doi ani de la propunerea inițială a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Autoritatea Europeană a Muncii si-a inceput in mod oficial activitatea la Bratislava, cu un Consiliu de administrație format din reprezentanți ai statelor membre, ai Comisiei, ai partenerilor sociali de la nivelul UE, ai Parlamentului European, precum și din observatori din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și reprezentanți ai altor agenții ale UE din domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale.

Practic, vorbim de o nouă agenție europeană responsabilă de sprijinirea activităților de control în vederea combaterii fraudei, a abuzurilor și a muncii nedeclarate.

Autoritatea Europeană a Muncii va completa și va facilita implementarea actualelor inițiative de garantare a unei mobilități echitabile, printre care revizuirea Directivei privind detașarea lucrătorilor, elaborarea legislației specifice care reglementează sectorul transportului rutier internațional și modernizarea normelor UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Numai în sectorul transportului rutier internațional, peste 2 milioane de persoane traversează în fiecare zi frontierele intracomunitare, transportând mărfuri sau pasageri. Punerea în aplicare a normelor UE privind mobilitatea forței de muncă s-a dovedit a fi deosebit de dificilă în acest sector. Sprijinul operațional oferit de Autoritatea Europeană a Muncii autorităților naționale poate contribui la asigurarea unei aplicări echitabile și eficiente a normelor UE privind mobilitatea în acest sector. ” se afirmă într-un comunicat al Comisiei Europene.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a declarat:

Eforturile noastre de asigurare a unei mobilități echitabile a forței de muncă culminează cu propunerea de înființare a unei Autorități Europene a Muncii, esențială pentru buna funcționare a pieței europene a muncii. Ea va ajuta cetățenii și companiile care doresc să se stabilească într-un alt stat membru să găsească informațiile potrivite și va întări cooperarea dintre statele membre pentru aplicarea unor norme echitabile și eficiente. Prin propunerea noastră privind accesul la protecție socială, colaborăm cu statele membre pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat deoparte. Scopul nostru este să le garantăm cetățenilor accesul la prestații adecvate, indiferent de cum va evolua situația de pe piața muncii.

Înființarea AEM vizează un triplu obiectiv:

  • furnizarea de informații despre oportunitățile de lucru, ucenicie, recrutare și formare, precum și despre programele de mobilitate, pentru cetățeni și companii și acordarea de îndrumări referitoare la drepturi și obligații legate de viața, munca și/sau funcționarea într-un alt stat membru;
  • sprijinirea cooperării dintre autoritățile naționale în context transfrontalier și garantarea respectării fără dificultăți și în mod eficient a normelor UE care protejează și reglementează mobilitatea;
  • furnizarea de oportunități de mediere și facilitarea găsirii de soluții în cazul litigiilor transfrontaliere.

Propunerea de recomandare a Consiliului privind accesul la protecție socială pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă are în vedere următoarele aspecte:

  • eliminarea disparităților formale în materie de protecție socială;
  • oferirea unei protecții sociale efective și adecvate;
  • facilitarea transferului drepturilor de asigurări sociale de la un loc de muncă la altul;
  • oferirea de informații transparente despre drepturile și obligațiile în materie de asigurări sociale salariaților și lucrătorilor independenți.

Pentru a completa atât inițiativele existente deja, cât și pe cele care se conturează la nivelul UE, Comisia și-a prezentat și viziunea referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, prin examinarea priorităților acestuia în cadrul ciclului anual al Semestrului european.

De asemenea, ea a prezentat un document de lucru ce recapitulează cadrul juridic pentru fiecare din principiile Pilonului.

Foto: Wikimedia Commons

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole