Calendarul 2022 al implementării modificărilor prevăzute de Pachetul de Mobilitate

Puteți citi articolul în 3 minute

Calendarul 2022 al implementării modificărilor prevăzute de Pachetul de Mobilitate
Foto: AdobeStock / hedgehog94 / erikdegraaf

Conform justificării Comisiei Europene, scopul modificărilor aduse de Pachetul de Mobilitate în legislația internațională a transporturilor este acela de a menține un echilibru între siguranța șoferilor, echitatea socială și economia durabilă, sprijinind în același timp nevoile economice ale statelor membre UE. 

Vă prezentăm mai jos calendarul intrării în vigoare a celor mai importante reglementări introduse de Pachetul de Mobilitate în 2022.

2 februarie 2022

Sunt considerați detașați șoferii implicați în următoarele operațiuni:

– operațiuni de cabotaj;

– operațiuni de transport intracomunitar.

Șoferii care efectuează următoarele operațiuni NU intră sub incidența Directivei detașării: 

– tranzit (călătorie fără încărcare sau descărcare);

– transport bilateral/multilateral și operațiuni suplimentare de încărcare / descărcare efectuate în contextul operațiunilor de transport bilaterial / multilateral. 

  • Șoferii care fac obiectul noilor reguli privind detașarea vor primi cel puțin salariul minim aplicabil în țara în care sunt detașați.
  • Diurnele și sumele forfetare (sumele indemnizațiilor aferente unei călătorii de afaceri) nu pot fi incluse în salariul minim.

21 februarie 2022

  • Implementarea obligației întoarcerii camionului în țara de bază cel puțin o dată la opt săptămâni;  
  • Implementarea aşa-numitei perioade de cooling off: după trei operațiuni de cabotaj într-o anumită țară, operațiunile de cabotaj vor fi suspendate timp de patru zile.
  • Implementarea unor cereri mai stricte privind statutul persoanei care gestionează operațiunea de transport: aceasta nu poate avea datorii sau restanțe față de entități publice, nu poate fi în situație de faliment sau lichidare. La evaluarea capacității financiare au fost introduse facilități, constând in posibilitatea de a demonstra aceasta capacitate prin intermediul unei garanții bancare sau altui document emis de o instituție financiara.
  • Obligația statelor membre de a impune sancțiuni expeditorilor, contractanților și subcontractanților pentru nerespectarea normelor de cabotaj atunci când se dovedeşte că aceștia aveau cunoștință de încălcări.

20 mai 2022

  • O licență de transport rutier va fi necesară pentru vehiculele de peste 2,5 tone.
  • Companiile vor fi de asemenea obligate să îndeplinească cerința de bună reputație.
  • Se va implementa obligația privind asigurarea unei garanții financiare pentru primul vehicul de minim 2,5 tone, în valoare de 1.800 de euro.
Cele mai citite articole
0 comentarii
Vizitator
Cele mai citite articole