CE revizuiește obiectivele privind dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T)

Puteți citi articolul în 3 minute

Trans.INFO RO

Trans.INFO RO

20.12.2021
CE revizuiește obiectivele privind dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T)
Foto: Girteka

În data de 14 decembrie, Comisia Europeană a adoptat noi propuneri referitoare la modernizarea sistemului de transport al UE, care vizează și rețeaua de transport TEN-T.

Implementarea rețelei transeuropene de transport (TEN-T) are ca scop încurajarea conectivitatii prin construirea unei rețele de transport multimodale eficiente, la nivelul UE, care cuprinde căi ferate, căi navigabile interioare, rute maritime și drumuri de legătură între marile orașe, porturi, aeroporturi și terminale logistice.

Programul european vizează de asemenea dezvoltarea unei infrastructuri alternative de alimentare și introducerea progresivă a noilor tehnologii digitale și prin facilitarea alegerii diferitelor opțiuni de transport într-un sistem de transport multimodal eficient.

Argumentând decizia de revizuire, CE afirmă:

Revizuirea Regulamentului TEN-T oferă o oportunitate reală de a alinia dezvoltarea rețelei TEN-T la obiectivele Pactului ecologic european și la obiectivele climatice ale legislației UE privind clima.”

Iată care sunt principalele modificări care vizează rețeaua TEN-T propuse recent de Comisie:

Stabilirea unui termen limită intermediar, și anume 2040, pentru a devansa finalizarea principalelor părți ale rețelei înainte de termenul din 2050, care se aplică rețelei globale extinse. Termenul intermediar stabilit de CE vizează finalizarea rețelei centrale extinse conform noilor standarde, precum viteza minimă de linie de 160 km/h pentru calea ferată de pasageri și încurajarea condițiilor optime de navigație pentru căile navigabile interioare.

Creșterea numărului de coridoare de transport

Pentru a se asigura că planificarea infrastructurii răspunde nevoilor operaționale reale, modificările vizează implementarea a nouă coridoare europene de transport care încurajează transportul multimodal, integrand transportul feroviar, rutier și cel maritim.

Planuri mai detaliate privind mobilitatea urbană

Autoritățile europene solicită orașelor mari din cadrul rețelei TEN-T să elaboreze planuri de mobilitate urbană durabilă pentru a sprijini atingerea la termen a obiectivului de mobilitate cu emisii zero.

Propunem astăzi standarde mai ridicate de-a lungul rețelei TEN-T, prin stimularea transportului feroviar de mare viteză și prin integrarea multimodalității, precum și un nou coridor nord-sud în Europa de Est. Prin Directiva privind sistemele de transport inteligente, adoptăm tehnologiile digitale și schimbul de date. (…) Orașele conectate prin infrastructura UE sunt motoarele noastre economice, dar ele trebuie să fie și orașe în care mobilitatea este facilitată – pentru locuitori și navetiști. Acesta este motivul pentru care recomandăm un cadru specific pentru mobilitatea urbană durabilă, care să ghideze tranziția mai rapidă către o mobilitate urbană sigură, accesibilă, favorabilă incluziunii, inteligentă și cu emisii zero,” a declarat Adina Vălean, Comisar European pentru Transporturi.

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole