Comisia Europeană a propus un plan de acțiune menit să crească rolul transportului pe căi navigabile interioare în sistemul transeuropean de transport intermodal

Puteți citi articolul în 4 minute

Olga Corochii

Olga Corochii

30.06.2021
Comisia Europeană a propus un plan de acțiune menit să crească rolul transportului pe căi navigabile interioare în sistemul transeuropean de transport intermodal

Recent Comisia Europeană a prezentat Parlamentului European Planul de acțiuni cu privire la stimularea transportului pe căi navigabile interioare. Acesta cuprinde 35 de puncte și își propune să sporească rolul pe care îl are transportul pe căi navigabile interioare în sistemele europene de mobilitate și logistică. În comparație cu alte moduri de transport terestre, transportul pe căi navigabile interioare este eficient din punct de vedere energetic, sigur și silențios și, practic, se desfășoară fără blocaje.

Potrivit site-ului Comisiei Europene, aproximativ 41.000 de kilometri de căi navigabile interioare traversează statele membre ale UE. Aproximativ 150 miliarde tkm de marfă sunt transportate pe aceste căi în fiecare an, în special în zonele dens populate și aglomerate, iar ponderea transportului de marfă pe căile navigabile interioare în unele țări este destul de ridicată: în Olanda 42,7%, în România 28,1%, Bulgaria – 31,8%. Aproximativ 44.000 de persoane lucrează pe nave care circulă pe căile navigabile interioare, dintre care 60% în transportul de mărfuri și 40% în transportul de pasageri.

Pactul verde european și Strategia pentru o mobilitate sustenabilă și inteligentă stabilesc, printre altele, drept obiectiv comun creșterea ponderii transportului pe căile navigabile interioare și a transportului maritim pe distanțe scurte cu 25% până în 2030 și cu 50% până în 2050.

Căile navigabile interioare au potențialul de a juca un rol central în decarbonizarea sistemelor europene de transport. Cu toate acestea, astăzi, pe canalele și râurile noastre se transportă doar 6% din transportul UE. Cu o rețea de căi navigabile interioare de 41.000 km există posibilități de a face mult mai mult, atât de-a lungul coridoarelor TEN-T, cât și în interiorul orașelor, unde căile navigabile interioare pot ajuta la ecologizarea livrărilor last-mile”, a declarat Adina Vălean, Comisarul pentru transporturi, cu ocazia prezentării Planului de acțiune.

Tranziție spre transport cu emisii zero

Potrivit Comisiei Europene, printre acțiunile propuse se numără revizuirea Directivei 92/106 / CE privind transportul combinat și sprijinul investițiilor în terminale multimodale, lucru ce va permite o integrare mai mare a căilor navigabile interioare într-un sistem modern, transeuropean de transport intermodal.

De asemenea, Comisia va stabili un cadru legal la nivel de UE pentru măsurarea și raportarea emisiilor din logistică și transport. Acest lucru ar putea crește cererea pentru opțiuni mai durabile, inclusiv transport pe căile navigabile interioare, acolo unde va fi posibil.

Planul de acțiune include, totodată, măsuri pentru accelerarea și stimularea investițiilor în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor inovatoare cu emisii zero pentru navele care operează pe căile navigabile interioare.

Digitalizarea transportului

Sunt incluse în plan și măsuri care vizează digitalizarea. Aceasta poate juca un rol semnificativ în îmbunătățirea eficienței și fiabilității navigației și gestionării traficului. Totodată, digitalizarea va contribui la o mai bună integrare a transportului pe căi navigabile interioare în procesele logistice și lanțurile intermodale și la reducerea sarcinii administrative și a costurilor aferente respectării și aplicării legislației.

Locuri de muncă atractive

Măsurile prevăzute în Planul de acțiune vor fi esențiale pentru asigurarea durabilității și competitivității sectorului pe termen lung, creând în același timp noi locuri de muncă. Sectorul transportului pe căi navigabile interioare se bazează pe o forță de muncă calificată. Acțiunile propuse vor asigura cadrul legal și vor oferi echipajelor navelor competențele necesare pentru a face față tranziției verzi, digitalizării și automatizării.

Sursa foto: www.canva.com

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole