Trei orașe din România își reînnoiesc flota de autobuze

Puteți citi articolul în 5 minute

Trei orașe din România își reînnoiesc flota de autobuze

Satu Mare, Cluj şi Braşov vor organiza, în perioada următoare, licitaţii în scopul achiziţiei de autobuze care vor deservi transportul local. Numărul total al acestora ar putea ajunge la 81, conform specificațiilor din caietele de sarcini.

Iată care sunt detaliile privind criteriile de atribuire, valoarea contractelor și termenele de depunere a ofertelor pentru fiecare dintre cele trei orașe.

Satu Mare

Compania Transurban din Satu Mare planuieşte să-şi reînnoiască flota cu 15 autobuze noi pentru transport public de persoane, prin leasing operaţional pe o perioada de 72 de luni.

Valoarea totală a contractului este estimată la 14.450.000 lei (fără TVA), și este împărţită în două loturi:
– Lot nr. 1 – 10 autobuze noi, solo, gama de 12 m, în valoare de 11.186.200 lei (fără TVA). Garanţia de participare este de 111.862 lei.
– Lot nr. 2 – 5 autobuze noi, mici, între 7,5 m – 9,5 m, în valoare de 3.263.800 lei (fără TVA). Garanţia de participare, 32.638 lei.

Criteriul de atribuire este cel mai mic preţ, iar după deschiderea şi evaluarea ofertelor, cele admise se vor introduce în SEAP pentru continuarea Licitaţiei Electronice. Elementul care face obiectul procesului de reofertare este preţul. Nu există valori limita până la care preţul poate fi îmbunătăţit.

Termenul limita pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: este de 6 octombrie 2017, ora 13.00, iar termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 17 octombrie 2017, ora 16.00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 90 de zile de la termenul limita de primire. Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 13 noiembrie 2017, ora 18.00.

Brașov

Regia Autonomă de Transport (RAT) Braşov intenţionează să-şi extindă flota cu 6 autobuze cu podea joasă de tip midi, destinate transportului urban de călător, prin intermediul unui contract de leasing operaţional pentru o perioada de 62 de luni.

Valoarea estimată a contractului este de 5.784.156 lei, iar finanţare se realizează din
sursele proprii ale societăţii şi subvenţii, că diferenţa de tarif pentru activitatea de transport public local de călători, de la bugetul local.

Pentru licitaţia care va fi organizată în acest scop, cuantumul garanţiei de participare este de 57.841,56 lei, constituită prin virament bancar în contul sau instrument de garantare emis de o societate bancară sau de asigurări. Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5 % din valoarea contractului, fără TVA, suma iniţială care se depune de către contractant nu trebuie să fie mai mică de 0,5 %.

Criteriul de atribuire, potrivit caietului de sarcini, este preţul cel mai mic.

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente este 26 octombrie 2017, ora 13.00, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 3 noiembrie 2017, ora 16.00

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta este de 120 (de la termenul limita de primire). Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 27 noiembrie 2017, ora 18.00.

Cluj-Napoca

Compania de Transport Public Cluj-Napoca îşi reînnoieşte flota de autobuze cu podea joasă, intenţionând să achiziţioneze maxim 60 de autobuze noi, nearticulate.

Contractele subsecvente vor fi atribuite trimestrial, valoarea celui mai mare contract fiind de 31.659.270 lei (fără TVA), echivalent a 30 bucăţi. Valorile au incluse şi instruirea personalului.

Durata contractului este de 24 de luni de la dată atribuirii,

Criteriul de desemnare a câştigătorului fiind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic stabilită astfel:

Preţul ofertei – pondere 60%
Consum de combustibil – pondere 10%
Costurile cu poluanţii – pondere 6%
Valoarea raportului masă – pondere 6%
Perioada de garanţie acordată – pondere 10%
Capacitatea de transport (calculată la 8 călători/mp) – pondere 8%

Se solicită o garanţie de participare în valoare de 633.185 lei sau echivalent în valută la cursul BNR stabilit cu 5 zile înainte de dată limita de depunere a ofertelor. Totodată, se solicită şi garanţie de bună execuţie în valoare de 7 % din valoarea fără TVA a contractului subsecvent.

Termenul limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: este dată de 20 octombrie 2017, ora 12.00, iar cel pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare, 2 noiembrie 2017, ora 16.00.
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să îşi menţină oferta
este de 120 de zile.

Deschiderea ofertelor va avea loc în dată de 24 noiembrie 2017, ora 18:00.

Cele mai citite articole
comentarii
0 comentarii
Utilizator şters
Cele mai citite articole