TransInfo

Az 5 leggyakoribb bírság, amit AETR kapcsán kiszabnak

A cikk olvasási ideje 6 perc

A mai cikkben feldolgozzuk az 5 leggyakoribb hibát, mely miatt gyorsan bírság róható ki vagy a sofőrre, vagy a munkáltatóra.

1 – Bírság a kézi adatbevitel elmulasztása, vagy helytelen használata

 A 165/2014/EU rendelet 34. cikke kimondja, hogy a sofőrnek a járművön kívül töltött időt, analóg (korongos) tachográf esetében a korong hátulján lévő kézi feljegyzési mezőben, digitális tachográf esetében kézi adatbevitellel kell rögzítenie. Ezt sok sofőr sajnos a mai napig rosszul végzi el, és a legtöbb esetben csak egy kontroll esetében derül ki, hogy van olyan idő mellyel nem tud elszámolni.

A sofőrnek nem csak az aznappal és vissza 28 nappal kell tudnia elszámolni, hanem ezen napok minden percével is. A hiba kiküszöbölésének az a módja, ha mindenki tisztában van annak a készüléknek a kezelésével, amit éppen használ. Ha nincs kezelési útmutató a kocsiban, pillanatok alatt le lehet tölteni a netről.

Aki korongos tachográfot használ egyszerűbb a helyzete, hiszen minden napra, amit igazolnia kell, kitölt egy korongot. Az a szerencsés a kézi adatbevitelben, hogy van lehetőség a korrigálásra. És érdemes erre nagyon oda figyelni mivel az igazolatlan idő, nagyon súlyos jogsértésnek minősül és a 156/2009. évi kormányrendelet melléklete alapján 400.000 Ft bírsággal súlytandó.

2 – Bírság az utazással töltött idő el nem számolása miatt

Az 561/2006/EK rendelet 2. számú iránymutatása:

„Amikor a járművezető olyan, a munkáltatója által megjelölt helyre utazik, amely nem a munkáltató működési központja (székhely/telephely), azzal a céllal, hogy egy „menetíró készülékkel ellátott járművet” átvegyen, majd azt vezesse, akkor kötelezettséget teljesít munkáltatója felé, tehát idejével nem rendelkezik szabadon.”

A sofőrnek az alábbiakat kell vizsgálnia:

  • Munkáltató utasítsa a sofőrt,
  • A sofőrnek vagy lakásáról vagy pedig a székhely/telephelyről kell indulnia, a munkáltató cég székhelyétől, vagy telephelyétől eltérő helyre,
  • Azért, hogy azon a helyen olyan járművet vegyen át amely menetíróval felszerelt, és azt utána vezetnie is kell,
  • Ebben az esetben az otthonától vagy a telephelytől (attól függ honnan indult átvenni a járművet) kezdődően az utazás teljes idejére egyéb munkát kell elszámolnia (digitális tachográf esetén vissza kell írnia a tevékenységet, analóg tachográf esetén a korongra kell kézi feljegyzést tennie).
  • Amennyiben a fenti kitételek közül valamelyik nem teljesül, akkor nem minősül egyéb munkának!
  • A sofőr otthonából a munkáltató rendszeres székhelyére/telephelyére történő utazás nem számít egyéb munkának!
  • Figyelni kell ilyen esetben a sofőrnek a napi munkaidejére mivel, abba az utazással töltött egyéb munka is bele számít, ennek értelmében a napi munka kezdete az utazás megkezdése.

Érdemes erre figyelni, mivel ennek elmulasztása több tagállamban kimeríti a manipuláció fogalmát, ami bűncselekménynek minősül, és kiemelten magas bírságtétellel sújtandó.

3 – Bírság az országkódok (nem) használata okán

A 165/2014/EU rendelet 34. cikk (7) bekezdése:

(7)   A járművezető a digitális menetíró készülékbe beírja azoknak az országoknak a betűjeleit, amelyekben a napi munkaidejét megkezdi és befejezi. A tagállamok ugyanakkor előírhatják, hogy az olyan járművezetők, akik az adott tagállam határain belül folytatnak szállításokat, az ország betűjele mellett részletesebb földrajzi leírásokat is adjanak meg, feltéve, hogy az adott tagállam e részletes földrajzi leírásokról még 1998. április 1-je előtt értesítette a Bizottságot.

A járművezetőknek nem szükséges megadniuk az első albekezdés első mondatában említett információt, ha a menetíró készülék a 8. cikknek megfelelően automatikusan rögzíti a helymeghatározási adatokat.”

Ennek alapján kérünk minden járművezetőt munkája során feltétlenül használja a tachográf ezen funkcióját. Ha egyszer-egyszer elmarad azért még a hatóságok nem szabnak ki bírságot. Viszont, ha a sofőr egyáltalán nem használja, az súlyos szabályszegésnek minősül, és volt sajnos olyan partnerünk, akinek a sofőrje, ezért, Franciaországban 2.800 € bírságot kapott.

4 – Bírság a digitális tachográf kártya és gépegység letöltésének elmulasztása és az adatok megőrzésének elmulasztása miatt

A 75/2016. évi NFM rendelet 32. §. (4) bekezdése a következőt mondja ki:

(4) A (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltak teljesítése érdekében az üzembentartó köteles
a) a foglalkoztatott járművezetőjének járművezetői kártyájáról – amennyiben az adott időszakban a kártyát használták – 28 naponként legalább egy alkalommal, valamint az üzemben tartott járművébe beépített digitális menetíró készülékről 90 naponként legalább egy alkalommal a tárolt adatokat letölteni,
b) a javításra kerülő menetíró készülék esetén a digitális menetíró készüléket javító műhely által letöltött adatokat átvenni, továbbá
c) a letöltött adatokat elektronikus adattárolón – a fájlok megváltoztathatatlanságát biztosító elektronikus aláírásokkal együtt, változatlan formában – a letöltést követő 12 hónapig megőrizni, és a közlekedési hatóság számára ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátani.

Erről a munkáltatónak kell gondoskodnia. Ezen kötelezettségek elmulasztása miatt, kizárólag a munkáltató bírságolható, a munkavállaló nem. A letöltések és az adatmegőrzések egyik egyszerű módja a nyomkövető rendszeren keresztüli, távoli letöltés alkalmazása, ami már mindenki számára elérhető, és nem ró a cégre nagy anyagi költséget sem.

5 – A cégek nem tudnak elszámolni egy telephelyi ellenőrzéskor az OUT-on vagy kártya, vagy korong nélkül megtett utakkal

Az ellenőrző hatóságok felé minden időszakkal és minden km-el el kell a cégnek tudni számolnia, az ellenőrzés napjától számolva, vissza 1 teljes évre.

Ha a cég a telephelyén kártya nélkül, OUT-on, vagy korong nélkül mozgatja a járművet, akkor ezen időkkel/km-el el kell tudnia számolnia, ki tette meg azt. Hiszen, ha a jármű mozgott azt valakinek mozgatnia kellett, és az munkaidő. Ezen igazolások a cégek 80 %-nál nincsenek elkészítve, és csak akkor szembesülnek ezzel, mikor az ellenőr kéri azt. Ezen szabályszegés is nagyon súlyos szabályszegésnek minősül, és kiemelten magas bírságtétellel sújtandó!

Ha kérdésük van, tegyék fel megjegyzésben vagy keressék szakértőnket,
aki a Tachocenter szakmai vezetője.

Fotó: Glen Wallace/ Wikimedia Commons

Címke