A busz és a teherautó túlrakodása Németországban. Mennyi a tolerancia és mennyi a bírság?

A cikk olvasási ideje 9 perc

A busz és a teherautó túlrakodása Németországban. Mennyi a tolerancia és mennyi a bírság?

Mennyit lehet biztonságosan berakodni a buszba, vagy egy áruszállító szerelvénybe Németországban? Sajnos az az igazság, hogy a 3,5 tonnánál alacsonyabb engedélyezett tömegű szállítmányozásban az, hogy a buszba többet rakodnak, mint kellene, mindennapos dolog.

Főleg azért van ez így, mert a busz – még akár könnyű felépítménnyel, ponyvával is – az üzemanyaggal, felszereléssel, járművezetővel és a csomagjával együtt 2-2,5 tonna körül mozog (néha még kicsit több is). Tehát a 3,5 tonna engedélyezett össztömeg esetén marad 1-1,5 tonna az áru számára. Ha pedig az üres autó több, mint 2500 kg, akkor ennek megfelelően kevesebb.

Természetesen az ilyen kérdésre egyféle választ adhatunk: ha tényleg biztonságosan akarsz közlekedni, akkor csak annyit lehet rakodni, hogy a teljes, az úton mozgó jármű az áruval együtt (tehát járművezetővel együtt) ne nyomjon többet, mint az engedélyezett maximális össztömeg, amely a forgalmi engedélybe írva.

A busz túlrakodása

Németországban a standard kisbuszunk a „schwerer PKW” kategóriába fog tartozni, azaz 2,8 és 3,5 tonna közötti tömegű járműnek fog számítani (pótkocsi nélkül).

Egy ilyen jármű túlrakodásáért a díjtábla szerint 10-től akár 235 euróig terjedő bírságot kaphatunk (2018. augusztus 1-jei állapot). A mi járművünk esetében (kisbusz 3,5 tonnáig) Németországban a 7,5 tonna engedélyezett össztömegig terjedő járművek büntetési díjtáblája érvényes. Egy ilyen autó esetében az 5%-ig terjedő túlrakodás (a forgalmi engedélyben szereplő tömeghez képest) van megtűrve – büntetés nélkül. Ez azt jelenti, hogy 3,5 tonna engedélyezett össztömeg esetében, ha az autót túlrakodjuk, de nem lesz nagyobb a tömege 3675 kg-nál, nem kapunk bírságot.

Mi a helyzet, ha jóval többet rakodunk? Itt a büntetési díjtábla a 3,5 tonnáig engedélyezett össztömegű járművek számára.

Jármű tényleges tömege ( 3,5 t engedélyezett össztömeg) Kategória díjtábla szerint Bírság összege a járművezető / tulajdonos számára (euróban) Büntető pontok
3675 kg fölött 5% fölött 10 / 10 0
> 3850 kg 10% fölött 30 / 30 0
> 4025 kg 15% fölött 35 / 35 0
> 4200 kg 20% fölött 95 / 95 1
> 4375 kg 25% fölött 140 / 140 1
> 4550 kg 30% fölött 235 / 235 1

Mi a helyzet akkor, ha a kisbusszal nem mi szállítunk, hanem egy járművezetőt alkalmazunk?

Ilyen esetben a bírságot duplán lehet számítani, azaz ha a buszunk engedélyezett össztömege 3500 kg, és az ellenőrzés során Németországban kiderül, hogy 4400 kg-t nyom, akkor a bírság a járművezetőnek 140 eurót, a cég számára újabb 140 eurót tesz ki, azaz összesen 280 eurót.

FIGYELEM! Még csekély túlterheltség esetén is – 5 és 10% között – azaz alig 175 kg-mal a bírság nem minden. Ugyan a díjtáblán az szerepel, hogy kein Fahrverbot, de ez azt jelenti, hogy az ellenőrzést végző szerv nem veszi el a vezetői engedélyt – a járművezető nem veszíti el az engedélyét. Sajnos a továbbhaladás a kisbuszunkkal csak akkor lesz lehetséges, ha megszüntettük a túlterhelést, vagyis olyan járművel haladhatunk csak tovább, amelynek a tömege nem lépi túl az engedélyezett össztömegét. Hozzáteszem, hogy a túlterhelést a vizsgálat helyszínén kell megszüntetni, ami többnyire a túlterhelést okozó áruk átrakodását jelenti más közlekedési eszközökre.

A legkíváncsibbak megkérdezik: mi a helyzet a maximális engedélyezett össztömeg 35%-os túllépése esetén?

Ebben az esetben a döntés a további eljárásról és a bírság mértékéről az ellenőrzést végző szerv hatásköre. Lehet pl. A legmagasabb bírság a díjtábla szerint, valamint határozat e teljes bevétel elvesztéséről (tehát a bírságon kívül a fuvarköltséggel egyenértékű büntetés). Hozzáteszem, hogy a plusz büntetés a bevétel elvesztésével akkor is alkalmazható, ha kisebb mértékben terheltük túl a kisbuszt. Ez kizárólag az ellenőrzést végző szerv döntésétől függ. Általában minél kevésbé van túlterhelve a kocsi, annál kisebb az esélye a plusz büntetésnek a bevétel elvesztésének formájában.

És ha a BAG-nak nem mutatom be a megbízást/számlát a szállítmányozásért? Privát viszek valamit egy ismerősömnek, ingyen. Mit tehetnek?

Hidd el, jobb megmutatni. Mert ha az ellenőrzést végző szerv – pl. A BAG, úgy dönt, hogy elveszted a bevételedet a fuvarköltségből, és nem kap hiteles, megerősített információt arról, hogy mennyiért fuvarozunk, maga fogja ellenőrizni, hogy mit viszünk, honnan és hova. Majd előveszi a saját táblázatát (Kostensätze Gütertransport Straße) és kiszámolja, mennyibe kerül – szerintük – egy ilyen fuvar. Nem kell hozzátennem, hogy bár a táblázatnak az átlagos piaci árat kell, hogy tükrözzék, azért az így kiszámolt fuvarköltség, amit a szerv számít ki, biztos, hogy magasabb lesz, mint ami a megbízáson szerepel.

Miből következik annak a lehetősége, hogy plusz büntetést kapjunk a túlterheltségért?

Az ellenőrzést végző szerv a német jog értelmében minden egyes alkalommal kiszabhat ilyen büntetését (a bevétel elvesztését), amikor arra a következtetésre jut, hogy a szállítmányozás az előírások megsértésével történt. A gyakorlatban inkább csak olyankor alkalmazzák, amikor súlyos, szándékos kihágás szabályszegés történt. Például, amikor a szállítmányozó haszonlesés miatt több árut akarsz felrakodni egy járműre, mint amit a szabályok lehetővé tesznek, és szándékosan túlterhelte, ilyenkor ki lehet jelenteni, hogy a szállítmányozó megsértette a maximális engedélyezett össztömegre vonatkozó szabályokat, mert a biztonságon akart spórolni (egy olyan járművel vitt árut, amit kettővel kellett volna).

Tehát ilyen büntetést jellemzően nem szabnak ki tizenegypár százalékos túlterheltségért. De több tíz százaléknyi átlépésért az ilyen büntetés kiszabásának kockázata lényegesen nagyobb.

Nagy szerelvények (LKW)

A nagyobb autók túlrakodása (itt a 7,5 tonnánál nagyobb engedélyezett össztömegű járművekről beszélünk) a túlrakodásért járó bírságok megfelelően magasabbak, és már 2%-nyi túlrakodottság esetén kezdődnek a maximális engedélyezett össztömeghez képest. Alább látható a 40 tonna engedélyezett össztömegű járművekre átszámolt bírságtáblázat – figyeljetek oda, hogy a toleranciaküszöb jóval alacsonyabb, mint a kisbuszok esetén (2% 5 helyett), de még így is a 40 tonna maximális engedélyezett össztömegű járművek esetében sokkal nagyobb hibahatárunk van (800 kg). Egy ilyen szerelvény 800 kg-val való túlrakodása még nem jelent bírságot.

Jármű valós tömege (40 t maximális engedélyezett össztömeg) Kategória a díjtáblázat szerint Bírság a járművezető / a szállítmányozó számára (euróban) Büntető-
pontok
40 800 kg -ig Nincs büntetés Nincs bírság
40 800 kg fölött Több, mint 2% 30 / 35 0
> 42 000 kg Több, mint 5% 80 / 140 1
> 44 000 kg Több, mint 10% 110 / 235 1
> 46 000 kg Több, mint 15% 140 / 285 1
> 48 000 kg Több, mint 20% 190 / 380 1
> 50 000 kg Több, mint 25% 285 / 425 1
> 52 000 kg Több, mint 30% 380 / 425 1

Egy 40 tonna maximális engedélyezett össztömegű jármű esetén is át kell rakodni egy másik járműre a túlzott mennyiségű árut?

Hát, formálisan nézve egy ellenőrzést végző szerv nem engedheti meg, hogy túlterhelt jármű vegyen részt a normális közúti forgalomban. Tehát hivatalosan nem lehet tovább hajtani, át kellene rakodni egy másik kocsira. A gyakorlatban azonban a legalacsonyabb mértékű túlterhelés esetén, azaz 2 és 5% között többnyire az ügy bírsággal záródik, és a kocsit hagyják tovább hajtani. Főleg, ha a CMR dokumentumba bejegyzett árutömegből nem következik, hogy az autó túl lehet terhelve. Ez persze nem törvényszerű. Mindig belefuthattok egy kategorikusabb rendőrbe, mint amilyenekkel én szoktam találkozni, tehát vigyázzatok!

Mi a helyzet a plusz büntetéssel – ugyanúgy, mint a kisbuszok esetében, az ellenőrzést végző szerv plusz büntetést is kiszabhat a bevétel elvesztésének formájában?

Igen, megtörténhet, de a gyakorlatban ezeket a bírságokat jellemzően komoly szabályszegésekért szokták kiszabni, ahol nem kétséges a járművezető/szállítmányozó hibája. Például ha felrakodáskor nincs mérleg, és az ügyfél a CMR-be olyan tömeget ír be, amelyről nem vonjuk kétségbe, hogy legálisan elvihetjük, (pl. 23 tonna egy 40 tonnás maximális engedélyezett össztömegű kocsi platóján), és az ellenőrzés és a szerelvény mérése során kiderül, hogy lényegesen többet rakodtak fel, aminek a következtében a kocsi túl van terhelve – mondjuk 1,5 tonnával a maximális engedélyezett össztömeg fölött, akkor inkább csak egy alacsonyabb bírsággal (30/35 euró) fog a dolog lezárulni.

Ha azonban ugyanebben a helyzetben a CMR-be azt írják, hogy a platóra 26 tonnát raktak fel, és a szállítmányozó a felrakodás után elhajtva tudta, hogy a megrakott teherautóval megszegi a szabályokat – akkor biztosak lehettek benne, hogy az ellenőrzés során nem lesz kegyelem. Hasonló a helyzet, ha jelentősen túllépjük a maximális engedélyezett össztömeget – 48 tonna nagyságrendű tömeg esetében a szerelvénynél senki nem fog azzal törődni, hogy mi van a CMR-be írva, mint ahogy azt sem fogja senki elhinni, hogy a járművezető nem érezte meg a plusz 8 tonnányi árut. Mindkét esetben azzal számolnék, hogy a fuvardíjjal egyenértékű plusz büntetést szabnak ki.

Tehát Németországban vezetve tartsuk be az engedélyezett tömegeket a toleranciahatáron belül – 40 800 kg tényleg elég sok. És ne feledjétek: ha felrakodáskor nem volt mérleg, és az ellenőrzés során kiderül, hogy az áru valós tömege nagyobb, mint amire a feladótól kapott dokumentumokból következtetni lehetne – mindig van esélyetek, hogy a megbízó ezt kompenzálja. Erről azonban egyszer máskor.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek