A német bíróságnak nem voltak kétségei – a szállítmányozónak ki kell fizeti az alvállalkozó ellopott áruját. Nézze meg, hogyan lehetett volna ezt elkerülni

A cikk olvasási ideje 7 perc

A német bíróságnak nem voltak kétségei – a szállítmányozónak ki kell fizeti az alvállalkozó ellopott áruját. Nézze meg, hogyan lehetett volna ezt elkerülni

A bíróság Stuttgartban határozatot hozott egy szállítmányozó ügyében, aki megbízást adott egy szállítmányra egy másik cégnek. Az alvállalkozó járművezetője nem őrzött helyen hagyta a pótkocsit az áruval. Az árut a pótkocsival együtt ellopták, az ügyfél előtt pedig a szállítmányt megbízásba adó szállítmányozási vállalt vállalja a felelősséget.

Hogy a szállítmányozót meg lehessen vádolni gondatlan magatartással, amelynek következtében bekövetkezett az áru elvesztése vagy károsodása a szállítmányozás során (a német kereskedelmi törvénykönyv, a HGB 435. bekezdése értelmében) a kötelezettségek kivételesen súlyos megsértésének kell fennállnia. Kétségkívül ide tartozik a szállítmányozási szerződés rendelkezéseinek megsértése, és a tárgyalt esetben ez a megbízó biztonsági érdekeinek teljes mértékű figyelmen kívül hagyását jelenti. Így határozott a Stuttgarti Törvényszék a szállítmányozó elleni perben, aki megbízásba adott egy szállítmányt egy alvállalkozónak. A szállítmányt végző cég munkavállalója a lekapcsolt hűtő pótkocsit az áruval egy nem őrzött parkolóban hagyta, amelyhez harmadik személyeknek is volt hozzáférése, és ahonnan ellopták.

Bár a német jog szerint a pótkocsi leállítása maga nem jelent gondatlanságot (az említett kereskedelmi törvénykönyvi rendelkezés szerint), azonban a bírák rámutattak, hogy az alvállalkozónak dolgozó járművezető az utasításokkal szembe menően járt el. Ezek értelmében a munka/szolgáltatás befejeztével a járművet a cég területén kellett volna leállítania. Minden ettől a szabálytól való kivétel kizárólag a vezetéssel való egyeztetés alapján képzelhető el. Az utasítással nem megegyező eljárást a bíróság gondatlan viselkedésnek minősítette.

A Stuttgarti Törvényszék ítélete szerint a megbízást adó szállítmányozó nem hivatkozhat a felelősség korlátozására a HGB 435. bekezdésében foglaltak szerint és fizetnie kell az ügyfélnek az alvállalkozó járművezetőjének eljárása miatt keletkezett kárért. A szállítmányozó fellebbezett az ítélet ellen, de a fellebbezés elutasításra került.

Hogyan biztosíthatta volna be magát a szállítmányozó?

A szállítmányozó teljes felelősséget vállal a saját munkavállalói vagy harmadik személyek gondatlanságéért, akiket felhasznál a szállítmány teljesítéségez – ez következik a CMR (nemzetközi közúti áruszállítási egyezmény) 3. cikkéből. Ezért is érdemes az OCPD biztosítást kiegészíteni az alvállalkozókra vonatkozó záradékkal.

Mire kell figyelni azokban az esetekben, amikor a szállítmányozó megbízásba ad szállítmányokat alvállalkozóknak?

Mindenekelőtt nem szabad megfeledkezni a kötelezettségekről, amelyeket a szállítmányozókra ruház az alvállalkozói záradék. A védelem kiterjesztése az alvállalkozói záradékkal nem feltétel nélküli ugyanis, mivel a biztosító bizonyos kötelezettségeket ruház a szállítmányozóra, amelyeknek a teljesítésétől teszi függővé a biztosítási védelmet – emeli ki Adam Pająk, a Transbrokers.eu biztosítási cég főnöke.

A biztosított köteles megtenni az elvárható igyekezetet az alvállalkozó és a további szállítmányozó kiválasztásakor. Olyanokat kell tehát választani, akik rendelkeznek az alábbiakkal:

– az összes elengedhetetlen engedéllyel az ilyen tevékenység végzéséhez,

– olyan szállítóeszközökkel, amelyek lehetővé teszik a szállítmányozási tevékenység megfelelő elvégzését, és amelyek megfelelnek a szállított rakománynak,

– közúti szállítmányozói kötelező biztosítással: mindenre kiterjedő biztosítással – védelemre lopás és rablás ellen, továbbá hogy a biztosítási védelemből ne legyen kizárható semmilyen fajta áru, pl. ADR, ATP, stb., valamint a garancia összegének meg kell felelnie a szállítmányozási megbízásba adott vagyon értékének.

Amennyiben egy szállítmányozó szeretne megbízásba adni egy szállítmányt egy alvállalkozónak, mindenek előtt a megbízás típusára kell figyelmet fordítania – hogy ez szállítmányozási vagy spedíciós megbízás. Másodszor pedig nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ilyen helyzetben a szállítmányozási cég az alvállalkozójának új CMR-levelet állít ki. Tehát ellenőrizni kell, hogy az eredeti megbízás ezt nem tiltja-e meg, ami néha előfordul. Harmadszor, a megbízásba adó szállítmányozó cég úgy felel az alvállalkozó tevékenységéért, mint a sajátjáért – magyarázza Adam Pająk.

Emiatt az alvállalkozó biztosításának a kiterjedése nem lehet kisebb, mint a saját biztosításé, a súlyos gondatlanságra vonatkozó kiegészítéssel együtt – emeli ki a szakértő.

Ezen felül elengedhetetlen az alvállalkozó ellenőrzése – tanácsolja a Transbrokers.eu elnöke.

Az alvállalkozó ellenőrzése

Egy szállítmányozó ellenőrzésének Lengyelországban az alábbi dokumentumokon kell nyugodnia, amelyeket a szállítmányozó nyújt be. De Európa más országaiban is hasonló módon lehet leellenőrizni a szállítmányozót.

– bejegyzés a vállalkozók nyilvántartásába / cégjegyzékbe – adószám – statisztikai számjel – valamennyi szállítmányozói engedély – biztosítási kötvény. Amennyiben a szállítmányozó a vállalkozói nyilvántartásba való bejelentés alapján működik, úgy Lengyelországban a Lengyel Központi Gazdasági Tevékenységi Nyilvántartás alapján ellenőrizzük legalább évente egyszer. Amennyiben a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján működik, Lengyelországban az Igazságügyi Minisztérium oldalain ellenőrizzük – szintén évente legalább egyszer. Ezen felül egyszer ellenőrizzük az adószámot a Pénzügyminisztérium oldalán, és a statisztikai számjelet a lengyel statisztikai hivatal, a GUS oldalán. A GITD oldalán pedig a szállítmányozói engedélyt ellenőrizzük.

Valamennyi fent említett dokumentumot ki kell nyomtatni (a szállítmányozói engedély esetében képernyőkép), és tárolni. Ezen felül e-mailen vagy telefonon az ellenőrzött cég biztosítójánál meg kell erősíteni, hogy a biztosítás aktív-e, és a díj megfizetésre került-e. Érdemes a biztosítás tartalmát is ellenőrizni.

A szállítmányozónak nem szabad elfelejtenie, hogy amennyiben kártérítési igénnyel fordul a biztosítóhoz a „nem megfelelő személynek való árukiadási” záradék alapján, a biztosító kérni fogja tőle a fenti bizonyítékot, hogy tényleg ellenőrizte-e az alvállalkozóját –  magyarázza Adam Pająk.

A biztosítás kiterjedése

Az adatok ellenőrzésén kívül kulcsfontosságú a biztosítás minimális kiterjedésének pontos meghatározása, amelynek meg kell felelnie a szállítmányozási cég biztosításának, akinek megbízásba adjuk a szállítmányt. Ennek a kiterjedésnek megfelelően kell igazodnia a szükségletekhez, de a Transbrokers.eu elnöke azt javasolja, hogy a minimális paraméterek a következő legyenek:

– nem csökkenthető garanciális összeg (minden eseményre) –  100.000 eurónál nem alacsonyabb garanciális összeg minden eseményre, – a biztosítási garancia területi kiterjedése feleljen meg a megbízásba adott szállítmányozás irányának,  – a biztosított vagyon jellege feleljen meg a megbízásba adottnak, – a biztosítás legyen kiegészítve legalább az alábbiakkal: rablási záradék, állási záradék, alvállalkozókért való felelősségvállalási záradék, felrakodási (lerakodási) és áruelhelyezési záradék, késedelmes szállítási záradék, árubiztosítási tevékenységre vonatkozó záradék, áruátválogatási záradékCMR záradék, paramount záradék, bevándorlók által okozott károkra vonatkozó záradékok a biztosító megfelelően magas felelősségvállalásával..

Az áruátvételre jogosult meghatározása

Amennyiben a szállítmányozó ellenőrzése pozitívan zárult, meg lehet bízni a szállítmányozási szolgáltatás elvégzésével.

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a szállítmányozási megbízás kiadása előtt meg kell adni  név szerint a szállítmányozási dokumentumokban annak a személynek a nevét a személyi igazolvány számával, valamint a jármű rendszámával együtt, aki jogosult átvenni az árut – tanácsolja Adam Pająk.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek