TransInfo

Az Európai Parlament nyomoz az élőállat-szállítással kapcsolatos kihágások után

A cikk olvasási ideje 2 perc

Az Európai Parlament úgy határozott, hogy felállít egy vizsgálóbizottságot, amely felderíti az EU állatjóléti szabályainak megsértéseit, amelyek az EU-n belüli és azon kívüli szállítás során történtek.

Az új vizsgálóbizottságnak meg kell vizsgálnia az állatok EU-n belüli és azon kívüli szállítása során,  és a szállításhoz kapcsolódó műveletek során történő védelméről szóló európai uniós jog alkalmazásának megsértését. A vizsgálat fókuszában az lesz, hogy az EU-szabályokat hogyan hajtják végre a tagállamok.

A bizottság megvizsgálja az EU Bizottság állítólagos mulasztását azon bizonyítékok alapján, amelyek szerint az élő állatok mozgatására az EU-ban és a harmadik országokba irányuló uniós szabályokat súlyosan és szisztematikusan megsértik. Vizsgálni fogja a szállított állatok helyére és méretére, valamint az itatásukra, etetésükre és az almukra, valamint a szállítás során alkalmazott hőmérsékleti és szellőztetési rendszerre vonatkozó uniós rendelkezések feltételezett végrehajtását és annak hiányát.

A bizottság tagjai megvizsgálják, hogyan biztosítják a Bizottság és a tagállamok a szállított állatok kezelésére, a távolsági utakra, a késések megelőzésére, valamint a alkalmatlan és még el nem választott állatok szállítására vonatkozó uniós szabályok betartását. Megkérdezik azt is, hogy az EU végrehajtó és nemzeti hatóságai állítólag elmulasztották-e végrehajtani a szállított állatok jólétére vonatkozó uniós szabályokat az Unión kívül is, amikor élő állatokat szállítanak az EU-ból nem EU-országokba.

Fotó: commons.wikimedia.org/NotrucksNolife/CC BY 2.0

Címke