Megszületett az ítélet az Európai Bíróságon a németországi útdíjjal kapcsolatban. A lengyel fuvarozó a pénz visszatérítését követelte

A cikk olvasási ideje 4 perc

Megszületett az ítélet az Európai Bíróságon a németországi útdíjjal kapcsolatban. A lengyel fuvarozó a pénz visszatérítését követelte

Az Európai Bíróság ítéletet hozott a német útdíj visszatérítésének ügyében, amelyet egy lengyel fuvarozó indított. Az Európai Bíróság véleménye szerint a díjak nem az uniós jog szerint kerültek felszámításra. – Most új kiskapu nyílik, hogy minden német utat használó cég visszanyerje a helytelenül beszedett útdíjat – kommentálja Łukasz Chwalczuk, managing partner a Iuridica Ügyvédi Irodánál, amely a fuvarozókat képviseli.

Az Európai Bíróság határozatot hozott, amelyben az Európai Bíróság fő szóvivőkének június 17-i véleménye mellé állt. Ez a pilot ügyre vonatkozik a német útdíj visszatérítése kapcsán a tehergépjárművek esetében (C-321/19). A vélemény szerint a németek az uniós joggal szembemenő módon számolták fel az útdíjat, mivel a közúti rendőrséggel kapcsolatos költségeket nem lehet figyelembe venni az áthajtásért szedett díjak számításakor a transzeurópai úthálózat tehergépjárművek általi igénybevételének jogcímén.

Az Európai Bíróság határozata iránti kérelmet a bírósági döntéshozatal előtti eljárásban (az ilyen eljárás keretében az országok bíróságai az uniós jog értelmezése érdekében kéréssel fordulnak az Európai Bírósághoz, amely lehetővé teszi a megállapítást, hogy az országos jog előírása nem ellentétes-e az uniós joggal) Észak-Rajna-Vesztfália Felsőbb Közigazgatási Bírósága nyújtotta be 2019. áprilisában Münsterben, amely a lengyel fuvarszervező cég ügyét bírálja el.

A cég azt állította, hogy az áthajtásért való díjnak a kiszámítása, amelyet fizetnie kellett, túlzott mértékű pénzügyi kötelezettséget rótt rá, amely sérti az Európai Unió jogát. A lengyelországi vállalkozó követelte az autópálya használatáért fizetett díj visszatérítését, amelyet 2010. január 1. és 2011. július 18. között fizetett. Majdnem 12.500 euróról van szó.

A ma közzétett ítéletben a Bíróság mindenekelőtt megállapította, hogy az 1999/62 irányelv az útdíj beszedésének ügyében egyes infrastruktúratípusok használata esetén a teherautók számára azon tagállamokra terheli annak a kötelezettségét, hogy precízen és feltétel nélkül állapítsák meg ezen díjak magasságát kizárólag az infrastruktúra költségeinek figyelembe vételével, vagyis az infrastruktúra-hálózat építésének, üzemeltetésének, fenntartásának és fejlesztésének költségeinek, amelyek bevezetik vagy fenntartják a transzeurópai-hálózaton való áthajtás díjkötelességét

Dacára, hogy a rendőrséggel kapcsolatos költségek minimális túllépését jelentették az infrastruktúra költségeinek (3,8 vagy 6%-kal), a Bíróság úgy határozott, hogy az 1999/62 irányelv szembe megy az infrastruktúra költségeinek minden túllépésével.

A Bíróság határozata után az Észak-Rajna-Vesztfáliai Felsőbb Közigazgatási Bíróságnak Münsterben a lengyel cég ügyében mintaszerű eljárásban kell döntenie.

Ezen felül a Bíróság elutasította Németország az említett ítélet következményeinek időbeli korlátozására vonatkozó követelését.

Amint Łukasz Chwalczuk , managing partner a Iuridica Ügyvédi Irodánál, amely a fuvarozókat képviseli, rámutat, a Bíróság ítélete azt jelenti, hogy azok a szállítmányozó cégek, amelyek 10 éve fizetik a megemelt díjakat, követelhetik annak a visszatérítését.

– Az útdíj visszatérítésére vonatkozó első kéréseket még 2013-ban nyújtottuk be a szállítmányozó cégek nevében. Akkor egy nem teljes 100 cégből álló csoport döntött úgy, hogy küzdeni fog a nem helyesen felszámított díjak visszatérítéséért. A legnagyobb szállítmányozó cégek akár több millió euró visszatérítését is követelik – kommentálja Łukasz Chwalczuk. – Most új kiskapu nyilt meg, hogy a német utakat használó valamennyi cég visszanyerje a nem helyesen felszámított útdíjat.

– Az Európai Bíróság C-321/19 ügyben hozott ítélete több éves bírósági harc eredménye a lengyel cégeket képviselő jogászok részéről. Dacára a több vesztes csatának – a német rendes bíróságok előtti eljárásokban, amelyek nem meglepő módon nem akartak a saját országuk „ellen” ítéletet hozni, végül megnyertük a háborút az Európai Bíróságon – teszi hozzá.

Amint rámutat, a szállítmányozási cégek, amelyek útdíjat fizettek Németországban 2017. és 2020. között, már ma felvehetik a kapcsolatot a pénz visszaszerzése érdekében. – Nincs sok idő tekintettel az ilyen jellegű követelések elévülési idejére – figyelmeztet a jogász. – Hasonlóan a néhány éve zajlott IVMDH adó ügyéhez Spanyolországban, most az EU Bírósága megint a fuvarozók oldalára állt azzal, hogy számukra előnyös ítéletet hozott. Hasonlóan a 2014-es spanyolországi esethez most is segíteni fogunk a szállítmányozó cégeknek a jussuk visszaszerzésében – teszi hozzá.

Fotó: Pixabay

Legnépszerűbb cikkek
hozzászólások
0 megjegyzés
A felhasználó törölve lett
Legnépszerűbb cikkek