Pagrindinis puslapis

/

Interviu

/

Novalife ir LSC: kelias į logist...

Novalife ir LSC: kelias į logistikos darbuotojų dominavimą tarptautiniu mastu 2024 m.
Novalife nuotr.

Novalife ir LSC: kelias į logistikos darbuotojų dominavimą tarptautiniu mastu 2024 m.

Pasaulinė logistikos pramonė yra tarptautinės prekybos pagrindas, užtikrinantis sklandų prekių judėjimą per sienas. Svarbus šios sudėtingos mašinos sraigtelis yra sunkvežimių sektorius, atsakingas už efektyvų ir patikimą prekių gabenimą. Pripažindama itin svarbų kvalifikuotų sunkvežimių vairuotojų vaidmenį, pirmaujanti sunkvežimių vairuotojų įdarbinimo bendrovė "Novalife" pradėjo novatorišką partnerystę su Logistikos sektoriaus įgūdžių taryba (LSC). Šiuo bendradarbiavimu siekiama patenkinti didėjančią kvalifikuotų sunkvežimių vairuotojų paklausą ir kelti tarptautinės logistikos pramonės standartus.

Pasaulinė logistikos pramonė yra tarptautinės prekybos pagrindas, užtikrinantis sklandų prekių judėjimą per sienas. Svarbus šios sudėtingos mašinos sraigtelis yra sunkvežimių sektorius, atsakingas už efektyvų ir patikimą prekių gabenimą. Pripažindama itin svarbų kvalifikuotų sunkvežimių vairuotojų vaidmenį, pirmaujanti sunkvežimių vairuotojų įdarbinimo bendrovė "Novalife" pradėjo novatorišką partnerystę su Logistikos sektoriaus įgūdžių taryba (LSC). Šiuo bendradarbiavimu siekiama patenkinti didėjančią kvalifikuotų sunkvežimių vairuotojų paklausą ir kelti tarptautinės logistikos pramonės standartus.

Advertorial

Advertorial

11.12.2023
Novalife ir LSC: kelias į logistikos darbuotojų dominavimą tarptautiniu mastu 2024 m.
Novalife nuotr.

Šis bendradarbiavimas bus naudingas ne tik vairuotojams, bet ir sustiprins logistikos sektorių, padarys jį konkurencingesnį ir patikimesnį tarptautinėje rinkoje”, – sako „Novalife” generalinis direktorius Monal Sachdeva.

Ši partnerystė padės įveikti komercinių transporto priemonių vairuotojų trūkumą, nes suprantame, kad logistika yra bet kurio verslo gelbėjimosi ratas, o komercinių transporto priemonių vairuotojai yra tie, kurie valdo šį gelbėjimosi ratą”, – sako LSC generalinis direktorius Ravikanth Yamarthy.

Dinamiškame logistikos pasaulyje kvalifikuotų sunkvežimių vairuotojų poreikis yra itin didelis. Efektyvus krovinių gabenimas priklauso nuo vairuotojų, kurie turi ne tik būtinus vairavimo įgūdžius, bet ir gerai išmano tarptautines taisykles, saugos protokolus ir geba prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios pramonės aplinkos. LSC, kaip pagrindinis kvalifikacijos kėlimo ekosistemos dalyvis, pripažįsta, kad būtina skubiai kelti kvalifikaciją ir perkvalifikuoti darbo jėgą, kad ji atitiktų šiuos reikalavimus.

Bendrovė „Novalife”, turinti sėkmingą patirtį sunkvežimių vairuotojų įdarbinimo srityje, į šią partnerystę įneša daug specifinių pramonės žinių ir patirties. Įmonė turi reputaciją, nes geba rasti ir įdarbinti kvalifikuotus vairuotojus, kurie ne tik atitinka techninius reikalavimus, bet ir supranta tarptautinės logistikos niuansus. Išsamus įdarbinimo procesas užtikrina, kad vairuotojai būtų ne tik kompetentingi už vairo, bet ir gerai išmanytų teisės aktų laikymąsi, saugos priemones ir klientų aptarnavimą.

Novalife ir LSC: kelias į logistikos darbuotojų dominavimą tarptautiniu mastu 2024 m.

Pagrindiniai LSC ir „Novalife” partnerystės privalumai

LSC, bendradarbiaudama su Novalife, parengs ir įgyvendins specializuotas mokymo programas, pritaikytas tarptautinės logistikos pramonės poreikiams. Šie mokymai apims ne tik vairavimo įgūdžius, bet ir bus skirti pasaulinėms taisyklėms, tarptautiniams dokumentams ir santykiams su klientais.

Bendradarbiaujant bus sukurti pramonėje pripažįstami sertifikatai, patvirtinantys vairuotojo kompetenciją spręsti tarptautinės logistikos iššūkius. Tai ne tik padidins darbo jėgos patikimumą, bet ir darbdaviams, ieškantiems kvalifikuotų vairuotojų, suteiks standartizuotą etaloną.

Novalife patirtis įdarbinimo srityje bus labai svarbi užtikrinant, kad pagal LSC programas parengti kvalifikuoti vairuotojai rastų tinkamą darbo vietą tarptautinės logistikos sektoriuje. Tai ne tik naudinga vairuotojams, nes suteikia naudingų karjeros galimybių, bet ir padeda spręsti talentų trūkumo problemą.

Bendradarbiaujant bus panaudotos technologijos, kad būtų patobulintos mokymo metodikos ir įdarbinimo procesai. Tai apima imitacinių technologijų integravimą praktiniam mokymui ir duomenimis pagrįstą analizę, kad būtų galima nustatyti potencialius kandidatus, atitinkančius besikeičiančius pramonės poreikius.

Pripažįstant, kad logistikos pramonė yra dinamiška, partnerystė pabrėžia nuolatinį mokymąsi ir tobulėjimą. Vairuotojai galės naudotis nuolatiniais mokymo moduliais ir atnaujinimais, kad neatsiliktų nuo naujausių pramonės tendencijų, technologijų ir reguliavimo pokyčių.

Kaip ši partnerystė gali pakeisti sunkvežimių vairuotojų įdarbinimą tarptautiniu mastu.

Novalife ir LSC partneryste siekiama iš esmės pakeisti sunkvežimių vairuotojų įdarbinimą tarptautiniu mastu, siūlant išsamią mokymo programą, skirtą parengti vairuotojus unikaliems iššūkiams, su kuriais jie gali susidurti dirbdami įvairiuose regionuose, ypač Europoje. Šią iniciatyvą skatina suvokimas, kad vairuotojai dažnai susiduria su sunkumais prisitaikydami prie naujų vairavimo sąlygų, kultūrinės ir reguliavimo aplinkos.

Darbas užsienyje gali būti nelengvas sunkvežimių vairuotojams, kurie dažniausiai dirbo savo gimtosios šalies ribose. Šią problemą konkrečiai sprendžia „Novalife” bendradarbiavimas su LSC, kuris teikia sistemingą programą, užpildančią žinių spragą tarp vietinių ir užsienio specialistų.

Vairavimo sąlygos ir keliai Europoje labai skiriasi nuo kitų pasaulio regionų. Įgyvendindama savo programą „Novalife” garantuoja, kad vairuotojai ne tik bus pripratę prie šių sąlygų, bet ir įgis įgūdžių valdyti vairavimo kairiąja kelio puse subtilybes – itin svarbią Europos kelių tinklo sudedamąją dalį.

Novalife ir LSC: kelias į logistikos darbuotojų dominavimą tarptautiniu mastu 2024 m.

Pagrindiniai pasiūlymai:

1. Europe-Ready mokymo programa

Pagrindinis partnerystės tikslas – specializuota mokymo programa, suteikianti vairuotojams gebėjimų ir informacijos, reikalingos norint lengvai patekti į Europos sunkvežimių rinką. Tai apima 95 kodo, tachografo naudojimo ir praktinio vairavimo kairiąja ranka simuliatorių naudojimo mokymus, kurie yra labai svarbūs asmenims, atvykstantiems iš šalių, kuriose įprasta vairuoti dešine ranka.

2. Susipažinimas su kultūra ir teisės aktais

Programa neapsiriboja vien techniniais gebėjimais, bet pripažįsta sunkumus, kuriuos vairuotojai patiria prisitaikydami prie naujos kultūros ir taikydami įvairias taisykles. Programą sudaro moduliai, kuriuose pateikiama informacija apie pramonės standartus, atitikties poreikius ir Europos vairavimo etiketą. Toks visapusiškas požiūris užtikrina, kad vairuotojai ne tik įgytų įgūdžių valdyti automobilius, bet ir būtų susipažinę su platesniais karjeros pasauliniame kontekste aspektais.

3. Mentorystė ir parama

LSC ir „Novalife” supranta, kaip sunku prisitaikyti prie naujos aplinkos. Siekiant padėti vairuotojams įveikti kliūtis ir sėkmingai dirbti naujoje profesijoje, į programą įtrauktos mentorystės programos ir nuolatinės paramos sistemos.

4. Įgūdžių tobulinimo programos

Indijos sunkvežimių vairuotojai gaus specializuotus mokymus iš Logistikos sektoriaus įgūdžių tarybos, kuri garsėja savo kompetencija kuriant pramonei aktualias įgūdžių tobulinimo iniciatyvas, bendradarbiaujant su „Novalife”. Šių programų tikslas – suderinti vairuotojų gebėjimus su pasauliniais standartais, kurių reikia Europos logistikos pramonei.

5. Sertifikavimas ir pripažinimas

Pagrindinis partnerystės privalumas – visame pasaulyje pripažįstamų sertifikatų suteikimas. Baigę mokymo kursus sunkvežimių vairuotojai gali padidinti savo galimybes įsidarbinti Europos rinkoje, nes gauna sertifikatus, kuriuos remia Logistikos sektoriaus įgūdžių taryba.

Išvados:

Novalife ir LSC partnerystė yra svarbus žingsnis į priekį sprendžiant kvalifikacijos trūkumo problemą tarptautinės logistikos pramonėje. Sujungus LSC įsipareigojimą ugdyti įgūdžius ir „Novalife” patirtį sunkvežimių vairuotojų įdarbinimo srityje, šis bendradarbiavimas gali pagerinti darbo jėgos standartus sunkvežimių sektoriuje. Kadangi pramonė vystosi, ši partnerystė yra inovacijų švyturys, užtikrinantis, kad vairuotojai, vairuojantys tarptautinės prekybos ratus, būtų ne tik vairuotojai, bet ir kvalifikuoti specialistai, prisidedantys prie pasaulinio logistikos tinklo efektyvumo ir patikimumo.

Populiariausi
Paantraštės
Populiariausi