Lietuvių

Privatumo politika

 1. Pareiškimas apie privatumą
  1. Šis priedas reglamentuoja politiką, kurią taiko įmonė Trans.info Sp. z o.o. , buveinės adresas: Racławicka g. 2-4, 53-146 Vroclavas, Lenkija, įrašyta į verslininkų registrą, tvarkomą Vroclavo miesto Vroclavas-Fabryczna apylinkės teismo, Nacionalinio teismo registro VI Ūkio skyrius, reg. Nr. 0000720763, PVM mokėtojo kodas: 8942764658, įmonės kodas: 932920615, įstatinis kapitalas: 104.500, 00 PLN visiškai sumokėtas (toliau: Administratorius), bei jos subrangovai ir susiję subjektai Naudotojų asmens duomenų ir informacijos, galinčios būti Naudotojų verslo paslaptimi, apsaugos srityje.
  2. Ši politika taikoma interneto svetainei Trans.info (įskaitant Transplace). Neapima trečiųjų asmenų tinklalapių ir paslaugų, kurias galima pasiekti per minėtoje svetainėje esančias nuorodas.
 2. Kaupiami duomenys
  1. Norint naudotis Svetaine, būtina sukurti paskyrą ir prisijungti prie Svetainės.
  2. Registruojantis būtina nurodyti šiuos duomenis: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, taip pat galima nurodyti informaciją apie prioritetus ir interesus, profesinę kvalifikaciją, darbovietę ir pareigas, pridėti nuotrauką. Be to, duomenys renkami pasyviuoju būdu, t.y. veikiant svetainei (pvz., IP adresas, skiriamoji geba, lokalizacija, naršyklės tipas).
  3. Kontaktinė informacija bus naudojama tik šiais tikslais:
   1. naudojimasis Svetaine,
   2. atsakymas į užduotą klausimą/pretenziją,
   3. galimybė Naudotojams užmegzti tarpusavio kontaktus, keistis nuomonėmis Forume arba rašyti komentarus,
   4. mūsų naujienlaiškio apie Svetainės (jos funkcionalumo) pakeitimus, Taisykles, siuntimas, svarbiausios specializuotos srities informacijos rinkimas ir t.t.
   5. informacijos apie produktą teikimas, jeigu naudotojas tuo pasidomės.
   6. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników i sposobu korzystania z Serwisu, a także ich preferencji,
   7. w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  4. Renkamus asmens duomenis Administratorius taip pat gali naudoti siųsdamas Naudotojui jo sutikimu informaciją apie esamus ir būsimus produktus ir paslaugas. Ši informacija bus siunčiama per Svetainę arba elektroniniu paštu kaip informacinė arba reklaminė kampanija. Tačiau Naudotojas gali atsisakyti gauti tokią informaciją siųsdamas pranešimą adresu info@trans.eu (vadinamas sutikimo gauti komercinę informaciją atšaukimas).
  5. Po sutikimo gauti komercinę informaciją atšaukimo Naudotojui vis dar gali būti siunčiami naujienlaiškai apie programinės įrangos, Taisyklių ir kitus pasikeitimus.
 3. Duomenų perdavimas kitiems subjektams
  1. Pasiliekame teisę perduoti Naudotojų asmens duomenis Administratoriaus dukteriniams ir susijusiems subjektams bei subrangovams tokios apimties, kuri reikalinga elektroninių paslaugų sutarčiai vykdyti. Administratorius, siųsdamas duomenis, veikia atsakingai ir naudoja tokias apsaugos priemones (pvz., SSL, koduotas jungtis), kurios neleidžia neįgaliotiems asmenims gauti prieigą prie šių duomenų.
  2. Be naudotojo sutikimo asmens duomenis nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai perdavimas vykdomas teisėtu įgalioto asmens (pvz., teisėsaugos institucijų ar teismo) reikalavimu.
 4. Duomenų siuntimas ne Europos Bendrijoje
  1. Naudodamasis interneto svetaine, produktais arba paslaugomis, Naudotojas sutinka, kad jo asmens duomenis Administratorius siųstų už Europos Bendrijos ribų šių duomenų tvarkymo tikslais, laikantis šios Privatumo politikos nuostatų.
 5. Prieiga prie duomenų
  1. Naudotojas turi teisę peržiūrėti, koreguoti arba uždrausti naudoti jo asmens duomenis. Gavęs rašytinį reikalavimą ir Naudotojo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Administratorius pakoreguos arba pašalins Naudotojo asmens duomenis iš duomenų bazės. Administratorius dės visas pagrįstas pastangas, kad įvykdytų naudotojų reikalavimus pašalinti jų asmens duomenis, jeigu tik šie duomenis neturi būti saugomi pagal galiojančius įstatymus arba teisėtais verslo tikslais. Administratorius suteikia galimybę pakoreguoti daugumą asmens duomenų naudojantis Trans Svetainės siūlomomis lygiomis funkcijomis (pvz., savarankiškai koreguojant savo paskyrą arba per konsultantą).
 6. Duomenys sistemoje Google Analytics
  1. Judėjimą Administratoriaus puslapiuose stebi analitinė sistema Google Analytics, kurios tikslas – kaupti duomenis apie naudojimosi svetainėmis būdus ir svetainių populiarumą. Šių duomenų – pvz., informacijos apie naudojamą naršyklę arba IP adresą – niekada neperduosime trečiosioms šalims.
 7. Saugumas
  1. Siekdamas užtikrinti saugumą, Administratorius:
   1. taiko SSL kodavimą,
   2. suteikia prieigą prie paskyros tik įvedus teisingą naudotojo vardą ir slaptažodį (rekomenduojama naudoti slaptažodžius, susidedančius mažiausiai iš 6 simbolių, tarp kurių yra didelės ir mažos raidės, specialūs simboliai ir skaičiai), kuriuos paslaptyje turi laikyti Naudotojas,
   3. Kontroliuoja informacijos rinkimo, saugojimo ir tvarkymo metodus, įskaitant fizines saugumo priemones, siekiant apsaugoti sistemą nuo nesankcionuotos prieigos,
   4. Suteikia prieigą prie asmens duomenų tik tiems darbuotojams, partneriams ir atstovams, kurie privalo turėti šią prieigą, kad galėtų tvarkyti šiuos duomenis Administratoriaus reikmėms. Be to, pagal įstatymus jie yra įpareigoti laikytis konfidencialumo, o pažeidę šią sąlygą, gali patirti pasekmes, įskaitant bendradarbiavimo nutraukimą.
 8. Duomenų siuntimas ne Europos Bendrijoje
  1. Naudodamasis interneto svetaine, produktais arba paslaugomis, Naudotojas sutinka, kad jo asmens duomenis Administratorius siųstų už Europos Bendrijos ribų šių duomenų tvarkymo tikslais, laikantis šios Privatumo politikos nuostatų.
 9. Pareiškimas dėl Privatumo politikos
  1. Ši Privatumo politika įsigaliojo 2017-09-18. Administratorius pasilieka teisę keisti Privatumo politiką, jeigu tai bus būtina pasikeitus mūsų politikai, valdymui, teisės aktams ar jurisdikcijai. Pakeitimai galios nuo jų paskelbimo svetainėje http://www.trans.eu/pl/polityka-prywatnosci.html, nurodžius jų įsigaliojimo datą.
 10. Kontaktinė informacija
  1. Jeigu turite klausimų ar pastabų dėl Privatumo politikos, prašome susisiekti su Administratoriumi: Trans.info Sp. z o.o., Racławicka g. 2-4, 53-146 Vroclavas, Lenkija, email: info@trans.eu