Prancūzijos ministerija pradės atidžiau stebėti tarptautinį transportą. Bus daugiau patikrinimų

Prancūzijos ministerija pradės atidžiau stebėti tarptautinį transportą. Bus daugiau patikrinimų

Vidutinis skaitymo laikas 1 minutė

Artūras Lysionok

Artūras Lysionok

Trans.INFO redaktorius

12.08.2019

Prancūzijos ministerija pradės atidžiau stebėti tarptautinį transportą. Bus daugiau patikrinimų

Prancūzijos darbo ministerija paskelbė naują nacionalinę kovos su nelegaliu darbu programą 2019-2021 metams. Plane numatoma smarkiai sugriežtinti veiksmus ir sankcijas, susijusias su plačiai suprantamu nelegaliu darbu, įskaitant pažeidimus darbuotojų komandiravimo ir socialinės apsaugos srityje.

Prancūzijos darbo ministerijai įdomus bus ir tarptautinis transportas.

Svarbiausias plano prielaidas galima apibendrinti taip:

– patikrinimų skaičiaus didinimas ir jų koordinavimas tarp tikrinimo tarnybų su galimybe naudoti mokesčių ir draudimų duomenis, abipusis informacijos perdavimas tarp institucijų apie paskirtas baudas ir galimybė gauti informacijos apie darbdavį taip pat iš trečiųjų šalių (pvz., telefono paslaugų teikėjų ir pan.);

– daug dėmesio skiriama bus teisingo komandiruotų darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo klausimams, bus teikiama jiems informacija apie darbo teisę ir socialinę apsaugą (kartu su profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis);

– juodojo darbdavių, nuteistų už nelegalų darbą, sąrašo paskelbimas;

– viešojo administravimo kompetencijų plėtra sprendimų priėmime dėl konkretaus subjekto uždarymo atveju, jei būtų nustatytas nelegalus darbas.

Populiariausi
komentarai (0)
Pateikti
komentarai (0)
Populiariausi