Žinote naujieną? Papasakokite mums apie tai!

Darbo ir visuomenės mokslinių tyrimų institutas, veikiantis prie Leveno katalikų universiteto paskelbė ataskaitą, kurioje nagrinėjama transporto sektoriaus situacija Belgijoje kitų Europos šalių fone. Analizė ne tik naujai nušviečia transportą. Griauna taip pat stereotipus apie „nesąžiningą” konkurenciją iš Rytų Europos ir nurodo svarbiausią transporto šakos problemą – bendrovės „pašto dėžutes”. Paaiškėjo, kad daugiausiai iš jų registruoja Vakarų bendrovės.

Belgijos tyrimų institutas paskelbė ataskaitą „Belgijos kelių transporto sektoriaus ekonominė analizė ES fone. Darbdaviai ir darbuotojai ‘išgyvenimo būsenoje”. Šis dokumentas yra ypatingai svarbus, ypač tuo metu, kada svarstomas ES  pervežimų rinkos likimas.

Belgijos mokslininkai remiantis Eurostato ir Orbis (didžiausia pasaulyje privačių įmonių duomenų bazė) duomenimis apibendrina pastaruosius metus, nubrėžia transporto rinkos plėtros tendencijų kontūrus ir nurodo pagrindines problemas. Belgijos vežėjų padėtis ne pati geriausia, ir tai klausimas ne tik dėl Rytų Europos konkurencijos.

Belgijos tarptautinis transportas tirpsta

„Belgų atliekamos tarptautinio transporto operacijos tirpsta kaip sniegas saulėje,” daro išvadą Leveno universiteto mokslininkai. Tuo metu kai tarptautinis transportas, atliekamas 28 ES šalyse nuolat auga nuo 2012 m., Belgijoje 2016 m. tendencija yra visiškai priešinga. Tarptautiniai pervežimai (tonkilometriai), kuriuos realizuoja belgai, sumažėjo nuo 2008 m. iki 2016 m. apie 40 proc. Šio tipo viso transportavimo pervežimai sumažėjo 2008-2016 m. 7 proc. ir sudarė 40 proc..

2008-2016 m. transporto plėtra (tonkilometriais) atskirose Europos Sąjungos šalyse

28  ES šalys 15 ES šalių (Sena Sąjunga) Belgija Lenkija Rumunija Slovakija
Bendras transportas -2 proc. -13,7 proc. -19,5 proc. +76,3 proc. -14,6 proc. +23,4 proc.
Šalies transportas -6,2 proc. -9,6 proc. +3,3 proc. +48,3 proc. -43,3 proc. -9,8 proc.
Tarptautinis transportas +6,8 proc. -26,8 proc. -40,2 proc. +97,9 proc. +5,5 proc. +32,6 proc.

Šaltinis: Darbo ir visuomenės mokslinis tyrimo institutas prie Leveno Katalikiškojo Universiteto

Pagal ataskaitos autorių per pastarąjį dešimtmetį mes esame neįprastų permainų, transporto verslo operacijų persistūmimo į rytus liudininkais. Nuo 2012 m. vežėjai iš 13 naujos Sąjungos šalių realizavo daugiau tarptautinių pervežimų nei 15 valstybių narių taip vadinamosios senosios Sąjungos. Šios transporto rūšies „penkioliktuko” dalyvavimas sumažėjo nuo 57 proc. 2008 m. iki 39 proc. 2016 metais – pabrėžia ataskaitos autoriai

Stebinantys duomenys apie kabotažą

Kabotažo operacijos yra ribojamos ES taisyklėmis. Reglamento (EB) Nr. 1072/2009, 8 straipsnis numato, kad kiekvienas vežėjas turi teisę atlikti iki trijų kabotažo operacijų per septynias dienas, pradedant kitą dieną po iškrovimo per tarptautinį vežimą. Šiuo metu Europos Komisija rengia naujas taisykles, kurios Vakarų politikų nuomone bus pernelyg liberalios (EK siūlo panaikinti operacijos ribą sutrumpinant operacijų atlikimo terminus iš pradžių iki 3, o vėliau iki 5 dienų).

Daugiau nei du trečdaliai ES kabotažo vyksta dviejose šalyse:

– Vokietijoje (43 proc. visų kabotažo operacijų)

– ir Prancūzijoje (25 proc.).

Belgijos mokslininkai vis dėlto atkreipia dėmesį į pagrindinį indikatorių, nustatantį kabotažo skverbtį, užsienio vežėjų dalyvavimą nacionaliniame transporte konkrečioje šalyje. Nors šiuo metu kabotažo veikla yra daug didesnė nei prieš dekadą, tai minėtas rodiklis visoje Sąjungoje laikosi vidutinio lygio apie 4 proc..

Didžiausias šis rodiklis yra Belgijoje – ten sudaro 12,3 proc., šiek tiek mažesnis Liuksemburge (9,3 proc.), Prancūzijoje (8,1 proc.) ir Austrijoje (8 %). Beveik per pusę mažesnė nei Belgijoje yra užsienio vežėjų dalis nacionaliniame vežime (6,5 proc.). Šie rezultatai aiškiai rodo, kad  kabotažas labai koncentruotas keliose Vakarų Europos valstybėse narėse.

-
+

Bendrai manoma, kad daugiausiai kabotažo Belgijoje atlieka ES „naujo tryliktuko” šalys – pabrėžė ataskaitos autoriai. Šis požiūris yra paneigiamas remiantis Eurostato duomenimis, pagal kuriuos beveik du trečdaliai šių operacijų atlieka vežėjai iš Nyderlandų (31 proc.) ir Liuksemburgo (30 proc.). Vidurio ir Rytų Europos šalys turi daug mažesnę dalį kabotažinių vežimų Belgijoje.

-
+

“Flagging out”, t. y. įmonės perregistravimas

Bendrovių registravimas tose šalyse, kuriose yra mažesnės darbo sąnaudos tai svarbi strategija, kaip sumažinti išlaidas, bet galbūt kai kurioms transporto įmonėms yra „išlikimo strategija”, teigiama ataskaitoje. Ji suteikia galimybę turėti pelną prie mažesnės maržos, kas yra ypač svarbu jautriai kainų atžvilgiu transporto pramonės šakai. Todėl verslininkai iš Vakarų Europos pasinaudoja ES plėtra ir daugelis iš jų įkūrė dukterinių įmonių, naujosiose valstybėse narėse.

Remiantis Orbis surinktų duomenų analize, ataskaitos autoriai nustatė, kad iš viso 885 Europos kelių transporto įmonių turi vieną arba daugiau dukterinių įmonių kitose ES valstybėse narėse 2016 m.

Nors tai tik 0,16 proc. visų vežėjų iš 28 ES šalių, apyvartos ir darbuotojų požiūriu yra žymiai aukštesni už transporto įmonių, turinčių užsienio filialą, rinkos dalį.

Transporto įmonės su užsienio dukterinėmis įmonėmis, kaip matosi iš ataskaitos, sudaro apie 15 proc. visos rinkos ir turi 9 proc. viso užimtumo ES prekių transportavimo sektoriuje. Be to, apyvarta ir darbo užimtumas sumažinti, nes nėra informacijos apie visas transporto įmones. Šie skaičiai rodo daugiausia didelių įmonių vykdomą praktiką.

Apie 8 arba 10 transporto bendrovių su užsienio dukterine įmone turi būstinę ES-15 valstybėse narėse. Tai reiškia, kad maždaug 23 proc. visų vežėjų iš senųjų Sąjungos šalių turi filialą kitoje valstybėje narėje. Priešingai, tokių bendrovių tarp naujųjų ES valstybių vežėjai turi tik 0,07 proc.

Pasak pranešimo, didžiąją dalį „letterbox” užsiregistravo vežėjai iš Italijos, Nyderlandų, Ispanijos, Didžiosios Britanijos ir Belgijos.

Transporto įmonių skaičius Įmonių skaičius su būstine užsienyje Įmonių su būstine užsienyje bendrame  ES įmonių skaičiuje Įmonių su būstine užsienyje bendrame  tos šalies įmonių skaičiuje
Austrija 9 234 44 5 proc. 0,48 proc.
Belgija 12 197 75 8,5 proc. 0,61 proc.
Bulgarija 19 999 9 1 proc. 0,05 proc.
Čekija 40 773 39 4,4 proc. 0,10 proc.
Prancūzija 46 923 39 4,4 proc. 0,08 proc.
Ispanija 37 216 97 11 proc. 0,26 proc.
Olandija 13 546 101 11,4 proc. 0,75 proc.
Lietuva 6 888 10 1,1 proc. 0,15 proc.
Liuksemburgas 629 16 1,8 proc. 2,54 proc.
Vokietija 13 330 41 4,6 proc. 0,31 proc.
Lenkija 69 048 19 2,1 proc. 0,03 proc.
Portugalija 9 858 31 3,5 proc. 0,31 proc.
Rumunija 49 957 19 2,1 proc. 0,04 proc.
Slovakija 10 882 23 2,6 proc. 0,21 proc.
Vengrija 20 732 19 2,1 proc. 0,09 proc.
Didžioji Britanija 64 856 57 6,4 proc. 0,09 proc.
Italija 55 162 109 12,3 proc. 0,20 proc.
EU 15 300 612 706 79,8 proc. 0,23 proc.
EU 13 241 435 179 20,2 proc. 0,07 proc.

Bendrovės „letterbox”

„Įmonė – pašto dėžutė” gali būti apibrėžiama kaip įmonė, kuri yra registruota valstybėje narėje, tačiau nevykdo joje veiklos. Daugeliu atveju sunku nustatyti, ar konkretus užsienio skyrius yra „letterbox”, tačiau Belgijos ataskaita nustebina įdomiais duomenimis. Mokslininkai priėjo prie informacijos, pagal kurią keliose vietose Jungtinėje Karalystėje ir Slovakijoje užregistruota yra keliolika ar net keliasdešimt transporto įmonių, taip vadinamų „pašto dėžučių”. Tarp jų buvo taip pat Belgijos vežėjai. Pavyzdžiui Didžiosios Britanijos Rugby mieste prie Clifton Road 21-23 viso užregistruota 235 transporto įmonės, iš kurių 129 turi užsienio akcininkų. O adresu Lucenecka Cesta 2266/6 Bratislavoje užregistruota 71 bendrovė. 10 iš jų yra vežėjai, iš kurių 9 yra vežėjai iš Belgijos.

Ar Belgija nusmuko dėl Europos Sąjungos plėtros?

Dėl Belgijos transporto pramonės šakos padėties neseniai paskelbė Belgijos Europarlamentarė Marie Arena.

Žinau, kad Belgijos transporto sektorius išgyvena sunkius laikus. Kenčia nuo nesąžiningos konkurencijos daugiau nei kituose sektoriuose, visų pirma, kad vežimas yra iš esmės tarptautinis. Perkelti čia fabrikus nėra lengva. Tačiau sunkvežimio vairuotojai saugiai važiuoja per visas Europos sienas. Šiandien jis dirba čia, rytoj ten. Statybos sektoriuje 15 proc. darbuotojų dirba kaip komandiruotieji, o darbuotojų dirbančių užsienio transporto sektoriuje skaičių yra sunkiai nustatyti, nes dėl darbo pobūdžio šitame verslo sektoriuje jie ne komandiruojami – komentuoja Arena.

Akivaizdu, kad užsienio vairuotojų Belgijoje, daug daugiau nei 5 proc. Kas yra svarbu, kad jie dirba darbo užmokesčio ir darbo sąlygomis pagal savo gimtosiose šalyse nustatyta tvarka – pabrėžia Arena.

Europarlamentarė nemano, kad Belgijos transporto sektorius pralaimėjo dėl ES plėtros.

Mes turime dvi galimybes. Ar mes esame prieš Europą ir pasisakome už sienų uždarymą – tai yra populistų kelias. Mano nuomone, šiuo atveju mes visi pralaimėsime. Transporto sektoriuje Belgijoje negali išgyventi, apsiribojant tik nacionaliniais pervežimais –  taip ji mano.

Alternatyva yra „daugiau” Europos

Man tai vienintelis būdas, kad galėtume judėti pirmyn. Nes Europos rinkos integracija leido ekonomikai klestėti, o transporto sektorius tikrai tuo pasinaudojo. Mums reikia sukurti taisykles, kurios leis visiems laimėti dėl augančios ekonomikos, užtikrins tinkamą darbo apsaugą, atlyginimą transporto darbuotojams  – apibendrina Belgijos Europarlamentarė.

komentarai

comments0 komentarų
thumbnail
Tam, kad nustatyti pranešimus apie komentarus, pereikite prie savo paskyros