TransInfo

Bartošo Vavryšuko nuotr.

Svarbūs transporto stebėsenos sistemos pokyčiai ES šalyje

Sekantį mėnesį įsigalios svarbūs „RO e-Transport“ krovinių vežimą Rumunijoje stebinčios sistemos pakeitimai.

Vidutinis skaitymo laikas 4 minutės

„RO e-Transport“ yra sistema, atsakinga už Rumunijoje vežamų prekių, kurių apmokestinimo rizika yra didesnė, stebėseną. Ji buvo įvesta pavėluotai, 2023 m. sausio mėnesį. Savo ruožtu šių metų sausio mėn. įsigaliojo nauji teisės aktai, kurie išplėtė jos taikymo sritį. Pakeitimais, įtrauktais į OUG reglamentą Nr. 115/2023, buvo išplėsta siuntų stebėsenos taikymo sritis, įtraukiant visų rūšių krovinius, vežamus tarptautiniais maršrutais per Rumuniją. Tačiau tik nuo liepos 1 d. Rumunijos kontrolės institucijos skirs baudas už naujųjų taisyklių nesilaikymą.

Pažymėtina, kad įgyvendinant šią sistemą siekiama apriboti mokesčių vengimą, sumažinti PVM atotrūkį ir užkirsti kelią nelegaliai prekybai.

Vežėjo pareiga – elektroniniu būdu pranešti nacionalinei platformai apie „RO e-Transport“ dokumentą XML formatu. Elektroniniame dokumente „RO e-Transport“ turi būti pateikta ši informacija:

 • prekių siuntėjas ir gavėjas;
 • gabenamų prekių charakteristikos ir vertė;
 • pakrovimo ir iškrovimo vietos ir informacija apie transporto būdą.

Sistema generuoja UIT kodą, kai deklaruojamas prekių vežimas. Šis kodas aiškiai identifikuoja prekes. Prašymą suteikti UIT kodą galima pateikti likus ne daugiau kaip trims kalendorinėms dienoms iki konkrečios pervežimo datos pradžios ir jis galioja penkias dienas nuo sistemoje nurodytos pervežimo datos. UIT kodas turi būti aiškiai įskaitomas prekių gabenimo dokumente.

„RO e-Transport“ sistemoje deklaraciją teikiantys subjektai

2023 m. sausio 1 d. įsigaliojo „RO e-Transport“ sistema, taikoma didelės fiskalinės rizikos prekėms. Nuo 2024 m. sausio 1 d. ji taip pat taikoma visiems tarptautiniams visų rūšių krovinių pervežimams, jei jie atitinka šias sąlygas:

 • prekės vežamos transporto priemonėmis, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 2,5 tonos,
 • vežamos prekės sveria daugiau kaip 500 kg,
 • vežamų prekių vertė viršija 10 tūkst. Rumunijos lėjų (apie 1970 Eur).

Primename, kad juridiniai asmenys, atsakingi už prekių deklaravimą „RO e-Transport“ sistemoje, yra:

 • įvežimo muitinės deklaracijoje nurodytas gavėjas arba išvežimo muitinės deklaracijoje nurodytas siuntėjas, jei tai susiję su prekėmis, kurioms taikomos importo arba eksporto operacijos;
 • Rumunijos gavėjas, jei gabenamos prekės įsigyjamos ES šalyje;
 • Rumunijos tiekėjas, jei gabenamos prekės pristatomos į ES šalį;
 • sandėlio savininkas, tranzito prekių, kurios yra ES vidaus sandorių objektas, atveju – tiek Rumunijos teritorijoje sandėliuoti iškrautoms prekėms arba naujai partijai iš vienos ar daugiau prekių partijų sukurti, tiek prekėms, pakrautoms po sandėliavimo arba sukūrus naują partiją iš vienos ar daugiau prekių partijų Rumunijos teritorijoje.

vadovas

Ką reikėtų turėti omenyje

„Visų pirma vežėjai turi aprūpinti transporto priemones sistemomis, leidžiančiomis nuolat rinkti ir perduoti transporto priemonės buvimo vietos duomenis viso maršruto metu. Įranga turėtų fiksuoti tas vertes, kurios įvedamos į „RO e-Transport“ sistemą. Be to, čia svarbu kontroliuoti UIT kodo ir naudojamų transporto priemonių duomenis“ – pataria advokatų kontora „Transcash“.

Savo ruožtu prieš įvažiuodami į Rumuniją vairuotojai privalės įjungti padėties nustatymo įrenginį.

„Jie gali juos išjungti tik po to, kai išvyksta iš šalies teritorijos, kurioje buvo iškrautos prekės, arba po to, kai prekės pristatomos į deklaruotą pristatymo vietą. Tuo pačiu metu vairuotojai privalo pateikti UIT kodą ir vežimo dokumentus atitinkamoms institucijoms – Rumunijos policijos agentams ir pareigūnams, muitinei ir mokesčių inspekcijai pareikalavus“, – priduria advokatų kontora.

Baudos vairuotojams ir juridiniams asmenims

Jei vairuotojas pažeidžia arba nesilaiko bet kurios iš pirmiau minėtų pareigų, jam skiriama bauda nuo 5 tūkst. iki 10 tūkst. lėjų.

Tuo tarpu juridiniams asmenims už žemiau nurodytus pažeidimus gresia bauda nuo 20 tūkst. iki 100 tūkst. Rumunijos lėjų (nuo 4000 Eur iki 19 760 Eur) ir nedeklaruotų prekių vertės konfiskavimas:

 • nuostatų, susijusių su naudotojų pareiga „RO e-Transport“ sistemoje deklaruoti duomenis, susijusius su į jos taikymo sritį patenkančių krovinių vežimu, kad juos būtų galima identifikuoti pagal UIT kodą, nesilaikymas;
 • vežėjui naudojant UIT kodą pasibaigus jo galiojimo laikotarpiui;
 • prekių, kurios yra Bendrijos vidaus tranzito sandorių objektas, iškrovimas Rumunijos teritorijoje, išskyrus sandėliuojamas prekes arba naujos siuntos sukūrimą iš vienos ar daugiau siuntų;
 • „RO e-Transport“ sistemoje deklaravimas kitų nei vežamos prekės kiekių.

https://premium.trans.info/naujaskeliumokestisvokietijoje

Paantraštės