TransInfo

Už nesumokėtas baudas bus nutempiami sunkvežimiai? Kontroversiškas pasiūlymas

Nuo to laiko, kai Belgijoje buvo įvestas kelių mokestis, vietinės tarnybos išrašė pinigines baudas, kurių bendra suma 64 mln. eurų. Daugiau nei 20 mln. eurų minėtos sumos vis dar nesumokėta. Seimo narys iš Flandrijos pateikė pasiūlymą, kaip išreikalauti baudų mokėjimą.

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

Nuo naujos kelių mokesčio rinkliavos sistemos įvedimo Belgijoje pradžios, t. y. nuo 2016 m., vietos tarnybos išrašė baudas, susijusias su mokesčių, kurių suma siekė apie 64 mln. eurų, rinkliava (primename, kad sistemos galiojimo pradžioje baudos suma, nepriklausomai nuo padaryto nusižengimo, buvo 1 tūkst. eurų).

Beveik 21 mln. iš minėtos sumos, t. y. viena trečioji, nebuvo sumokėta – aiškėja iš duomenų, kuriuos Peter Van Rompuy – flamandų partijos lyderis (CD&V) – gavo iš Belgijos finansų ministro Matthiaso Diependaeleo. 75 proc. baudų buvo skirta užsienio vairuotojams (apie 48 mln. eurų) – rašoma Belgijos dienraštyje „De Morgen“.

„Vidutiniškai surenkama mažiau nei 70 proc. baudų. Tai reiškia, kad Flandrija vis dar laukia apie 21 mln. eurų. 4,1 mln. eurų tos sumos, tai šalies vairuotojų baudos, o 16,8 mln. eurų – užsienio vairuotojų. Be jokios abejonės privalome išreikalauti, kad jie tas baudas sumokėtų. Kadangi Flandrija šiuos pinigus investuoja į kelių infrastruktūrą ir su ja susijusią mobilumo politiką, visiems Belgijos regionams svarbu, kad kuo daugiau baudų būtų surinkta“, – aiškina Van Rompuy, kurį cituoja dienraštis.

„Todėl Flandrijos mokesčių institucija turėtų nuolatos bendradarbiauti su Viapass, siekdama, kad minėtos baudos būtų surinktos. Mobilios grupės turi veikti dar greičiau, jeigu užsienio sunkvežimiai ir vėl įvažiuos į mūsų šalies teritoriją, nors baudų jie nesusimokėjo“, – pareiškė Peter Van Rompuy.

Anot jo, reikalui esant, tarnybos turėtų nutempti sunkvežimį. Van Rompuy tikina, kad šiais metais ši procedūra buvo taikyta jau 149 kartus.

Kelių mokesčių ir baudų surinkimo būdas

Būdą, kaip surinkti baudas ir kelių mokesčius, rado Turkijos valdžia. Šių metų kovo 15 d. Turkijoje įsigaliojo nauji teisės aktai, pagal kuriuos visos nesumokėtos baudos ir kelių mokesčiai bei mokesčiai už naudojimąsi tiltais mokami pasienyje. Galima tai padaryti bet kuriame pasienio kontrolės punkte, naudojantis POS terminalais (Point of Sales Terminals). Priešingu atveju, jeigu nesumokamas reikiamas mokestis, vairuotojai negali kirsti sienos.

Panašų sprendimą taiko ir Rusija. 2021 m. birželio 7 d. Rusijoje įsigaliojo įstatymas, kuriuo vadovaujantis krovinius gabenanti transporto priemonė, kirsdama sieną atvykdama ir išvykdama iš Rusijos Federacijos, tikrinama, ar jos vairuotojas sumokėjęs baudas, gautas už šioje šalyje padarytus kelių eismo taisyklių ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimus.

Vežėjai ir vairuotojai, kurie nesumokėjo baudų, privalo tai padaryti pasienyje per tris valandas. Skolininkai įleidžiami į šalį tik sumokėję visus reikiamus mokesčius.

Tuo tarpu Danijoje, jeigu užsienio sunkvežimio vairuotojas negali iš karto sumokėti baudos, policijos pareigūnas gali uždėti ratų blokatorius. Panašiai situacija atrodo ir Vokietijoje. Vairuotojas, nesumokėjęs baudos, negali tęsti savo kelionės. Federalinė krovinių vežimo inspekcija (BAG) tokiu atveju gali sulaikyti transporto priemonę ir neleisti sunkvežimio vairuotojui toliau važiuoti.

Paantraštės