TransInfo

Užsienio prekyba prekėmis 2019 m. gruodžio mėn. Lietuvos importo ir eksporto duomenų suvestinė

Vidutinis skaitymo laikas 3 minutės

2019 m. gruodį prekių eksportuota už 2,33 mlrd. Eur, importuota – už 2,51 mlrd. Eur. Lietuviškos kilmės prekių eksportuota už 1,29 mlrd. Eur. Užsienio prekybos deficitas sudarė 181,4 mln. Eur.

Per mėnesį (gruodį, palyginti su lapkričiu) eksportas sumažėjo 9,5 proc., importas – 5,5 proc. 

Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs:

– naftos produktų (26 proc.), 

– baldų (23,7 proc.), 

– plastikų ir jų gaminių (19,9 proc.) eksportas. 

Importo sumažėjimą lėmė smukęs:

– elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (16,8 proc.), 

farmacijos produktų (13,3 proc.), 

plastikų ir jų gaminių (11,5 proc.) importas. 

Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 6,7 proc., importas –6,6 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 16,1 proc., be mineralinių produktų – 13,8 proc.

Per metus (2019 m. gruodį, palyginti su 2018 m. gruodžiu) eksportas padidėjo 2,6 proc., importas – 1,6 proc.

2019 m. Lietuvos eksportas ir importas

2019 m., palyginti su 2018 m., eksportas padidėjo 4,7 proc., importas – 2,8 proc. Eksporto padidėjimą lėmė išaugęs javų (79,8 proc.), antžeminio transporto priemonių (23,9 proc.), baldų (7,4 proc.) eksportas. 

Importo padidėjimui įtakos turėjo padidėjęs farmacijos produktų (22,9 proc.), antžeminio transporto priemonių (4,9 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių; jų dalių (2,7 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 6,5 proc., importas – 4,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 2,9 proc., be mineralinių produktų – 6,1 proc.

2019 m. Lietuvos importo ir eksporto kryptys

2019 m. Lietuva daugiausia eksportavo į:

– Rusiją (14 proc.), 

– Latviją (9,5 proc.), 

– Lenkiją (7,9 proc.) 

– ir Vokietiją (7,5 proc.).

Importavo iš:

– Rusijos (14,7 proc.), 

Lenkijos (11,9 proc.), 

Vokietijos (11,6 proc.), 

Latvijos (7,1 proc.). 

Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Vokietiją (9,4 proc.), Lenkiją (8,8 proc.), Latviją (7,7 proc.), Švediją (6,5 proc.) ir Jungtines Valstijas (5,8 proc.).

2019 m. prekių eksportas ir importas

2019 m. Lietuva daugiausia eksportavo ir importavo mineralinių produktų (atitinkamai 13,3 ir 19,2 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (14,8 ir 17,4 proc.) bei chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,1 ir 12,2 proc.). 

Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota naftos produktų (17,8 proc.), įvairių pramonės dirbinių (11,8 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (9,1 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (8,3 proc.).

Statistikos departamentas/Pixabay. nuotr.

Paantraštės