Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Transport środków spożywczych stanowi poświęcenie większej uwagi. Warunki transportu, przede wszystkim mają wpływ na walory smakowe, jak i bezpieczeństwo żywności.  

W ramach dopilnowania niezbędnych zasad wydano specjalne Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (Dz. U. z dnia 10 lutego 2003 r.). Według rozporządzenia nie ulega wątpliwości, że żywność podczas transportu musi być odpowiednio chroniona. Ważny jest zarówno wybór środków transportu lub pojemników, który uzależniony jest od właściwości żywności i warunków w jakich powinna być ona transportowana, jak i ich higieniczność. Transportery do transportowania żywności muszą więc być utrzymywane w czystości i dobrym stanie technicznym oraz umożliwić ich czyszczenie i/lub dezynfekcję. Nie mogą służyć do przewozu niczego innego oprócz środków spożywczych, jeśli mogłoby to prowadzić do ich zanieczyszczenia. W przypadku, gdy transportery, czy zbiorniki służą do transportowania innych rzeczy oprócz środków spożywczych, należy zadbać o odpowiednie rozdzielenie tych produktów. Kontenery lub zbiorniki w których przewozi się duże ilości środków spożywczych w postaci płynu, proszku lub granulatu, muszą być oznaczone w widoczny i trwały osób, w jednym lub w kilku językach Wspólnoty, aby wskazać, że są one używane do transportu żywności, lub muszą być oznaczone „tylko dla środków spożywczych”. Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia niezbędne jest także czyszczenie kontenerów lub transporterów, jeśli były uprzednio użyte do transportu czegoś innego niż środki spożywcze. Jeśli zaistnieje taka potrzeba transportery lub kontenery wykorzystywane do przewożenia środków spożywczych muszą być przystosowane do utrzymania ich właściwej temperatury i zaprojektowane tak, aby umożliwić jej kontrolowanie.

Specjalnym wymaganiom higienicznym i sposobom postępowania objęci są także kierowcy transportujący żywność. Są oni zobowiązani zachować czystość i higienę osobistą, nosić odpowiednią odzież ochronną, oraz posiadać aktualne książeczki zdrowia. Osoba, która sprawuje nadzór nad przewozem żywności odpowiada m in. za przygotowanie, załadunek i wyładunek środków spożywczych w taki sposób, aby nie nastąpiło pogorszenie ich jakości zdrowotnej, a w szczególności ich zanieczyszczenie. Odpowiada także za przewóz towaru w odpowiedniej dla niej temperaturze. Temperaturę właściwą do przechowywania i przewozu danego rodzaju artykułu określa jego producent. Osoba sprawująca nadzór nad transportem żywności odpowiada także za przygotowanie środka transportu przed załadunkiem i utrzymanie wewnątrz temperatury, właściwej dla danego artykułu. Jest także zobowiązana do każdorazowego odnotowanie wykonania czynności kontrolnych w dokumentacji kontroli sanitarnej środka transportu i obowiązana jest posiadać w/w dokumentację w czasie transportu tych artykułów.

Widzimy zatem jak bardzo transport produktów spożywczych jest ważny, a raczej jak odpowiedzialne jest stanowisko w tej sprawie. Pamiętajmy zatem o pięciu naczelnych zasadach:

1. Resztki poprzednich ładunków muszą być bezwzględnie usunięte. 2. Jeśli na powierzchni ładunkowej doszło do uszkodzeń – należy je niezwłocznie naprawić. 3. Powierzchnia ładunkowa musi być doprowadzona do stanu należytej 4. czystości, środkami myjącymi przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. 4. Zawsze należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania wyposażenia niezbędnego do zachowania odpowiedniej jakości przewożonych artykułów. 5. Przed załadunkiem powinno się sprawdzić temperaturę komory ładunkowej.

   

 

Autor: Paulina Pożarycka

Źródło: http://www.eksperto.pl/bezplatne-porady-ekspertow/branza-spozywcza/warunki-przewozenia-srodkow-spozywczych

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu