Apel do Brukseli o przyznanie pierwszeństwa ciężarówkom w systemie TIR na granicach z Ukrainą
Fot. KAS

Apel do Brukseli o przyznanie pierwszeństwa ciężarówkom w systemie TIR na granicach z Ukrainą

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) wystosowała pismo do szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Wzywa w nim Brukselę do podjęcia działań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania ciężarówek na granicach z Ukrainą.

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU) wystosowała pismo do szefowej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Wzywa w nim Brukselę do podjęcia działań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania ciężarówek na granicach z Ukrainą.

Apel do Brukseli o przyznanie pierwszeństwa ciężarówkom w systemie TIR na granicach z Ukrainą
Fot. KAS

IRU zwróciła się do Ursuli von der Leyen w imieniu ukraińskich stowarzyszeń przewoźników i organizacji branżowych z krajów sąsiednich i najbardziej dotkniętych rosyjska agresją na Ukrainę w sprawie poważnych problemów na granicach tego kraju. 

Od początku wojny na Ukrainie przewoźnicy drogowi zintensyfikowali działania, aby zapewnić ciągły przepływ towarów, w tym niezbędnych towarów, takich jak lekarstwa i żywność, przez granice. Jednak wojna na Ukrainie i alarmująca sytuacja na przejściach granicznych między Ukrainą a państwami członkowskimi UE w coraz większym stopniu zagrażają globalnej logistyce i bezpiecznemu handlowi, a co za tym idzie rozwojowi gospodarczemu i zatrudnieniu” – alarmuje organizacja w liście do przewodniczącej KE.

Według IRU ponad 40-kilometrowe kolejki na granicach między Ukrainą a sąsiednimi krajami potęgują te zagrożenia i wywierają ogromną presję na przewoźników drogowych i kierowców, którzy utknęli na granicach nie godzinami, ale dniami i często bez podstawowych udogodnień.

Dla potwierdzenia skali problemu organizacja podaje przykłady potężnych kolejek z początku tego miesiąca, m.in. na rumuńsko-ukraińskim przejściu Siret-Porubne, gdzie po stronie ukraińskiej sznur ciężarówek miał 40 km, a po rumuńskiej 20 km. 

IRU wspomniało również sytuację na granicy polsko-ukraińskiej, która uległa pewnej poprawie dzięki wspólnym działaniom zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Jednak mimo tych wysiłków ciężarówki wciąż muszą czekać w Korczowej w kolejce ponad 10 godzin przy wjeździe na Ukrainę – podkreśla stowarzyszenie w liście do Brukseli.

Nadzieja w systemie UN TIR

W związku z powyższym IRU przypomnia Komisji o wyjątkowo wysokim poziomie bezpieczeństwa i ułatwień, jakie zapewnia system UN TIR. 

Wśród wielu elementów bezpieczeństwa, które pozwoliły TIR funkcjonować przez prawie 75 lat bez poważnych naruszeń bezpieczeństwa, transporty TIR są kontrolowane i plombowane przez służby celne w punkcie wyjścia i ponownie kontrolowane przez organy celne w miejscu docelowym. Wraz z wysyłanymi z wyprzedzeniem elektronicznymi informacjami TIR, umożliwia to ciężarówkom TIR przekraczanie granic bez konieczności przeprowadzania dodatkowych kontroli, a jednocześnie usprawnia zarządzanie ryzykiem i zasobami przez służby graniczne” – wyjaśnia organizacja.

IRU zauważa, że Ukraina i Mołdawia przystąpiły do konwencji TIR, a przewoźnicy z tych krajów są wiarygownymi użytkownikami systemu TIR.

Aby skutecznie złagodzić narastający problem z przekraczaniem granicy z Ukrainą, apelujemy o jak najszybsze wytyczenie priorytetowych pasów na przejściach granicznych dla samochodów ciężarowych TIR oraz wyposażenie tych pasów w niezbędne środki do obsługi kontroli sanitarnych, fitosanitarnych i innych. Dzięki takiej priorytetyzacji ruchu TIR liczba ciężarówek, które mogą przejechać przez granice z Ukrainą, może wzrosnąć dwu- lub nawet trzykrotnie w ciągu 24 godzin” – argumentuje IRU w liście.

Organizacja wezwała Komisję Europejską do wdrożenia skoordynowanych działań między państwami członkowskimi UE a Ukrainą w celu nadania pierwszeństwa ciężarówkom TIR z elektronicznymi deklaracjami wstępnymi wysyłanymi z wyprzedzeniem do organów celnych.

 

 

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)