Budowa obwodnic z większym finansowaniem i zmiany w zezwoleniach na przejazd ponadgabarytem. Prezydent podpisał ustawę
Fot. Flickr/Oregon Department of Transportation/CC BY 2.0

Budowa obwodnic z większym finansowaniem i zmiany w zezwoleniach na przejazd ponadgabarytem. Prezydent podpisał ustawę

2 mld zł nie będą już górną granicą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jakie będą mogły być przekazane na budowy obwodnic. Dofinansowanie będzie mogło być wyższe - wynika ze zmian wprowadzonych przez ustawę, podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę.

2 mld zł nie będą już górną granicą środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jakie będą mogły być przekazane na budowy obwodnic. Dofinansowanie będzie mogło być wyższe - wynika ze zmian wprowadzonych przez ustawę, podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Budowa obwodnic z większym finansowaniem i zmiany w zezwoleniach na przejazd ponadgabarytem. Prezydent podpisał ustawę
Fot. Flickr/Oregon Department of Transportation/CC BY 2.0

Nie określono, jaka obecnie będzie górna granica dofinansowania budowy obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. Wiadomo jednak, że będzie możliwość przekazania większych, niż dotąd, pieniędzy. Kwota będzie mogła zostać zwiększona nie tylko jeśli chodzi o nowe inwestycje, ale również te, co do których nabór został już ogłoszony.

Zmiana wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu ustawy.

Ujednolicenie przepisów

Ustawa wprowadza jeszcze kilka innych zmian do Prawa o ruchu drogowym.

Po pierwsze, zmienia się termin przedstawiania dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym kategorii V. Do tej pory płaciło się po złożeniu wniosku, a przed otrzymaniem zezwolenia. Tak było jednak wyłącznie w przypadku kategorii V.

Inni posiadacze pojazdów (kategorii I-IV) uiszczali opłatę wcześniej, i dowód dołączali do wniosku o wydanie zezwolenia. Ustawodawca postanowił ujednolicić przepisy i od 1 stycznia 2022 r. procedura dla wszystkich będzie wyglądała tak, jak obecnie funkcjonuje w odniesieniu do kategorii I-IV.

Odstępstwa i ograniczniki

Również od 1 stycznia przyszłego roku zmieni się organ odpowiedzialny za wydawanie zezwoleń na indywidualne odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd. Zajmować się tym będzie dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, dzięki czemu procedura ma przebiegać sprawniej.

W ustawie ujednolicono również m.in. terminologię stosowaną w przepisach dot. obowiązku wyposażenia autobusów i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony w ogranicznik prędkości.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)