Masz newsa? Powiedz nam o tym!

Polska branża leasingowa urosła w I półroczu o 11,6 procent. Prognoza do końca roku jest bardzo pomyślna. Mimo tych dobrych danych i prognoz, w I półroczu 2017 r., branża leasingowa odnotowała ujemny wynik finansowania środków transportu ciężkiego (- 2,4 %).

b5579210-17de-4a3c-b94f-84d23a997416?server=place3

Wg danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) w I połowie 2017 r., klienci firm leasingowych najczęściej finansowali: pojazdy lekkie (44,3 % udziału w rynku), środki transportu ciężkiego tj. m.in. ciągniki siodłowe, naczepy / przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t dmc, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego (27,3 %) oraz maszyny i inne urządzenia, w tym IT (26,7 %). Rzadziej finansowane były nieruchomości (1,2 %).

00c6b971-5ec9-427f-8028-16dd6b68338b?server=place3

To, co w leasingu, za chwilę powinno się dziać w gospodarce. Rośnie wymiana towarowa. Dynamik eksportu, licząc rok do roku, jest 

dwukrotnie wyższa. Według naszych danych, dynamika przewozów w pierwszym półroczu wzrosła o 12 procent w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku – wylicza Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku Marcin Nieplowicz.

Mimo tych dobrych danych i prognoz, w I półroczu 2017 r., branża leasingowa odnotowała ujemny wynik finansowania środków transportu ciężkiego (- 2,4 %). Pozostałe kategorie wypadły lepiej: pojazdy ciężarowe pow. 3,5 t (+ 5,3 %), naczepy i przyczepy (+ 0,1 %). Spadki były widoczne w pozostałych grupach aktywów, które są raportowane w ramach tej kategorii tj. ciągniki siodłowe (- 2,8 %), autobusy (- 11,9 %), samoloty, statki, środki kolejowe (- 11,1 %) i pozostałe pojazdy (- 2,2 %). Dla porównania, wynik dla aut osobowych i dostawczych do 3,5 t, to + 17,4 %. Wszystkie dane liczone oczywiście rok do roku.

To pogorszenie wyników dla ciężkiego taboru ma kilka przyczyn:

  • wysoka  baza z rekordowego 2016 r.
  • protekcjonistyczne  zabiegi wobec transportu ciężkiego w wielu krajach UE (m.in.  MiLog, Le Macron)
  • brak  doświadczonych kierowców do pracy
  • uszczelnianie  systemu podatkowego (m.in. pakiet paliwowy), częstsze kontrole i  większe wymagania także wobec przewoźników

Są też jednak pozytywne argumenty, przemawiające za poprawą koniunktury:

  • ciągle  rosnące zapotrzebowanie na transport
  • dobra  koniunktura gospodarcza
  • rozpoczęcie  wielu inwestycji infrastrukturalnych (m.in. drogi, linie kolejowe),  współfinansowanych ze środków UE
  • stopniowa  wymiana pojazdów na ekologiczne Euro 6 (m.in. ze względu na opłaty  drogowe)

Dlatego ZPL liczy, że na koniec 2017 r. rynek środków transportu ciężkiego może urosnąć o 6 % w stosunku do ub.r.

ZPL szacuje, że najwięcej jego klientów stanowią mikrofirmy o rocznym obrocie do 5 mln (49 %). Licząc razem mikro- i małe przedsiębiorstwa o obrotach do 20 mln, wychodzi aż 72 %. Przy kryterium pow. 20 mln obrotów, klienci leasingodawców stanowią 27,5 %. Jako ciekawostkę wymieńmy nabywców indywidualnych, stanowiących 0,6 % oraz sektor publiczny ze śladowym wynikiem 0,03 %. Ten ostatni wydaje się być największym zaskoczeniem. Albo uspołecznione jednostki nie potrafią się przekonać co do tej formy nabycia, albo ich szefowie po prostu boją się ryzyka, nie chcą się „wychylać”…

200135cb-2eb0-4c64-b3eb-fb1c4f54544b?server=place1

Wg sondażu Centrum Badań Marketingowych Indicator, do najważniejszych czynników wpływających na wybór firmy leasingowej, respondenci zaliczyli ofertę cenową (90 % – zsumowane odpowiedzi „miało duży wpływ” i „miało bardzo duży wpływ”), otwartość na negocjacje (79 %) i szybkość podejmowania decyzji (76 %).

Prognozowany przez ZPL rozwój branży leasingowej na koniec 2017 r. powinien wynieść 15,1 %. Będzie bazował na finansowaniu pojazdów lekkich (ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne) oraz finansowaniu maszyn i urządzeń.

Opublikowane przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) dane po II kw. 2017 r. wskazują, że popularność wynajmu długoterminowego samochodów wśród przedsiębiorców w Polsce ciągle rośnie. Na koniec czerwca dynamika rozwoju wynajmu długoterminowego osiągnęła poziom 13,8 % r/r, zaś jego udział w sprzedaży aut osobowych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. wyniósł 18,6 %. Reszta to zakup gotówkowy, kredyt i leasing finansowy.

Cała gospodarka nie rozwija się w aż tak dużym tempie, jak nasza branża. Ale leasingodawcy trafiają do odpowiednich klientów. Dotychczasowi rozwijają swoją działalność, rośnie też liczba nowych podmiotów korzystających z leasingu – cieszy się Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Andrzej Krzemiński. 

M.in. po to, aby cała branża rozwijała się jeszcze lepiej i szybciej, od nowego roku akademickiego, za sprawą PZWLP i SKFS (Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych), na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej rozpoczyna się pierwszy w Polsce, pełnowymiarowy, dwusemestralny kierunek podyplomowych studiów flotowych.

75271ec3-5783-4193-a15f-71821a61c748?server=place3

Foto: pixabay.com

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu