KORONAWIRUS

Poinformuj nas o utrudnieniach

Rzekomi funkcjonariusze zatrzymali na autostradzie A8 dwóch Chorwatów. Kierowcy oddali oszustom wszystkie swoje pieniądze.

Portal informacyjny heute.at informuje o dwóch chorwackich kierowcach ciężarówki, którzyna autostradzie A8 w kierunku Suben, pod Maggenhofen (powiat Grieskierchen) zostali zatrzymani przez dwóch mężczyzn. Zatrzymujący podali się za policjantów w cywilu i zapytali chorwackiego kierowcę ciężarówki oraz jego kolegę, czy mają przy sobie alkohol, papierosy lub gotówkę. Chorwaci oddali rzekomym funkcjonariuszom kilka tysięcy euro. Oszuści udali się z “łupem” do swojego czarnego BMW i natychmiast odjechali.

W sprawie prowadzone jest śledztwo, a naciągaczy poszukuje policja. Dlaczego Chorwaci oddali mężczyznom wszystkie pieniądze, nie wiadomo. To jednak nie pierwsze takie zdarzenie w Austrii. Tamtejsze media ostrzegają przed fałszywymi policjantami.

Jak rozpoznać prawdziwego policjanta?

Jak podkreśla portal www.noev1.orf.at, policja z zasady nie zatrzymuje ciężarówek na autostradach ze względu na bezpieczeństwo kierowców.

Jeśli zostaniecie zatrzymani do kontroli w Austrii, a zachowanie lub wygląd funkcjonariuszy wzbudzi Wasze podejrzenia, poproście  ich o okazanie legitymacji policyjnej.

ce0f8ecb-2984-4bba-989b-674b7e0858af?server=place2

Foto: Susanne Hassler

Policjantów w tzw. cywilu można rozpoznać po “kogucie” migającym na niebiesko i lizaku policyjnym (na zdjęciu).

Jak wygląda kontrola drogowa w Polsce?

Do kontroli drogowej w Polsce kierowców mogą zatrzymywać nie tylko policjanci ruchu drogowego, ale i funkcjonariusze innych służb np. Straży Parku, Strażnicy Leśni, Straży Granicznej, Organów Celnych, Straży Gminnej (Miejska) oraz Inspekcji Transportu Drogowego (ITD).

Najszersze uprawnienia do przeprowadzania kontroli posiada Policja, natomiast funkcjonariusze ITD mogą przeprowadzać kontrolę w zakresie trzeźwości, transportu drogowego, rażącego nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Umundurowany funkcjonariusz Policji może zatrzymywać kierującego pojazdem na każdym obszarze i o każdej porze dnia i nocy. Jednak zatrzymania może on dokonać tylko w warunkach dostatecznej widoczności i przy użyciu „lizaka”, ręki lub latarki ze światłem czerwonym (w przypadku słabej widoczności).

Ponadto, Policja może także zatrzymać nas używając urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu; art. 129 ust 1 pkt 12 ustawy prawo o ruchu drogowym. (np. skorzystanie z sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, oraz tarczy, jeśli to możliwe, oznacza, iż kierujący powinien, zwolnić a następnie zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu lub podążać za radiowozem).

Mamy prawo się nie zatrzymać do kontroli w terenie niezabudowanym, jeżeli próbującym dokonać zatrzymania jest osoba nieumundurowana. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kontroli ruchu drogowego policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym. Dla własnego bezpieczeństwa warto zgłosić taką próbę zatrzymania do najbliższej jednostki Policji” – podkreśla Anna Widuch Wspólnik Zarządzający kancelarii Prawnej Translawyers Widuch i Wspólnicy sp.k.

W przypadku zatrzymania przez uprawnioną do tego służbę, należy pozostać w samochodzie, trzymać ręce na kierownicy oraz wykonywać polecenia policjanta (wyłączyć silnik, włączyć światła awaryjne, okazać dokumenty, obowiązkowe wyposażenie samochodu, dowód posiadania polisy OC). Pasażer lub drugi kierowca również powinien pozostać w pojeździe i wykonywać polecenia kontrolującego.

Policjant ma obowiązek rozpocząć kontrolę od podania swoich danych (swój stopień, imię, nazwisko) oraz przyczyny zatrzymania. Dodatkowo na żądanie kontrolowanego, powinien okazać legitymację. Policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.

Dane policjanta powinny być podane w taki sposób, abyśmy mogli je spisać.

Co Policjant ma prawo sprawdzić?

  • dokumenty kierującego i pojazdu (art. 129 ust 1 pkt 1 – 2b ustawy prawo o ruchu drogowym)

„legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu”, „sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem [..]”,

  • stan trzeźwości nie tylko kierującego (art. 129 ust 1 pkt 3 ustawy prawo o ruchu drogowym)

„żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;”

  • stan techniczny pojazdu, (art. 129 ust 2 pkt 4 ustawy prawo o ruchu drogowym)

„sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;” Policjant ma prawo zbadać stan techniczny prowadząc pojazd.

Zgodnie z art. 129 ust 2 pkt 7 lit b ustawy prawo o ruchu drogowym Policjant ma prawo wydawać polecenia „kontrolowanemu uczestnikowi ruchu co do sposobu jego zachowania”.

Ponadto policjant ma prawo uniemożliwić:

  • kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
  • korzystania z pojazdu, którego stan techniczny, ładunek, masa lub nacisk osi zagrażają bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodują uszkodzenie drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,
  • korzystania z pojazdu zarejestrowanego w kraju niebędącym państwem członkowskim, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie,
  • kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu.

Foto: flickr

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu