Francuzi znoszą najbliższe zakazy ruchu ciężarówek dla niektórych przewozów. W Polsce – bez zmian

Ten artykuł przeczytasz w 4 minuty

Francuzi znoszą najbliższe zakazy ruchu ciężarówek dla niektórych przewozów. W Polsce – bez zmian

Francuzi znieśli dzisiejsze i jutrzejsze ograniczenia ruchu dla niektórych przewozów. W Polsce z kolei ograniczenia ruchu obowiązują bez zmian. 

Rząd francuski opublikował w sobotę dwa zarządzenia, na mocy których znosi ograniczenia ruchu 10 listopada oraz 11 listopada, dla niektórych przewozów pojazdami o dmc przekraczającym 7,5 t.

Zwolnienia dotyczą jednak tylko:

– pojazdów, które przewożą wyłącznie żywność i produkty służące żywieniu, higienie, zdrowiu ludzi lub zwierząt, a także te ciężarówki, które przewożą materiały lub komponenty niezbędne do ich przygotowania, produkcji i dostawy (rozluźnienie dotyczy również pustych przewozów związanych z tymi transportami);

– pojazdów, które wykonują przeprowadzki lub przewożą przesyłki kurierskie oraz puste przewozy związane z tymi przewozami.

Ograniczenia ruchu w Polsce

W Polsce zakazy ruchu ciężarówek, na obecną chwilę, obowiązują bez zmian. W związku z tym pojazdy o dmc przekraczającym 12 ton nie będą mogły jeździć po terytorium naszego kraju: 

 • 10 listopada (dziś) od godz. 18 do 22,
 • 11 listopada (Święto Odzyskania Niepodległości) od godz. 8 do 22. 

Jak informuje Główny Inspektorat Transportu Drogowego, ograniczeniom ruchu pojazdów w Polsce nie podlegają m.in. pojazdy:

 1. biorące udział w usuwaniu awarii;
 2. uczestniczące w akcjach humanitarnych;
 3. pracujące na potrzeby budowy dróg i mostów oraz ich utrzymaniu;
 4. przeznaczone do przewozu żywych zwierząt;
 5. pracujące na potrzeby skupu mleka, zbóż lub zwierząt;
 6. pracujące na potrzeby bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną;
 7. przewożące sprzęt transmisyjny stacji radiowych i telewizyjnych;
 8. używane do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacja tych imprez;
 9. używane do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej; 
 10. używane do przewozu lekarstw i środków medycznych;
 11. używane do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 12. pracujące w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym;
 13. przewożące materiały niebezpieczne w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej;
 14. przewożące artykuły szybko psujące się i środki spożywcze, stanowiące znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej;
 15. przeznaczone do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia;
 16. przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych;
 17. używane do przewozu towarów wyładowywanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji;
 18. używane w transporcie kombinowanym;
 19. wolnobieżne używane do prac rolnych i ciągników rolniczych;
 20. powracające z zagranicy, w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Polski; 
 21. które wjechały na terytorium Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujące na granicy na wyjazd z terytorium Polski.

Należy tu podkreślić, że wyjątki wymienione w punktach od 3 do 21 dotyczą także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Fot. Trans.INFO

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty