Polski

Kierowcy powracający do kraju w celu odbycia tygodniowego odpoczynku wyłączeni z kwarantanny. Sprawdź zasady.

Ten artykuł przeczytasz w 2 minuty

Kierowcy powracający do kraju w celu odbycia tygodniowego odpoczynku wyłączeni z kwarantanny. Sprawdź zasady.

20 marca 2020 roku został ogłoszony na terenie Polski stan epidemii. Przedłużono między innymi zamknięcie wszystkich placówek oświatowych do 14 kwietnia oraz podwyższono karę za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Są jednak dobre wiadomości dla kierowców zawodowych.

Z konieczności wypełniania kart lokalizacyjnych oraz z obowiązku kwarantanny zostali zwolnieni już nie tylko kierowcy wykonujący przewóz drogowy, ale także powracający z zagranicy innymi środkami transportu ( na przykład prywatnym pojazdem) w celu odbycia tygodniowego odpoczynku oraz kierowcy spoza Unii wracający do Polski po odbiorze odpoczynku, w celu podjęcia dalszej pracy.

To kolejne, po zniesieniu obowiązku kontroli sanitarnych ułatwienie dla kierowców zawodowych mające na celu poprawę płynności transportu. Przepisy obowiązują od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania. Pełny tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia można przeczytać tutaj.

AKTUALIZACJA (22.03.2020, godz 14.00):

Według informacji umieszczonych na stronie GITD kierowcy wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy powinni okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej:

krajowe lub wspólnotowe prawo jazdy z wpisem – kodem 95, który potwierdza uzyskanie świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy,

świadectwo kierowcy, w sytuacji kierowcy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej powinni dodatkowo uprawdopodobnić okoliczność zatrudnienia u polskiego przedsiębiorcy poprzez okazanie dowodu (np. zaświadczenia, umowy o pracę) zatrudnienia wystawionego przez pracodawcęw formie papierowej lub elektronicznie. W sytuacji uniemożliwiającej okazanie ww. dowodu, okoliczność zatrudnienia w początkowym okresie może być wyjątkowo potwierdzona pisemnym oświadczeniem kierowcy.

Wszyscy kierowcy zawodowi będący cudzoziemcami, wracający z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy, muszą wykazać prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu rozporządzenia MSWIA w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Jednocześnie świadectwo kierowcy jest wystarczającym dowodem legalnego zatrudnienia przez przedsiębiorcę mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Fot. Straż Graniczna/Twitter

Najpopularniejsze
Komentarze
0 Komentarzy
Użytkownik usunięty