Kontrole zakazu ruchu ciężarówek w niemieckim mieście. Wśród kierowców naruszających ograniczenie większość była z zagranicy
Fot. Facebook.com/polizei.nrw.mk

Kontrole zakazu ruchu ciężarówek w niemieckim mieście. Wśród kierowców naruszających ograniczenie większość była z zagranicy

W czerwcu władze miasta w Nadrenii Północnej-Westfalii wprowadziły zakaz ruchu ciężarowego, którego pilnie miało strzec aż 200 policjantów. Po blisko 6 tygodniach od wprowadzenia ograniczenia tonażowego, policja podsumowuje kontrole.

W czerwcu władze miasta w Nadrenii Północnej-Westfalii wprowadziły zakaz ruchu ciężarowego, którego pilnie miało strzec aż 200 policjantów. Po blisko 6 tygodniach od wprowadzenia ograniczenia tonażowego, policja podsumowuje kontrole.

Kontrole zakazu ruchu ciężarówek w niemieckim mieście. Wśród kierowców naruszających ograniczenie większość była z zagranicy
Fot. Facebook.com/polizei.nrw.mk

W westfalskim mieście Lüdenscheid zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 t obowiązuje od 10 czerwca br., a od 13 czerwca policja z powiatu Märkischer Kreis intensywnie kontroluje pojazdy pod kątem przestrzegania ograniczenia. 

Po 5 tygodniach pracy w 7 punktach kontrolnych funkcjonariusze sprawdzili łącznie 15 458 pojazdów silnikowych powyżej 3,5 tony. Spośród nich tylko 4467 miało specjalne zezwolenie upoważniające do wjazdu do miasta. W ciągu 5 tygodni aż 2437 skontrolowanych kierowców naruszyło zakaz tranzytu, z czego aż 1660 truckerów pochodziło z zagranicy.

Przy okazji kontroli ograniczenia tonażowego niemieccy policjanci wykryli również szereg innych naruszeń, w tym np. 77 wykroczeń socjalnych (w tym czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku) czy 114 przypadków nieodpowiedniego zabezpieczenia ładunku. Policja przyłapała też 25 truckerów na jeździe bez uprawnień oraz 10 pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W 50 przypadkach funkcjonariusze musieli unieruchomić pojazd ze względu na poważne usterki techniczne, a 19 aut zostało całkowicie wyłączonych z ruchu. 

Zakaz w Lüdenscheid

Przypomnijmy, że władze Lüdenscheid wprowadziły zakaz, by utrzymać dalekobieżny ruch towarowy z dala od ulic Lüdenscheid. Dawniej tranzyt przechodził przez autostradę A45, ale droga ta jest nieprzejezdna od 2021 r. ze względu na uszkodzenia wiaduktu Rahmede, który wiosną tego roku został wyburzony. W związku z tym cały ruch ciężarowy przeniósł się na drogi pobliskiego Lüdenscheid, prowadząc do komunikacyjnego chaosu, uciążliwego dla mieszkańców hałasu i zanieczyszczenia powietrza. 

Ograniczeniem ruchu nie są objęte pojazdy, które dostarczają towary do Lüdenscheid i realizują transport lokalny. Kierowca musi jednak mieć, i w razie kontroli przedstawić, dokument potwierdzający rodzaj przewozu, wyłączonego spod zakazu. 

W pozostałych przypadkach za nieuzasadniony wjazd do miasta grozi mandat w wysokości 100 euro plus opłaty administracyjne.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)
Najpopularniejsze