Korzystne zmiany w MiLog. Część składników wynagrodzenia można wliczać do płacy minimalnej

Korzystne zmiany w MiLog. Część składników wynagrodzenia można wliczać do płacy minimalnej

Korzystne zmiany w MiLog. Część składników wynagrodzenia można wliczać do płacy minimalnej

Od początku wprowadzenia płacy minimalnej w Niemczech (MiLog) przewoźnicy wciąż mają wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów dotyczących rozliczania kierowców. Szczególne problemy stwarzają przeróżne dodatki pracownicze, oraz odpowiedź na pytanie czy dany składnik wynagrodzenia można zaliczyć do płacy minimalnej, czy też nie. Z ostatnich orzeczeń niemieckiego Federalnego Sądu Pracy wynika, że do płacy minimalnej można zaliczać część dodatków, które firmy wypłacają kierowcom.

Federalne Ministerstwo Finansów zmieniło stanowisko w zakresie elementów składowych niemieckiej płacy minimalnej, na korzyść dla polskich przedsiębiorstw. To wynik orzecznictwa Federalnego Sądu Pracy.

Przypomnijmy, że ogólna definicja brzmi:

Dodatki mogą być częścią składową płacy minimalnej (MiLoG) pod warunkiem, że stanowią wynagrodzenie za normalne świadczenie pracy”.

Aktualnie w niemieckiej płacy minimalnej zawsze uwzględniane są następujące dodatki:

– wynagrodzenie za nadgodziny,

– premie akordowe,

– premie jakościowe,

– dodatki za nadgodziny oraz za pracę w niedzielę i święta,

– dodatki za pracę w trudnych lub niebezpiecznych warunkach.

W dalszym ciągu przy liczeniu płacy minimalnej na pewno nie można brać pod uwagę dodatków za pracę w nocy.

Płaca minimalna w Niemczech w 2018 r.

Zgodnie z niemiecką ustawą MiLog, płaca minimalna jest definiowana na nowo co dwa lata. Od 1 stycznia 2017 r. płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,84 euro za godzinę. Dlatego minimalne wynagrodzenie w 2018 r. nadal będzie wynosiło 8,84 euro za godz.

Przypomnijmy również, że od początku 2017 roku Niemiecki Urząd Celny wprowadził istotną zmianę, mającą na celu usprawnienie całego procesu oddelegowania pracowników. Polega ona na konieczności dokonywania oddelegowania za pomocą systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.zoll.de (w rubryce „Dienste und Datenbanken”) lub www.meldeportalmindestlohn.de.

Aby móc swobodnie korzystać z tego systemu, przewoźnik jest zobowiązany założyć indywidualne konto, za pośrednictwem którego będzie mógł każdorazowo wypełniać formularze oddelegowania.

Najpopularniejsze
Komentarze (0)
Udostępnij artykuł
Komentarze (0)