Masz newsa? Powiedz nam o tym!

30 listopada 2017 r. wchodzi w życie nowy przepis ustawy o transporcie drogowym, wprowadzający Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD). Będzie on zawierać dane o firmach transportowych oraz zatrudnionych w nich osobach. Zobacz, kto będzie mieć dostęp do danych Twojej firmy.

Celem rozporządzenia jest połączenie wszystkich rejestrów w Unii Europejskiej w celu dostępności danych dla wszystkich krajów. Rejestr będzie prowadzony przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, który również będzie administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze.

Rejestr będzie składał się z następujących ewidencji:

1) przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2) poważnych naruszeń, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009;

3) osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi, do czasu przywrócenia dobrej reputacji, zgodnie z art. 6 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009

Kto będzie mieć dostęp do danych firm z rejestru?

Zgodnie z nowymi przepisami dane gromadzone w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego będą jawne i publicznie dostępne, z wyjątkiem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania zarządzającego transportem.

Natomiast dane gromadzone w ewidencji poważnych naruszeń oraz ewidencji osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy, będą udostępniane jedynie upoważnionym organom oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dane gromadzone w Rejestrze będą udostępniane na wniosek:

– starostom,

– wojewódzkim inspektorom transportu drogowego,

– wojewódzkim komendantom Policji,

– komendantowi Głównemu Straży Granicznej,

– komendantom oddziałów Straży Granicznej,

– dyrektorom izb celnych,

– Głównemu Inspektorowi Pracy,

– zarządcom dróg,

– sądom

– szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonywania nałożonych na te organy zadań określonych w ustawie.

Dane udostępnia się w terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku. Dane zgromadzone w Rejestrze będą udostępniane także na wniosek osoby, której one dotyczą.

KREPTD ma za zadanie poprawić bezpieczeństwo oraz warunki uczciwej konkurencji w transporcie drogowym. Oczywiście rejestr oznacza także większą kontrolę i nadzór nad przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie przewozów. Przewoźnicy, którzy będą dopuszczali się naruszeń mogą utracić dobrą reputację i będzie to jawne w każdym Państwie Członkowskim. Wszystko to jednak ma przysłużyć się całej branży transportowej. W ten sposób będzie można wyeliminować nierzetelnych przedsiębiorców, a na rynku pozostaną tylko profesjonalni przewoźnicy przestrzegający zasad uczciwej konkurencji.

Autorem tekstu jest Paulina Eliasz-Pietrusewicz, Starszy Prawnik z Kancelarii Translawyers Widuch i Wspólnicy.

Foto: pixabay.com

Komentarze

comments0 komentarzy
thumbnail
Aby ustawić powiadomienia o komentarzach - przejdź do swojego profilu